Μέσος όρος

Μέσος όρος

Μέσος όρος

Μέσος όρος

Μέσος όρος

Γενικά όταν το ένα αναφέρεται σε έναν μέσο όρο, κάποιος σημαίνει ένα αριθμητικός μέσος όρος.

Εντούτοις, ο μέσος όρος είναι ένας γενικός όρος που μπορεί επίσης να σημάνει ένα γεωμετρικός μέσος όρος, ένα μεσαίος, ένα τρόπος ή ένα ομαλό σταθμισμένος μέσος όρος.

Σε οποιοδήποτε πλαίσιο όπου η ύπαρξη αυστηρή είναι σημαντική ο όρος «ο μέσος όρος» δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί χωρίς προσόντα.

Μέσος όρος

Σχετικές σελίδες: Αριθμητικός μέσος όρος | Γεωμετρικός μέσος όρος | Μεσαίος | Κινούμενος μέσος όρος | Σταθμισμένος μέσος όρος | Τρόπος

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες