Οπίσθια ολοκλήρωση

Οπίσθια ολοκλήρωση

Οπίσθια ολοκλήρωση

Οπίσθια ολοκλήρωση

Οπίσθια ολοκλήρωση

Η οπίσθια ολοκλήρωση είναι κάθετη ολοκλήρωση που συνδυάζει μια κύρια επιχείρηση με τους προμηθευτές της.

Τα πλεονεκτήματα της οπίσθιας ολοκλήρωσης μπορούν να περιλάβουν τη διαβεβαίωση της τιμολόγησης, της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των προμηθειών, και των αποδοτικοτήτων που κερδίζονται από το συντονισμό της παραγωγής των προμηθειών με την κατανάλωσή τους. Υπάρχουν άλλα μέσα με αυτό το σκοπό: παραδείγματος χάριν, παράγωγα μπορεί αλλαγές φράκτης στην τιμή των προμηθειών, λειτουργώντας στενά με τους προμηθευτές μπορεί να παραδώσει τα άλλα κέρδη.

Οπίσθια ολοκλήρωση

Σχετικές σελίδες: Μπροστινή ολοκλήρωση | Κάθετη ολοκλήρωση | Οριζόντια ολοκλήρωση | Οικονομίες κλίμακας

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες