Τράπεζες υποστηριγμάτων διόγκωσης

Τράπεζες υποστηριγμάτων διόγκωσης

Τράπεζες υποστηριγμάτων διόγκωσης

Τράπεζες υποστηριγμάτων διόγκωσης

Τράπεζες υποστηριγμάτων διόγκωσης

Οι τράπεζες υποστηριγμάτων διόγκωσης είναι οι πολύ μεγαλύτερες τράπεζες επενδύσεων. Λειτουργούν συνολικά, εξετάζοντας όλων, ή σχεδόν όλων, τομείς, και σε ένα ευρύ φάσμα των επιχειρήσεων.

Οι τράπεζες υποστηριγμάτων διόγκωσης είναι αρκετά μεγάλες να χειριστούν τις μεγάλες συναλλαγές, και με την πείρα και με τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για να διατρέξουν τους μεγάλους κινδύνους (όπως τα πολύ μεγάλα ζητήματα ασφάλιση).

Το κύριο πρόβλημα που τίθεται από τις τράπεζες υποστηριγμάτων διόγκωσης είναι, ότι επειδή λειτουργούν σε πολλές επιχειρήσεις για πολλούς διαφορετικούς πελάτες, αντιμετωπίζουν συχνά τις συγκρούσεις συμφερόντων. Αν και κινεζικοί τοίχοι και άλλα μέτρα και άλλα μέτρα είναι υποτιθέμενα για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, η αποτελεσματικότητά τους είναι αμφισβητήσιμη. Για αυτόν τον λόγο, μερικοί πελάτες προτιμούν να χρησιμοποιήσουν τις μικρότερες τράπεζες επενδύσεων και τις μεσιτείες. Αυτοί μπορούν να είναι ουσιαστικές περιφερειακές τράπεζες επενδύσεων, ή μικρότερο μπουτίκ.

Τράπεζες υποστηριγμάτων διόγκωσης

Σχετικές σελίδες: Μπουτίκ
Σχετικές κατηγορίες: Άλλοι τομείς

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες