Ελαστικότητα διαφήμισης

Ελαστικότητα διαφήμισης

Ελαστικότητα διαφήμισης

Ελαστικότητα διαφήμισης

Ελαστικότητα διαφήμισης

Η ελαστικότητα διαφήμισης της απαίτησης είναι η αλλαγή στις πωλήσεις που προκύπτει από κάθε νομισματική μονάδα (π.χ. κάθε λίβρα ή δολάριο) που είναι ξοδεύει στη διαφήμιση. Είναι ένα παρόμοιο μέτρο σε άλλες ελαστικότητες όπως ελαστικότητα τιμών και είναι:

(ΔQ)/(Q)÷ (ΔA)/(A)

όπου το Q είναι η που πωλείται ποσότητα
Το Α είναι οι δαπάνες διαφήμισης
ΔQ είναι η αλλαγή σε ποσότητα που πωλείται και
ΔA είναι η αλλαγή στις δαπάνες διαφήμισης

Διαγώνιες ελαστικότητες της διαφήμισης θα είναι ισχυρός για τα ανταγωνιστικά προϊόντα, μερικά συμπληρωματικά προϊόντα και άλλα προϊόντα που αντέχουν το ίδιο ή σχετικό (στην καταναλωτική αντίληψη) μαρκάρισμα.Ελαστικότητα διαφήμισης

Σχετικές σελίδες: Ελαστικότητα τιμών | Διαγώνια ελαστικότητα | Προσανατολισμένα προς την αγγελία μέσα

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες