Δυαδικές επιλογές

Δυαδικές επιλογές

Δυαδικές επιλογές

Δυαδικές επιλογές

Δυαδικές επιλογές

Οι δυαδικές επιλογές, αποκαλούμενες επίσης όλες ή τίποτα τις επιλογές, δεν είναι απλά επιλογές ότι είτε καταβάλτε ένα σταθερό ποσό είτε τίποτα. Εάν η επιλογή είναι στα χρήματα ο κάτοχος παίρνει ένα σταθερό ποσό, εάν η επιλογή είναι από τα χρήματα που ο κάτοχος δεν παίρνει τίποτα.

Η αξία μιας δυαδικής επιλογής που είναι στενή στην ύπαρξη στα χρήματα είναι πιθανό να είναι πολύ πτητική, ειδικά κοντά στη λήξη.

Μια δυαδική επιλογή μπορεί επίσης να ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα άλλων τύπων επιλογών. Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν δυαδικά επιλογές εμποδίων.

Δυαδικές επιλογές

Σχετικές σελίδες: Εξωτική επιλογή | Επιλογή κλήσης | Τεθειμένη επιλογή | Αξία επιλογής | Επιλογή
Σχετικές κατηγορίες: Τίτλοι & Ταμεία

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες