Προτερήματα κάτω από τη διαχείριση

Προτερήματα κάτω από τη διαχείριση

Προτερήματα κάτω από τη διαχείριση

Προτερήματα κάτω από τη διαχείριση

Προτερήματα κάτω από τη διαχείριση

Τα προτερήματα κάτω από τη διαχείριση είναι το ποσό κεφαλαίων των πελατών ότι μια επιχείρηση οικονομικών τομέων όπως ένας διαχειριστής κεφαλαίων είναι αρμόδια για τη διαχείριση.

Αυτό είναι ένα μέτρο του μεγέθους της επιχείρησης. Χρησιμοποιείται συχνά στους διαχειριστές κεφαλαίων αξίας, ιδιαίτερα όταν αξιολογώντας αναλήψεις, ή η δυνατότητα των αναλήψεων.

Η αξία ενός διαχειριστή κεφαλαίων επηρεάζεται επίσης από άλλους παράγοντες, επιπλέον ο τύπος κεφαλαίων δεδομένου ότι αυτό έχει επιπτώσεις στο επίπεδο αμοιβών. Ενεργός τα κεφάλαια χρεώνουν πολύ περισσότερο από ιχνηλάτες δεικτών (οι δαπάνες και στις δύο περιπτώσεις είναι συνήθως ένα ποσοστό των προτερημάτων διοικούμενων). Αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου έχουν τις πιό σύνθετες δομές αμοιβών και είναι συνηθισμένο για τις να χρεώσουν ένα (υψηλό) ποσοστό οποιωνδήποτε κερδών.

Οι αλλαγές στα προτερήματα κάτω από τη διαχείριση μπορούν να απεικονίσουν και τις εισροές και τις εκροές των κεφαλαίων (δηλ. πελάτες που επενδύουν ή που αποσύρουν τις επενδύσεις) και των κερδών και των απωλειών στην αξία των προτερημάτων. Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι ελλοχευουσών τάσεις είναι σημαντικό να αναλυθούν οι αλλαγές προκειμένου να δει εάν οι αλλαγές οφείλονται στα κέρδη ή την απώλεια κεφαλαίων πελατών (εισροές και εκροές κεφαλαίων) ή κερδών και απωλειών επένδυσης.

Τα κέρδη ή οι απώλειες επένδυσης δεν είναι, σε τους, μια μεγάλη μέρος μιας ένδειξης μιας ελλοχεύουσας τάσης. Η απώλεια επιχείρησης πελατών είναι πιθανώς. Η κακή απόδοση κεφαλαίων μπορεί να κάνει τη ζημία reputational, και να έχει επιπτώσεις έτσι στη ροή της επιχείρησης, ενδεχομένως σοβαρά.

Προτερήματα κάτω από τη διαχείριση


Σχετικές κατηγορίες: Άλλοι τομείς

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες