Αμερικανική επιλογή

Αμερικανική επιλογή

Αμερικανική επιλογή

Αμερικανική επιλογή

Αμερικανική επιλογή

Μια αμερικανική επιλογή είναι ένα επιλογή που μπορεί να ασκηθεί σε ένα σταθερό τιμή απεργίας οποιαδήποτε στιγμή πριν από την ημερομηνία λήξης.

Η αξία ενός αμερικανικού επιλογή κλήσης είναι στενά συνδεδεμένη σε αυτή ενός παρόμοιου Ευρωπαϊκή επιλογή κλήσης. Υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει κανένα μέρισμα που πληρώνεται στο να κρυφτεί κάτω από από τώρα και μέχρι τη λήξη, η ύπαρξη αξία επιλογής θα εξασφαλίσει ότι η επιλογή αξίζει περισσότερο από εγγενής αξία της. Επομένως οι επενδυτές θα προτιμήσουν πάντα να κρατήσουν μια επιλογή της Αμερικής στη λήξη.

Τα ανωτέρω μέσα ότι μια αμερικανική κλήση θα παραγάγει πάντα τις ίδιες ταμειακές ροές με μια ευρωπαϊκή επιλογή κλήσης με ίδιες να κρυφτεί κάτω από, την τιμή απεργίας και τη λήξη, και είναι επομένως αξίας του ίδιου πράγματος.

Εάν υπάρχουν πληρωμές μερισμάτων από τώρα και μέχρι τη λήξη, κατόπιν μπορεί να αποδειχθεί ότι ο βέλτιστος χρόνος να ασκήσει είναι αμέσως αφότου πηγαίνει να κρυφτεί κάτω από χωρίς μέρισμα. Αυτό απλοποιεί κάπως την αξιολόγηση.

Δεν υπάρχει καμία τέτοια απλοποιώντας σχέση για την αξία μιας τεθειμένης Αμερικανός επιλογής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι Αμερικανός βάζει δεν μπορεί να εκτιμηθεί! Σημαίνει ότι οι διαφορετικές, και, συχνά, πιό σύνθετες προσεγγίσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αυτό σημαίνει συνήθως τις υπολογιστικές προσεγγίσεις όπως Προσομοίωση του Μόντε Κάρλο, παρά έναν τύπο όπως Μαύρος-Scholes.

Αμερικανική επιλογή

Σχετικές σελίδες: Ασιατική επιλογή | Εξωτική επιλογή | Επιλογή
Σχετικές κατηγορίες: Τίτλοι & Ταμεία

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες