Μονάδες βάσης

Μονάδες βάσης

Μονάδες βάσης

Μονάδες βάσης

Μονάδες βάσης

Μια μονάδα βάσης είναι μια εκατοστή μιας ποσοστιαίας μονάδας (0.01%). Οι μονάδες βάσης χρησιμοποιούνται συχνά για να μετρήσουν τις αλλαγές και τα διαφορικά στα επιτόκια και περιθώρια. Παραδείγματος χάριν, εάν ένα να επιπλεύσει επιτόκιο τίθεται σε 25 μονάδες βάσης περισσότερο από Libor, και Libor είναι 3.5%, το κυμαινόμενο ποσοστό θα είναι 3.75%.

Οι μονάδες βάσης είναι επίσης κατάλληλες στη συζήτηση των περιθωρίων, επειδή οι αλλαγές ποσοστού είναι συχνά μικρές. Είναι σημαντικό να συζητηθούν τέτοιες μικρές αλλαγές όπως συχνά τα μέσα λειτουργική συνοδόντωση τροχών ή οικονομική συνοδόντωση τροχών που έχουν τα μεγάλα αποτελέσματα στην κατώτατη γραμμή.

Μονάδες βάσης

Σχετικές σελίδες: Ενδιαφέρον που διαδίδεται | Παραγωγή που διαδίδεται | | Επιτόκια | Μικτό περιθώριο κέρδους
Σχετικές κατηγορίες: Αξιολόγηση | Εμπορικές συναλλαγές & πληροφορίες

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες