Στα χρήματα

Στα χρήματα

Στα χρήματα

Στα χρήματα

Στα χρήματα

Ένα επιλογή λέγεται ότι είναι στα χρήματα (συχνά γραπτά " τα -ο-χρήματα ") εάν εγγενής αξία του είναι θετικό.

Ένα επιλογή κλήσης είναι -ο-χρήματα εάν η τρέχουσα τιμή του ελλοχεύον προτέρημα είναι μεγαλύτερη από το τιμή άσκησης, αντίστροφα για ένα τεθειμένη επιλογή.

Η αξία επιλογής μειώνεται καθώς μια επιλογή πηγαίνει πιό βαθειά στα χρήματα, και η εγγενής αξία γίνεται συγκριτικά σημαντικότερη.

Στα χρήματα

Σχετικές σελίδες: Αξία επιλογής | Εγγενής αξία | Επιλογές | Από τα χρήματα | Στα χρήματα
Σχετικές κατηγορίες: Εμπορικές συναλλαγές & πληροφορίες

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες