Ασιατική επιλογή

Ασιατική επιλογή

Ασιατική επιλογή

Ασιατική επιλογή

Ασιατική επιλογή

Μια ασιατική επιλογή είναι σχετικά απλή. Είναι μια ειδάλλως απλή επιλογή με μια τιμή άσκησης που καθορίζεται με τη λήψη της μέσης τιμής της ελλοχεύουσας ασφάλειας κατά τη διάρκεια μιας προκαθορισμένης περιόδου και την εφαρμογή μιας σταθερής έκπτωσης σε το.

Η αξιολόγηση των ασιατικών επιλογών είναι πιό σύνθετη από αυτή Ευρωπαϊκά ή Αμερικανικές επιλογές, αλλά είναι εν τούτοις απλούστερη από την αξιολόγηση των πιό σύνθετων τύπων των εξωτικές επιλογές.

Ασιατική επιλογή

Σχετικές σελίδες: Αμερικανική επιλογή | Ευρωπαϊκή επιλογή | Εξωτική επιλογή | Επιλογή κλήσης | Τεθειμένη επιλογή | Αξία επιλογής | Επιλογή
Σχετικές κατηγορίες: Τίτλοι & Ταμεία

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες