Τιμή συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων

Τιμή συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων

Τιμή συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων

Τιμή συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων

Τιμή συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων

Οι ιδιαίτερες τιμές θεωρούνται μερικές φορές δεδομένου ότι οι συγκριτικές μετρήσεις επιδόσεων για ένα ευρύτερο φάσμα των τιμών, αυτό είναι οι πιό κοινόσι με προϊόντα.

Αυτό είναι συνήθως επειδή ενιαία προϊόντα υπάρχουν με πολλές μορφές που μπορούν να διακριθούν από τις διαφορετική ιδιότητες ή την ποιότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές πρέπει να είναι σαφείς ποια τιμή ακολουθούν, και αυτό σημαίνει συνήθως την τιμή των προϊόντων σε μια μορφή που διευκρινίζεται πολύ και κυκλοφορεί στο εμπόριο σε μια ανταλλαγή.

Παραδείγματος χάριν, η τιμή ακατέργαστο πετρέλαιο σημαίνει γενικά την τιμή στο ένα ή άλλο ορισμένων ακατέργαστων πετρελαίων που θεωρούνται ως συγκριτικές μετρήσεις επιδόσεων ή σύνθετο τους.

Τιμή συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων


Σχετικές κατηγορίες: Εμπορικές συναλλαγές & πληροφορίες

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες