Ενεργητικά

Ενεργητικά

Ενεργητικά

Ενεργητικά

Ενεργητικά

Τα ενεργητικά είναι εκείνα τα προτερήματα που αναμένονται για να χρησιμοποιηθούν (πωλημένος ή καταναλωμένος) μέσα σε ένα έτος, αντίθετα από πάγια ενεργητικά. Τα ενεργητικά παρουσιάζονται στο ισολογισμός, και παρατίθενται κατά σειρά την αυξανόμενη ρευστότητα (δηλ. πόσο εύκολα είναι να μετατρέψουν στα μετρητά). Συνήθως τα αποθέματα θα απαριθμηθούν πρώτα, ακολουθούμενος από τους χρεώστες, με τα μετρητά τελευταία φορά.

Η θέση ενεργητικού μιας επιχείρησης είναι σημαντική, και για την αξιολόγηση της οικονομικής οικονομικής θέσης δύναμής της (δείτε αναλογία ενεργητικών) και για τη μέτρηση της λειτουργικής αποδοτικότητάς της.

Ενεργητικά

Σχετικές σελίδες: Κύκλος εργασιών προτερημάτων | Αναλογία ενεργητικών | Πάγια ενεργητικά | Απόθεμα | Κεφάλαιο κίνησης | Πρακτόρευση
Σχετικές κατηγορίες: Απολογισμοί

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες