Ανώμαλη επιστροφή

Ανώμαλη επιστροφή

Ανώμαλη επιστροφή

Ανώμαλη επιστροφή

Ανώμαλη επιστροφή

Η ανώμαλη επιστροφή που παράγεται από ένα χαρτοφυλάκιο είναι η υπερβολή της πραγματικής επιστροφής πέρα από την επιστροφή που θα αναμενόταν λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου που λαμβάνεται. Για ένα χαρτοφυλάκιο φρεατίων διαφοροποιημένος θα ήταν χαρακτηριστικά το outperformance πέρα από την αγορά.

Γενικότερα, οι ανώμαλες επιστροφές είναι η υπερβολή τις επιστροφές δεδομένου του επιπέδου κινδύνου ιδιαίτερης ασφάλειας ή χαρτοφυλάκιο, με άλλα λόγια το μέγεθος του άλφα.

Ανώμαλη επιστροφή

Σχετικές σελίδες: Υπερβολική επιστροφή | Απόλυτη επιστροφή | Αναμενόμενη επιστροφή | Πραγματική επιστροφή | σχετική επιστροφή | Ασφάλιστρο κινδύνου | Σύνθετο ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης
Σχετικές κατηγορίες: Χρηματοδότηση

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες