Ρυθμισμένη παρούσα αξία

Ρυθμισμένη παρούσα αξία

Ρυθμισμένη παρούσα αξία

Ρυθμισμένη παρούσα αξία

Ρυθμισμένη παρούσα αξία

Η ρυθμισμένη παρούσα αξία (APV) είναι παρόμοια με NPV. Η διαφορά είναι που είναι χρήσεις το κόστος της δικαιοσύνης ως ποσοστό έκπτωσης (παρά WACC). Οι χωριστές ρυθμίσεις γίνονται για τη χρηματοδότηση αποτελεσμάτων (π.χ. τα φορολογικά πλεονεκτήματα του χρέους).

Όπως συνηθισμένος με Πρότυπα DCF αυτού του είδους, ο υπολογισμός της ρυθμισμένης παρούσας αξίας είναι απλός αλλά κουραστικός.

Το πρώτο βήμα στον υπολογισμό ενός APV είναι να υπολογιστεί μια βάση NPV που χρησιμοποιεί το κόστος της δικαιοσύνης ως ποσοστό έκπτωσης. Αυτό μπορεί να είναι το ίδιο με το κόστος της επιχείρησης της δικαιοσύνης. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητο να υπολογιστεί εκ νέου με τον υπολογισμό ενός βήτα και τη χρησιμοποίηση CAPM. Αυτό είναι πλέον πιθανό κατά το αξιολόγηση ενός προγράμματος ή μιας επιχείρησης που είναι πολύ διαφορετικά από τη κύρια επιχείρηση μιας επιχείρησης.

Μόλις υπολογιστεί η βάση NPV, το επόμενο βήμα είναι να υπολογιστεί το NPV κάθε συνόλου ταμειακών ροών που προκύπτει από τη χρηματοδότηση. Ο προφανέστερος αυτοί είναι τα φορολογικά αποτελέσματα της χρησιμοποίησης του χρέους παρά τη δικαιοσύνη. Αυτοί μπορούν να απορριφθούν είτε με κόστος του χρέους είτε σε ένα υψηλότερο ποσοστό που απεικονίζει τις αβεβαιότητες για τα φορολογικά αποτελέσματα (π.χ. μελλοντικά φορολογικά ποσοστά, εάν η επιχείρηση συνολικά θα είναι κερδοφόρα και πληρώνοντας το φόρο). Το NPV των φορολογικών αποτελεσμάτων προστίθεται έπειτα στη βάση NPV.

Εάν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα της χρηματοδότησης, κατόπιν αυτά προστίθενται επίσης ή αφαιρούνται, και το τελικό αποτέλεσμα είναι το APV.

Λαμβάνοντας υπόψη κύρια έλλειψη σχέσεως δομών, η αποταμίευση από τη χρηματοδότηση πρέπει να ισορροπηθεί από τις αλλαγές στην απαραίτητη επιστροφή στη δικαιοσύνη με τις αλλαγές σε κύρια δομή. Αυτό καθιστά συνήθως ένα απλό NPV με το WACC ως ποσοστό έκπτωσης προτιμητέο.

Ρυθμισμένη παρούσα αξία

Σχετικές σελίδες: NPV | IRR | MIRR | Φορολογική ασπίδα
Σχετικές κατηγορίες: Αξιολόγηση

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες