Κάλυψη ενδιαφέροντος

Κάλυψη ενδιαφέροντος

Κάλυψη ενδιαφέροντος

Κάλυψη ενδιαφέροντος

Κάλυψη ενδιαφέροντος

Η κάλυψη ενδιαφέροντος είναι ένα μέτρο της επάρκειας των κερδών μιας επιχείρησης σχετικά με τις πληρωμές ενδιαφέροντος στο χρέος της. Όσο χαμηλότερη η κάλυψη ενδιαφέροντος, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος ότι το κέρδος (πριν από το ενδιαφέρον) θα γίνει ανεπαρκές να καλύψει τις πληρωμές ενδιαφέροντος. Είναι:

που πληρώνεται ενδιαφέρον EBIT ÷net

Είναι ένα καλύτερο μέτρο της επίδρασης συνοδοντώσεων τροχών του χρέους στα κέρδη από το ίδιο συνοδόντωση τροχών.

Μια αξία περισσότερο από 2 θεωρείται κανονικά εύλογα ασφαλής, αλλά οι επιχειρήσεις με τις πολύ πτητικές αποδοχές μπορούν να απαιτήσουν ομαλό έναν υψηλότερου επιπέδου, ενώ οι επιχειρήσεις που έχουν τις πολύ σταθερές αποδοχές, όπως οι χρησιμότητες, μπορούν καλά να είναι πολύ ασφαλείς σε χαμηλότερο επίπεδο. Ομοίως, οι κυκλικές επιχειρήσεις στο κατώτατο σημείο του κύκλου τους μπορούν καλά να έχουν μια χαμηλή κάλυψη ενδιαφέροντος αλλά οι επενδυτές που είναι βέβαιοι της αποκατάστασης δεν μπορούν να έχουν σχέση υπερβολικά με τον προφανή κίνδυνο.

Εάν μια επιχείρηση να έχε το ενδιαφέρον κεφαλαιοποιημένος, κατόπιν δεν θα παρουσιάσει κεφαλαιοποιημένο ενδιαφέρον ως ενδιαφέρον που πληρώνεται στον απολογισμό κέρδος και απώλεια (Π &L).

Κατά υπολογισμό του ενδιαφέροντος κεφαλαιοποιημένο κάλυψη την ενδιαφέρον πρέπει να περιληφθεί. Ο αριθμός χρησιμοποιούμενος πρέπει να είναι καθαρό ενδιαφέρον που πληρώνεται όπως παρουσιάζεται στο Π & το Λ συν το ενδιαφέρον που κεφαλαιοποιείται. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αποφεύγονται με τη χρησιμοποίηση κάλυψη ενδιαφέροντος μετρητών.

Κάλυψη ενδιαφέροντος

Σχετικές σελίδες: Κάλυψη ενδιαφέροντος μετρητών | Κάλυψη μερισμάτων | Ημέρες πιστωτών | Λειτουργούσα αναλογία ταμειακής ροής | Ζ-αποτέλεσμα Altman
Σχετικές κατηγορίες: Οικονομική δύναμη

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες