Βασικό EPS

Βασικό EPS

Βασικό EPS

Βασικό EPS

Βασικό EPS

Το βασικό EPS υπολογίζεται χωρίς τις ρυθμίσεις στα κέρδη ή τον αριθμό μετοχών.

Οι πιό κοινές ρυθμίσεις είναι ο αποκλεισμός των σε είδος και παραγόμενων επί παραγγελία στοιχείων (ρυθμισμένο EPS) και συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί ακόμα αλλά αναμένονται για να εκδοθούν (αραιωμένο EPS)

Βασικό EPS

Σχετικές σελίδες: Ρυθμισμένο EPS | Αραιωμένο EPS | Αναλογία PE | Παραγωγή αποδοχών | Ιστορικό PE | ΓΟΜΦΟΣ | PE τομέα | Αναλογίες αξιολόγησης
Σχετικές κατηγορίες: Κέρδος & ταμειακές ροές

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες