Επενδυτής αγγέλου

Επενδυτής αγγέλου

Επενδυτής αγγέλου

Επενδυτής αγγέλου

Επενδυτής αγγέλου

Πολλές νεοσύστατες εταιρείες δεν μπορούν να αναθρέψουν τις επενδύσεις κεφαλαίου επιχείρησης. Αυτό είναι συνήθως επειδή είναι απλά πάρα πολύ μικροί για να ενδιαφέρουν κεφαλαιούχοι κοινοπραξίας, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά τα χαμηλότερα όρια στις επενδύσεις εκατομμύριο λιβρών ή περισσότεροι. Αυτοί επίσης συνήθως επίσης υψηλός κίνδυνος να είναι σε θέση να δανειστεί.

Οι επενδυτές αγγέλου παρέχουν μια εναλλακτική λύση. Είναι συνήθως άτομα παρά τα κεφάλαια ή οικονομικά όργανα. Όπως τις επιχειρήσεις κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου, είναι πιθανό να περιληφθούν στο τρέξιμο των επιχειρήσεων που επενδύουν - ακόμα περισσότερο ότι κεφαλαιούχοι κοινοπραξίας.

Οι επενδυτές αγγέλου κάνουν σχεδόν πάντα τις επενδύσεις δικαιοσύνη, όπως αυτοί είναι σε θέση να παρέχουν μια επιστροφή που απεικονίζει τους υψηλούς κινδύνους στα μικρά ξεκινήματα.

Οι επενδυτές αγγέλου είναι πολύ συχνά άτομα με την εμπειρία σχετική με τις επιχειρήσεις που επενδύουν. Είναι συχνά ικανοί να έχουν μια πολύτιμη συμβολή στη διαχείριση και το τρέξιμο των επενδύσεών τους.

Επενδυτής αγγέλου

Σχετικές σελίδες: Κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου | Ιδιωτική δικαιοσύνη | ΤΣΟΎΛΑ
Σχετικές κατηγορίες: Κεφαλαιαγορές

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες