Αναλογία ενεργητικών

Αναλογία ενεργητικών

Αναλογία ενεργητικών

Αναλογία ενεργητικών

Αναλογία ενεργητικών

Η αναλογία ενεργητικών μετρά τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να πληρώσει τα στοιχεία του παθητικού ότι είναι πλέον πιθανή να πρέπει να πληρώσει σύντομα με εκείνα τα προτερήματα που πρέπει να παραγάγουν να εξαργυρώσουν το γρηγορότερο. Είναι

ενεργητικά ÷ τρέχοντα στοιχεία του παθητικού.

Εμπειρικά, μια αναλογία ενεργητικών περισσότερο από δύο θεωρείται γενικά επαρκής, αλλά αυτό πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια της επιχείρησης: η φύση των προτερημάτων εν λόγω, της δυνατότητας της επιχείρησης να δανειστεί περαιτέρω για να συναντήσει τα στοιχεία του παθητικού και τη σταθερότητα των ταμειακών ροών του.

Μια εναλλακτική λύση που λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι αποθέματα δεν μπορεί να πωληθεί απαραιτήτως γρήγορα είναι το αναλογία γρήγορων προτερημάτων.

Αναλογία ενεργητικών

Σχετικές σελίδες: Αναλογία γρήγορων προτερημάτων | Απόθεμα | Κεφάλαιο κίνησης | Ενεργητικά | Τρέχοντα στοιχεία του παθητικού | Λειτουργούσα αναλογία ταμειακής ροής | Κεφάλαιο κίνησης
Σχετικές κατηγορίες: Οικονομική δύναμη

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες