Άποψη ελεγκτών

Άποψη ελεγκτών

Άποψη ελεγκτών

Άποψη ελεγκτών

Άποψη ελεγκτών

Η άποψη ελεγκτών είναι το περισσότερο σημαντικό μέρος της έκθεσης λογιστικός έλεγχος που παρέχονται οι λογαριασμοί επιχείρησης.

Ο ελεγκτής θα εκφέρει μια γνώμη που είναι αναρμόδιος, κατάλληλος, ή δυσμενής.

Ο ελεγκτής μπορεί πρόσθετα να δηλώσει ότι υπάρχει μια θεμελιώδης αβεβαιότητα.

Άποψη ελεγκτώνΣπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες