Αντέξτε τη συμπίεση

Αντέξτε τη συμπίεση

Αντέξτε τη συμπίεση

Αντέξτε τη συμπίεση

Αντέξτε τη συμπίεση

Εάν μια ασφάλεια είναι βαριά απότομα πωλημένος (σχετικά με τη ρευστότητά του), ή είχε άλλους τύπους απότομων θέσεων που παίρνονται το (π.χ. θέσεις παραγώγων) έπειτα, εάν η τιμή αυξάνεται, μπορεί να υπάρξει βαριά απαίτηση από αντέχει επιδιώκων να καλύψει τις θέσεις τους και να περιορίσει τις απώλειες.

Το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η ζήτηση από τις αρκούδες αυξάνει τις τιμές επιπλέον, που αυξάνουν τις απώλειες των αρκούδων. Αυτό είναι μια συμπίεση αρκούδων.

Αντέξτε τη συμπίεση

Σχετικές σελίδες: Δελτίο | Αντέξτε | Αντέξτε την επιδρομή | Αντέξτε την παγίδα | Απότομα πωλώντας | Τεθειμένη επιλογή
Σχετικές κατηγορίες: Εμπορικές συναλλαγές & πληροφορίες

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες