Οικονομική επένδυση εξηγημένο το όροι s

Οικονομική επένδυση εξηγημένο το όροι s

Οικονομική επένδυση εξηγημένο το όροι s

Οικονομική επένδυση εξηγημένο το όροι s

Οικονομική επένδυση εξηγημένο το όροι s

S, Γ & Α
Γενικά έξοδα ή διοικητικά γενικά έξοδα συνήθως το περισσότερο σημαντικό στοιχείο των λειτουργικών δαπανών κατά ένα μεγάλο μέρος σταθερές δαπάνες με μερικά μεταβλητά στοιχεία….περισσότεροι στο S, το Γ & το Α
CSAC
Κόστος αποκτήσεων συνδρομητών. Το συνολικό κόστος επάνω έναν νέο πελάτη συχνά χρησιμοποιημένος από τα κινητά τηλεφωνικά δίκτυα….περισσότεροι στο CSAC
Μίγμα πωλήσεων
Το ποσοστό των ερχόμενων διαφορετικών προϊόντων ή των υπηρεσιών μορφής πωλήσεων….περισσότεροι στο μίγμα πωλήσεων
Πώληση και leaseback
Η πώληση των προτερημάτων που ακολουθούνται από τη μίσθωσή τους πίσω στον πωλητή….περισσότεροι στην πώληση και leaseback
Sarbanes-Oxley
Αμερικανική νομοθεσία που επέβαλε το βαρύ κανονισμό που οδηγούν στις πολύ υψηλές δαπάνες… περισσότεροι σε sarbanes-Oxley συμμόρφωσης
Πωλήσεις, γενικά και διοικητικά έξοδα
Γενικά έξοδα ή διοικητικά γενικά έξοδα συνήθως το περισσότερο σημαντικό στοιχείο των λειτουργικών δαπανών κατά ένα μεγάλο μέρος σταθερές δαπάνες με μερικά μεταβλητά στοιχεία….περισσότεροι στις πωλήσεις, τα γενικά και διοικητικά έξοδα
Ίδιες πωλήσεις καταστημάτων
Ένα κοντινό συνώνυμο για τις πωλήσεις like-for-like….περισσότεροι στις ίδιες πωλήσεις καταστημάτων
Προγραμματισμός σεναρίου
Μια διαδικασία χρησιμοποίησε για το μακροπρόθεσμο στρατηγικό προγραμματισμό….περισσότεροι στον προγραμματισμό σεναρίου
Σχέδιο της ρύθμισης
Μια αναδιοργάνωση της οικονομικής δομής μιας επιχείρησης, που συμφωνείται μεταξύ της επιχείρησης και είτε πιστωτές είτε κάτοχοι των τίτλων, και που εγκρίνεται από ένα δικαστήριο….περισσότεροι στο σχέδιο της ρύθμισης
Μέρισμα Scrip
Ένα ζήτημα scrip έκανε αντί ενός μερίσματος μετρητών με τους μετόχους δεδομένης της επιλογής των μετρητών ή scrip….περισσότεροι στο μέρισμα Scrip
Ζήτημα Scrip
Το ζήτημα των νέων μετοχών στους υπάρχοντες μετόχους σε καμία δαπάνη αναλογικά προς τις υπάρχουσες εταιρικές συμμετοχές τους. Είναι βασικά μια άσκηση λογιστικής….περισσότεροι στο ζήτημα Scrip
Δευτεροβάθμια λίστα
Μια ασφάλεια που έχει μια αρχική λίστα σε έναν δείκτη μπορεί να έχει τις δευτεροβάθμιες λίστες…. αλλούπερισσότεροι στη δευτεροβάθμια λίστα
Δευτεροβάθμια αγορά
Κάνοντας εμπόριο στους τίτλους μεταξύ των επενδυτών, σε αντιδιαστολή με την πώληση των τίτλων από τους εκδότες στους επενδυτές….περισσότεροι στη δευτεροβάθμια αγορά
Τομέας
Μια ομαδοποίηση των επιχειρήσεων στην ίδια βιομηχανία ή ειδάλλως παρόμοιος. Οι τομείς και οι δείκτες τομέα χρησιμοποιούνται ως συγκριτικές μετρήσεις επιδόσεων για τη σύγκριση….περισσότεροι στον τομέα
PE τομέα
Συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς των συνολικών καθαρών κερδών τομέα ÷….περισσότεροι στο PE τομέα
Κοσμική τάση
Μια βιώσιμη ελλοχεύουσα τάση, σε αντιδιαστολή με μια εποχιακή παραλλαγή… περισσότεροι στην κοσμική τάση
Γραμμή αγοράς τίτλων
Η σχέση μεταξύ του κινδύνου και της επιστροφής….περισσότεροι στη γραμμή αγοράς τίτλων
Χρεογραφοποίηση
Η δημιουργία των τίτλων χρέους που υποστηρίζονται από τις ταμειακές ροές, χωρίς την προσφυγή στον οφειλέτη….περισσότεροι στη χρεογραφοποίηση
Ασφάλεια
Ένα οικονομικό όργανο που εξουσιοδοτούν τον ιδιοκτήτη σε κάποιο ρεύμα των μελλοντικών ταμειακών ροών, ή ένα προτέρημα που έχει χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλίσει ένα δάνειο….περισσότεροι στην ασφάλεια
Κώδικας SEDOL
Καθημερινός κώδικας καταλόγων ανταλλαγής αποθεμάτων. Αριθμοί που προσδιορίζει μεμονωμένα ένα UK απαρίθμησαν τους τίτλους, και ένα συστατικό των κωδίκων ISIN τους….περισσότεροι στον κώδικα SEDOL
Έσοδο εκ νομισματοκοπής
Το κέρδος μια κυβέρνηση κάνει από τη δημιουργία των χρημάτων ως φυσικές νόμισμα ή ισορροπίες με την κεντρική τράπεζα….περισσότεροι στο έσοδο εκ νομισματοκοπής
Self-selection προκατάληψη
Η διαστρέβλωση των στατιστικών που εμφανίζεται όταν μπορούν οι άνθρωποι ή οι οργανώσεις που να αποφασίσουν σχετικά με το συνυπολογισμό τους στο δείγμα….περισσότεροι σε μόνο - προκατάληψη επιλογής
Πωλήστε το δευτερεύοντα αναλυτή
Ένας αναλυτής (που απασχολείται συνήθως από έναν χρηματιστή) που γράφει τη λεπτομερή έρευνα επένδυσης που κυκλοφορούν στους πελάτες….περισσότεροι πωλούν επάνω τους δευτερεύοντες αναλυτές
Semi-variable δαπάνες
Οι Semi-variable δαπάνες είναι εκείνες που έχουν και τα σταθερά και μεταβλητά στοιχεία….περισσότεροι στις Semi-variable δαπάνες
Ημιαγωγός
Ηλεκτρονικά συστατικά, όπως τα ολοκληρωμένα κυκλώματα («τσιπ») που γίνονται από τα ημιαγωγικά υλικά….περισσότεροι στον ημιαγωγό
Ανώτερο χρέος
Χρέος που πληρώνεται πριν από το κατώτερο χρέος σε περίπτωση εκκαθάρισης του εκδότη….περισσότεροι στο ανώτερο χρέος
Διαδοχική αύξηση
Αύξηση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου, παρά κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου στο προηγούμενο χρόνο….περισσότεροι στη διαδοχική αύξηση
Buy-back μεριδίου
Η αγορά από μια επιχείρηση των μετοχών του στην αγορά… περισσότεροι buy-back μεριδίου
Μετοχικό κεφάλαιο
Ένας αριθμός που παρουσιάζεται στον ισολογισμό το σύνολο της ισοτιμίας - τιμές όλων των μετοχών στο ζήτημα….περισσότεροι στο μετοχικό κεφάλαιο
Απολογισμός ασφαλίστρου μεριδίου
Μια επιφύλαξη που περιέχει τη διαφορά μεταξύ του ποσού μετοχικού κεφαλαίου στην ισοτιμία - εκτιμήστε, και το πραγματικό ποσό που αυξάνεται από τους μετόχους….περισσότεροι στον απολογισμό ασφαλίστρου μεριδίου
Ακτιβισμός μετόχων/ακτιβισμός επενδυτών
Δράση των μετόχων για να επεμβει στο τρέξιμο μιας επιχείρησης….περισσότεροι στον ακτιβισμό μετόχων/τον ακτιβισμό επενδυτών
Κεφάλαια μετόχων
Η λογιστική αξία του ενδιαφέροντος των μετόχων για μια επιχείρηση….περισσότεροι στα κεφάλαια των μετόχων.
Διάσπαση μεριδίου
Το τμήμα των μετοχών σε έναν αριθμό ξυστών μετοχών της χαμηλότερης ισοτιμίας - εκτιμήστε… περισσότεροι στη διάσπαση μεριδίου
Αναλογία Sharpe
Η αναλογία του συγγενή επιστρέφει ένα χαρτοφυλάκιο στη σταθερή απόκλιση των αναμενόμενων επιστροφών….περισσότεροι στην αναλογία Sharpe
Επιχείρηση της Shell
Ένα απαριθμημένο κοχύλι είναι επιχείρηση που δεν έχει καμία προτέρημα ή διαδικασία αλλά παρατίθεται: ένας πιθανός στόχος για μια αντίστροφη ανάληψη….περισσότεροι στην επιχείρηση της Shell
Σύντομη θέση
Ένας επενδυτής που έχει πωλήσει μια ασφάλεια χωρίς που είναι κύριος αυτό έχει μια σύντομη θέση σε το….περισσότεροι στη σύντομη θέση
Απότομα πωλώντας
Πωλώντας μια ασφάλεια κάποιος δεν είναι κύριος….περισσότεροι απότομα να πωλήσει
Διακένωση
Το ποσοστό απώλειας προϊόντων (μέσω της κλοπής, του λάθους και της απάτης) από το απόθεμα ως ποσοστό του κέρδους ή των πωλήσεων….περισσότεροι στη διακένωση
Εφάπαξ ασφάλιστρο εναντίον του κανονικού ασφαλίστρου
Η πληρωμή ενός παραγόμενου επί παραγγελία ασφαλίστρου για ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο….περισσότεροι στο εφάπαξ ασφάλιστρο εναντίον του κανονικού ασφαλίστρου
Ενιαία τιμή
Μια αξία της επένδυσης σε ένα συλλογικό όχημα επένδυσης που ισχύει και για την αγορά και για την πώληση της….περισσότεροι στην ενιαία τιμή
SIPP (μόνη επενδυμένη προσωπική σύνταξη)
Ένα σχέδιο βρετανικής σύνταξης που είναι ένα περιτύλιγμα γύρω από ένα χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων που μπορεί να επενδυθεί σε ένα ευρύ φάσμα των τίτλων….περισσότεροι σε SIPP
SIV
Ένα ειδικής χρήσης όχημα που χρηματοδοτεί τις αγορές των μακροπρόθεσμων σταθερού ενδιαφέροντος προτερημάτων με το βραχυπρόθεσμο δανεισμό….περισσότεροι σε SIV
Επίδραση μεγέθους
Η μακροπρόθεσμη έξω-απόδοση από τα μικρά καλύμματα… περισσότεροι στην επίδραση μεγέθους
Μικρή ΚΑΠ
Επιχειρήσεις με μια χαμηλή αγορά ΚΑΠ αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος της αγορά από την αγορά ΚΑΠ αλλά ένα μεγάλο μέρος από τον αριθμό… περισσότεροι στη μικρή ΚΑΠ
Έξυπνα χρήματα
Χρήματα διοικούμενα από τους επενδυτές που είναι πιθανό να ξεπεράσουν την αγορά… περισσότεροι στα έξυπνα χρήματα
ΜΜΕ (μικρομεσαίες μεσαίες επιχειρήσεις)
Μικρομεσαία μεσαία επιχείρηση… περισσότεροι στις ΜΜΕ (μικρομεσαίες μεσαίες επιχειρήσεις)
Κοινωνικοί βαθμοί
Η ταξινόμηση των ανθρώπων από την κοινωνική και οικονομική τάξη. Τα πιό κοινά τρεξίματα συστημάτων από το Α (επαγγελματικό) στο Ε (περιστασιακοί εργάτες) βασισμένο στο επάγγελμα….περισσότεροι στους κοινωνικούς βαθμούς
Η μαλακή επιτροπή
Η Επιτροπή που δίνεται σε μια σε είδος μορφή….περισσότεροι στη μαλακή επιτροπή
Περιθώριο φερεγγυότητας
Η ελάχιστη υπερβολή του κεφαλαίου μιας ασφαλιστικής εταιρείας πέρα από τα στοιχεία του παθητικού του….περισσότεροι στο περιθώριο φερεγγυότητας
Αναλογία φερεγγυότητας
Ένα μέτρο της οικονομικής δύναμης ενός ασφαλιστή καθαρό ασφάλιστρο προτερημάτων ÷net εγγεγραμμένο….περισσότεροι στην αναλογία φερεγγυότητας
Κυρίαρχο χρέος
Δανειοληψίες… περισσότεροι στο κυρίαρχο χρέος μιας κυβέρνησης
Κυρίαρχος κίνδυνος
Ο κίνδυνος κυβέρνησης που προκαθορίζει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπεί η δικαστική επιβολή των χρεών του….περισσότεροι στον κυρίαρχο κίνδυνο
Κυρίαρχο κεφάλαιο πλούτου
Ένα κεφάλαιο που είναι κύριο επενδυτικό από μια κυβέρνηση….περισσότεροι στα κυρίαρχα κεφάλαια πλούτου
Σπινθήρας που διαδίδεται
Η διαφορά μεταξύ της χονδρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και του κόστους των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για να το παραγάγουν….περισσότεροι στο σπινθήρα που διαδίδεται
Πρόσθετο μέρισμα
Μια ετικέτα συνδέθηκε με ένα μέρισμα για να το καταστήσει σαφές ότι είναι μια παραγόμενη επί παραγγελία και δεν επισημαίνει μια αλλαγή στην πολιτική μερισμάτων….περισσότεροι στο πρόσθετο μέρισμα
Πρόσθετα στοιχεία
Ασυνήθιστα δαπάνες ή εισοδήματα ο των οποίων αποκλεισμός από τα κέρδη παρουσιάζει καλύτερα ελλοχεύουσα απόδοση… περισσότεροι στα πρόσθετα στοιχεία
Ειδικής χρήσης όχημα/οντότητα
Μια επιχείρηση που δημιουργείται απλώς για μια ιδιαίτερη οικονομική συναλλαγή ή μια σειρά συναλλαγών….περισσότεροι στο ειδικής χρήσης όχημα/την οντότητα
Υποπροϊόν
Ο χωρισμός μια από τις επιχειρήσεις… περισσότεροι στο υποπροϊόν μιας επιχείρησης
Διασπασμένες εμπιστοσύνες επενδύσεων κεφαλαίου
Μια εμπιστοσύνη επένδυσης που εκδίδει δύο κατηγορίες μετοχών: εισοδηματικές μετοχές που πληρώνουν τα υψηλά μερίσματα και τα μηδενικά για τα καθαρά κέρδη κεφαλαίου….περισσότεροι στις διασπασμένες εμπιστοσύνες επενδύσεων κεφαλαίου
Τιμή τοις μετρητοίς
Η τιμή προϊόντων, ενός νομίσματος ή μιας ασφάλειας με την πληρωμή και την παράδοση έκανε μόλις επιτρέπουν τα συστήματα τακτοποίησης….περισσότεροι στην τιμή τοις μετρητοίς
SPV (SPE)
Μια επιχείρηση που δημιουργείται απλώς για μια ιδιαίτερη οικονομική συναλλαγή ή μια σειρά συναλλαγών… περισσότεροι σε SPV (SPE)
Αρσενικό ελάφι
Κάποιος που αγοράζει τις μετοχές μέσω ενός IPO με την πρόθεση μόλις αρχίζει η ενασχόληση….περισσότεροι στο αρσενικό ελάφι
Στασιμοπληθωρισμός
Ταυτόχρονοι πληθωρισμός και υποχώρηση….περισσότεροι στο στασιμοπληθωρισμό
Τέλος χαρτοσήμου
Ένας φόρος που χρεώνεται στη μεταφορά ενός προτερήματος….περισσότεροι στο τέλος χαρτοσήμου
Σταθερή απόκλιση
Η ρίζα του ποσού των τετραγώνων των διαφορών μεταξύ μιας σειράς αριθμών και του μέσου όρου τους ένα στατιστικό μέτρο πόσο η σειρά ποικίλλει….περισσότεροι στη σταθερή απόκλιση
Στατικός φράκτης
Ένας φράκτης που δεν απαιτεί το σταθερό έλεγχο και την επανισορρόπηση….περισσότεροι στο στατικό φράκτη
Στατιστική οικονομική πρόκριση συναλλαγής
Μια ουδέτερη στρατηγική εμπορικών συναλλαγών αγοράς βασισμένη στις αναμενόμενες επαναφορές στις προηγούμενες σχέσεις μεταξύ των τιμών τίτλων….περισσότεροι στη στατιστική οικονομική πρόκριση συναλλαγής
Δήλωση των συνολικών αναγνωρισμένων κερδών και των απωλειών
Μια δήλωση των κερδών και των απωλειών που υφίστανται από μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν παρουσιάζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης….περισσότεροι στη δήλωση των συνολικών αναγνωρισμένων κερδών και των απωλειών
Απόθεμα
Είτε οι πρώτες ύλες και τα προτερήματα ίσχυσαν για τη μελλοντική πώληση (βρετανική χρήση) είτε τη δικαιοσύνη (αμερικανική χρήση)… περισσότεροι στο απόθεμα
Απόθεμα (κατάλογος)
Ενεργητικά που ισχύουν για την πώληση, ή για την επεξεργασία και την επόμενη μεταπώληση….περισσότεροι στο απόθεμα (κατάλογος)
Κύκλος εργασιών αποθεμάτων
Αποθέματα ετήσια πωλήσεων ÷ μετρά πόσο καλά τα αποθέματα κρησφύγετων μιας επιχείρησης στις πωλήσεις….περισσότεροι στον κύκλο εργασιών αποθεμάτων
Απώλεια στάσεων
Ένα εμπόριο που γίνεται προκειμένου να περιοριστεί η απώλεια που προκαλείται από μια δυσμενή μετακίνηση τιμών. … περισσότεροι σε παραγγελία απώλειας στάσεων
Διαταγή ορίου στάσεων
Ένας τύπος διαταγής απώλειας στάσεων που γίνεται ουσιαστικά μια διαταγή ορίου μόλις διασχιστεί ένα κατώτατο όριο τιμών….περισσότεροι σε παραγγελία ορίου στάσεων
Καβαλικεύστε
Μια στρατηγική εμπορικών συναλλαγών επιλογών που πραγματοποιεί ένα κέρδος στις μεγάλες μετακινήσεις καθέναν τρόπο στην τιμή της ελλοχεύουσας ασφάλειας… περισσότεροι καβαλικεύουν επάνω
Κατ' ευθείαν μέσω της επεξεργασίας
Η διάβαση των διαταγών μέσω των καθαρώς ηλεκτρονικών συστημάτων χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση… περισσότεροι επάνω κατ' ευθείαν μέσω της επεξεργασίας
Τιμή απεργίας
Η τιμή στην οποία ένα παράγωγο δίνει το δικαίωμα (ή την υποχρέωση) να αγοραστεί ή να πωληθεί η ελλοχεύουσα ασφάλεια. Επίσης κάλεσε την τιμή άσκησης….περισσότεροι στην τιμή απεργίας
Λουρίδες
Τίτλοι που δημιουργούνται με το χωρισμό των επιστροφών ενός δεσμού για να δημιουργήσει τους αυτόνομους τίτλους….περισσότεροι στις λουρίδες
Δομημένο όχημα επένδυσης
Ένα ειδικής χρήσης όχημα που χρηματοδοτεί τις αγορές των μακροπρόθεσμων σταθερού ενδιαφέροντος προτερημάτων με το βραχυπρόθεσμο δανεισμό….περισσότεροι στα δομημένα οχήματα επένδυσης
Δομημένες σημειώσεις
Οι δομημένες σημειώσεις είναι δεσμοί που περιέχουν τα ενσωματωμένα παράγωγα… περισσότεροι στις δομημένες σημειώσεις
Δείκτης ύφους
Ένας δείκτης ύφους είναι ένας δείκτης που παρέχει ένα μέτρο για το πώς ένα ιδιαίτερο ύφος επένδυσης έχει αποδώσει, είτε σε μια ιδιαίτερη αγορά είτε… συνολικά περισσότεροι στους δείκτες ύφους
Κλίση ύφους
Μια αλλαγή στο ύφος επένδυσης που απομακρύνεται βαθμιαία από την προοριζόμενη ή εξουσιοδοτημένη προσέγγιση… περισσότεροι στην κλίση ύφους
Υποβρύχιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κρατιέται σκόπιμα αρκετά, με την ελπίδα της εξαγωγής των χρημάτων αργότερα από εκείνους που χρησιμοποιούν μια ιδέα θεωρώντας το κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας… περισσότεροι στα υποβρύχια διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Υπαγόμενο χρέος
Χρέος που παίρνει μια χαμηλότερη προτεραιότητα από άλλο χρέος εάν το γεγονός της εκκαθάρισης του εκδότη….περισσότεροι στο υπαγόμενο χρέος
Κόστος αποκτήσεων συνδρομητών
Το μέσο κόστος επάνω έναν νέο πελάτη, που χρησιμοποιείται συχνά από τα κινητά τηλεφωνικά δίκτυα….περισσότεροι στο κόστος αποκτήσεων συνδρομητών
Εισοδήματα συνδρομής
Τα εισοδήματα που πληρώθηκαν από τους συνδρομητές καθόρισαν τις περιοδικές πληρωμές, σταθερές έναντι εκείνων που εξαρτώνται από την κατανάλωση υπηρεσιών….περισσότεροι στα εισοδήματα συνδρομής
Θυγατρικός
Μια επιχείρηση που είναι κύρια από ή που ελέγχεται άλλη. Η ελέγχοντας επιχείρηση καλείται μητρική εταιρεία….περισσότεροι στα υποκαταστήματα
Ποσό της αξιολόγησης μερών
Η αξιολόγηση μιας επιχείρησης με χωριστά να εκτιμήσει τα διαφορετικά μέρη από το τόσο διαφορετικές μέθοδοι ή αναλογίες αξιολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί στις ανόμοιες επιχειρήσεις….περισσότεροι στο ποσό της αξιολόγησης μερών
Βυθισμένες δαπάνες
Δαπάνες που έχουν γίνει ήδη και δεν μπορούν να ανακτηθούν….περισσότεροι στις βυθισμένες δαπάνες
Έξοχος-μεταφορά
Ένα μεγαλύτερο ασφάλιστρο στις μπροστινές τιμές (ενάντια στο σημείο) προϊόντων από μπορεί να εξηγηθεί readilly….περισσότεροι στην έξοχος-μεταφορά
Survivorship προκατάληψη
Η υπερβολή των επιστροφών επειδή οι υπολογισμοί αποτυγχάνουν να περιλάβουν τους τίτλους ή τις αγορές που έχουν παψει υπάρχων….περισσότεροι survivorship στην προκατάληψη
Ανταλλαγές
Μια συμφωνία στην ανταλλαγή ένα ρεύμα των ταμειακών ροών για άλλη, που χρησιμοποιείται συχνά στα νομίσματα διακοπτών και τα επιτόκια (που καθορίζονται εναντίον να επιπλεύσει)….περισσότεροι στις ανταλλαγές
Swaption
Μια επιλογή σε μια ανταλλαγή….περισσότεροι στα swaptions
Μεταστρεφόμενες τηλεπικοινωνίες
Συστήματα τηλεπικοινωνιών φωνής παράδοσης μόνο….περισσότεροι στις μεταστρεφόμενες τηλεπικοινωνίες
Αμοιβές συγχρονισμού
Δικαιώματα που πληρώνονται για τη χρήση της μουσικής ως τμήμα μιας άλλης εργασίας… περισσότεροι στις αμοιβές συγχρονισμού
Συνδικάτο
Μια ομάδα οικονομικών οργάνων που διαιρούν ένα δάνειο, μια ασφάλιση ή μια παρόμοια επιχείρηση μεταξύ τους προκειμένου να διαδοθεί ο κίνδυνος….περισσότεροι στο συνδικάτο
Σύμπραξη
Τα κέρδη που γίνονται με το συνδυασμό των μερών, παραδείγματος χάριν η εξοικονόμηση κόστους που προκύπτει από μια απόκτηση….περισσότεροι στη σύμπραξη
Συστημικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος αποτυχίας του οικονομικού συστήματος ή μιας οικονομίας, σε αντιδιαστολή με ακριβώς τον κίνδυνο αποτυχίας μιας εταιρίας….περισσότεροι στο συστημικό κίνδυνο
Συνθετική ασφάλεια
Ένας συσκευασμένος συνδυασμός τίτλων που μιμείται τις ιδιότητες μιας άλλης ασφάλειας… περισσότεροι στη συνθετική ασφάλεια
Τ-λογαριασμός
Μια σύντμηση του λογαριασμού Υπουργείου Οικονομικών ένα βραχυπρόθεσμο μηδέν κρατικό ομόλογο δελτίων….περισσότεροι σε τ-λογαριασμό
Πάρτε ιδιωτικό
Η αγορά και η κατάργηση μιας επιχείρησης έτσι αυτό επιστρέφουν στην ύπαρξη ιδιαιτέρως κρατημένη επιχείρηση….περισσότεροι παίρνουν ιδιωτικό
Ανάληψη
Η αγορά μιας επιχείρησης από ένα άλλο… περισσότεροι στην ανάληψη
Δημόσια προσφορά
Μια προσφορά να αγοραστεί μια απαριθμημένη επιχείρηση….περισσότεροι στη δημόσια προσφορά
Επιτροπή ανάληψης
Ο ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ κύριος ρυθμιστής των ζητημάτων σύνδεσε με τις συγχωνεύσεις και τις αποκτήσεις….περισσότεροι στην επιτροπή ανάληψης
Φορολογική ασπίδα
Μια φορολογική ασπίδα είναι η ρύθμιση φιαγμένη από φορολογική αποταμίευση ως αποτέλεσμα μιας μεθόδου, συνήθως με τη χρησιμοποίηση του χρέους παρά τη δικαιοσύνη….περισσότεροι στη φορολογική ασπίδα
Απτά προτερήματα
Προτερήματα που έχουν μια περιουσιακή μορφή και οικονομικά στοιχεία, σε αντιδιαστολή με τα άυλα προτερήματα….περισσότεροι στα απτά προτερήματα
Απτή λογιστική αξία ανά μερίδιο
καθαρό βιβλίο ανά μερίδιο αποκλείοντας τα άυλα αγαθά….περισσότεροι στην απτή λογιστική αξία ανά μερίδιο
Απτή κοινή δικαιοσύνη
Η απτή κοινή δικαιοσύνη είναι η αξία των προτερημάτων αποδοτέων στους συνηθισμένους μετόχους….περισσότεροι στην απτή κοινή δικαιοσύνη
Αναλογία ΣΕΚ
Απτή κοινή δικαιοσύνη ως ποσοστό των συνολικών προτερημάτων….περισσότεροι στην αναλογία ΣΕΚ
TCO
Συνολικό κόστος της ιδιοκτησίας: το κόστος ένα προτέρημα ή ένα σύστημα και το πέρα από τη διάρκεια ζωής του….περισσότεροι σε TCO
Techmark
Μια ομαδοποίηση των επιχειρήσεων τεχνολογίας από το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου….περισσότεροι στο Techmark
Τεχνική ανάλυση
Η προσπάθεια να προβλεφθούν οι χρηματοοικονομικές αγορές καθαρά με την εξέταση τα οικονομικά στοιχεία παρελθόντος (τιμές τίτλων, δείκτες και άλλα στοιχεία εμπορικών συναλλαγών)….περισσότεροι στην τεχνική ανάλυση
Τεχνική αφερεγγυότητα
Έχοντας μια αρνητική καθαρή αξία προτερημάτων, όχι απαραιτήτως που φέρνει έναν υψηλό κίνδυνο της πραγματικής αφερεγγυότητας….περισσότεροι στην τεχνική αφερεγγυότητα
Τεχνικές επιφυλάξεις
το παραμέρισμα ασφαλιστικών εταιρειών ποσών από τα κέρδη για να καλύψει τις αξιώσεις….περισσότεροι στις τεχνικές επιφυλάξεις
Bagger τα δέκα
Μια επένδυση που αυξάνεται στην αξία από δέκα φορές κατά τη διάρκεια μιας μικρής χρονικής περιόδου εκμετάλλευσης… περισσότεροι σε δέκα baggers
Δομή όρου
Το σχέδιο της παραλλαγής των επιτοκίων με το χρόνο… περισσότεροι στη δομή όρου
Τελική αξία
Η αξία που χρησιμοποιείται για τη ταμειακή ροή στον περασμένο χρόνο ενός NPV η αξία της επένδυσης στο τέλος της τελευταίας περιόδου του NPV….περισσότεροι στην τελική αξία
Ποσοστά λήξης
Η πληρωμή που γίνεται από ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών που δημιουργείται ένα τηλεφώνημα, σε αυτό στο οποίο η κλήση γίνεται….περισσότεροι στα ποσοστά λήξης
Θήτα
Το ποσοστό αλλαγής της αξίας ενός παραγώγου ή ενός χαρτοφυλακίου με το χρόνο… περισσότεροι στο θήτα
Κρότωνας
Η μονάδα στην οποία οι τιμές ασφάλειας κινούνται….περισσότεροι στον κρότωνα
TIDM
Ένας κώδικας που χρησιμοποιείται αξιοσημείωτος για να προσδιορίσει απαριθμημένους τους το UK τίτλους, συνήθως βασισμένους στις συντμήσεις των ονομάτων επιχείρησης….περισσότεροι σε TIDM
Λεπτή κεφαλαιοποίηση
Χρηματοδοτώντας μια επιχείρηση σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω του χρέους, με μόνο ένα ονομαστικό ποσό δικαιοσύνης….περισσότεροι στη λεπτή κεφαλαιοποίηση
Σειρά ένα κεφάλαιο
Ένα μέτρο πόσου κεφαλαίου μια τράπεζα έχει. Κεφάλαια μετόχων με μερικές αφαιρέσεις….περισσότεροι στη σειρά 1 κεφάλαιο
Σειρά δύο κεφάλαιο
Ένα ευρύτερο μέτρο από τη σειρά ένα κεφάλαιο. Μερίδιο και υπαγόμενο κεφάλαιο χρέους με μερικές ρυθμίσεις….περισσότεροι στη σειρά 2 κεφάλαιο
Χρονική αξία των χρημάτων
Η ιδέα ότι τα χρήματα αξίζουν περισσότερων εάν πιό σύντομα παρά παραλαμβάνονται…. αργότεραπιό εγκαίρως αξία των χρημάτων
Φύλλο ακρών
Ένα ενημερωτικό δελτίο ή ένα περιοδικό που προσφέρουν τις συμβουλές επενδυτών για τα αποθέματα….περισσότεροι στο φύλλο ακρών
Q Tobin
Τιμή εμπορίου της αξίας αντικατάστασης προτερημάτων ÷ μιας επιχείρησης. Αμφισβητήσιμα πιό χρήσιμος όταν εφαρμόζεται σε επίπεδο αγοράς απ'ό, τι στις μεμονωμένες επιχειρήσεις….περισσότεροι στο Q Tobin
Φόρος Tobin
Ένας φόρος στη συναλλαγή συναλλάγματος….περισσότεροι στο φόρο Tobin
Κορυφή κάτω από την επένδυση
Μια στρατηγική πρώτα πόσο στην επένδυση στις κατηγορίες και τις περιοχές προτερημάτων πρίν επιλέγει τα μεμονωμένα αποθέματα….περισσότεροι στην κορυφή κάτω από την επένδυση
Συνολικό Billings
Το ποσό που καταβάλλεται στις διαφημιστικές αντιπροσωπείες από τους πελάτες για την αγορά του χώρου διαφήμισης. μέρος του κύκλου εργασιών των αντιπροσωπειών αλλά όχι συνήθως αναγνωρισμένος ως εισόδημα….περισσότεροι στο συνολικό Billings
Συνολική επιστροφή
Τα συνδυασμένα κέρδη σε μια επένδυση και από τα κέρδη κεφαλαίου και από το εισόδημα….περισσότεροι στη συνολική επιστροφή
Κεφάλαιο ιχνηλατών
Ένα συλλογικό όχημα επένδυσης που σχεδιάζεται για να ξαναδιπλώσει την απόδοση ενός ιδιαίτερου δείκτη….περισσότεροι στα κεφάλαια ιχνηλατών
Λάθος καταδίωξης
Η σταθερή απόκλιση των υπερβολικών επιστροφών ενός χαρτοφυλακίου ενάντια στο δείκτη συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων του….περισσότεροι στην καταδίωξη του λάθους
Ακολουθώντας απόθεμα
Τίτλοι που σχεδιάζονται για να έχουν μια αξία που απεικονίζει την αξία ενός τμήματος μιας επιχείρησης παρά την επιχείρηση συνολικά….περισσότεροι στην καταδίωξη των αποθεμάτων
Εμπορικός αγοραστής
Στα πλαίσια μιας ανάληψης, ένας πλειοδότης στην ίδια βιομηχανία με το στόχο….περισσότεροι στον εμπορικό αγοραστή
Εμπορική επιλογή
Μια επιλογή που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί αν και μια αγορά… περισσότεροι στην εμπορική επιλογή τίτλων
Κέρδος εμπορικών συναλλαγών
Λειτουργικό όφελος που ρυθμίζεται με τον αποκλεισμό ορισμένων στοιχείων, προκειμένου να δοθεί μια καλύτερη άποψη των κρμμένος κάτω από αποτελεσμάτων….περισσότεροι στο κέρδος εμπορικών συναλλαγών
Εμπορικές συναλλαγές comps (comparables)
Αναλογίες αξιολόγησης όταν χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει μια επιχείρηση σε σύγκριση με τους απαριθμημένους λόρδους… περισσότεροι στις εμπορικές συναλλαγές comps (comparables)
Να σύρει δώδεκα μήνες
Οικονομικοί αριθμοί βασισμένοι στο ποσό τελευταίων τεσσάρων τετάρτων (ή δύο μισών ετών) παρά το τελευταίο πλήρες έτος….περισσότεροι να σύρει δώδεκα μήνες
Comps συναλλαγής/διαπραγμάτευση comps
Η χρήση των συγκρίσεων των αξιολογήσεων στις οποίες οι συναλλαγές, όπως οι αναλήψεις, έχουν εμφανιστεί, να εκτιμήσουν μια επιχείρηση… περισσότεροι στη συναλλαγή comps/ασχολούνται comps
Μεταφορά τιμολόγησης
Οι τιμές στις οποίες τα αγαθά πωλούνται μεταξύ των τμημάτων μιας επιχείρησης, ή επιχειρήσεις που είναι μέρος της ίδιας ομάδας….περισσότεροι στη μεταφορά τιμολόγησης
Λογαριασμός Υπουργείου Οικονομικών
Ένα βραχυπρόθεσμο μηδέν κρατικό ομόλογο… περισσότεροι στο λογαριασμό Υπουργείου Οικονομικών δελτίων
Μετοχές Υπουργείου Οικονομικών
Οι μετοχές Υπουργείου Οικονομικών είναι μετοχές μιας επιχείρησης των μετοχών της….περισσότεροι στις μετοχές Υπουργείου Οικονομικών
Δαπάνες επεξεργασίας και καθαρισμού
Οι δύο κύριες δαπάνες το καθαρό εμπορεύσιμο μέταλλο από το μετάλλευμα….περισσότεροι στις δαπάνες επεξεργασίας και καθαρισμού
Τριπλή μαγεία
Μια περίοδος αστάθειας που προκαλείται από τη λήξη τριών κατηγοριών παραγώγων ίδιο να κρυφτεί κάτω από….περισσότεροι στην τριπλή μαγεία
TTM
Οικονομικοί αριθμοί βασισμένοι στο ποσό τελευταίων τεσσάρων τετάρτων (ή δύο μισών ετών) παρά το τελευταίο πλήρες έτος….περισσότεροι σε TTM
Κύκλος εργασιών
Το ευρύτερο μέτρο των πωλήσεων μιας επιχείρησης. Συχνά όπως το εισόδημα, αλλά μερικές φορές πάρα πολύ μεγαλύτερος….περισσότεροι στον κύκλο εργασιών
Uberrimae FIDES
Το καθήκον μιας ασφάλειας αγοράς προσώπων για να αποκαλύψει όλη τη σχετική πληροφορία….περισσότεροι σε Uberrimae FIDES
UKLA (αρχή βρετανικών λιστών)
Το FSA που ενεργεί στο ρόλο του ως ρυθμιστής των λιστών για τις εμπορικές συναλλαγές στις ανταλλαγές στο UK….περισσότεροι σε UKLA (αρχή βρετανικών λιστών)
Απεριόριστη προσφορά
περισσότεροι στην απεριόριστη προσφορά
Αποκαλυμμένη οικονομική πρόκριση συναλλαγής ενδιαφέροντος
Ένας συνδυασμός εμπορίων που πραγματοποιεί ένα κέρδος από μια ασυνέπεια μεταξύ των διαφορικών συναλλαγματικής ισοτιμίας και του μπροστινού ασφαλίστρου (έκπτωση) σε ένα νόμισμα….περισσότεροι στην αποκαλυμμένη οικονομική πρόκριση συναλλαγής ενδιαφέροντος
Αποκαλυμμένη ισότητα επιτοκίου
Η σχέση ισότητας επιτοκίου που μπορεί να προέλθει από να μην υποθέσει καμία αποκαλυμμένη οικονομική πρόκριση συναλλαγής… περισσότεροι στην αποκαλυμμένη ισότητα επιτοκίου ενδιαφέροντος
Ελλοχεύον προτέρημα
το προτέρημα από το οποίο η τιμή ενός παραγώγου εξαρτάται….περισσότεροι στο ελλοχεύον προτέρημα
Ασφαλιστής
Κάποιος που διατρέχει έναν οικονομικό κίνδυνο (που ανακουφίζει ένα άλλο συμβαλλόμενο μέρος από το) σε αντάλλαγμα για μια αμοιβή….περισσότεροι στον ασφαλιστή
Μη δεδουλευμένη επιφύλαξη ασφαλίστρου
το συνολικό ποσό των ασφαλίστρων εγγεγραμμένων αλλά όχι ακόμα δεδουλευμένων….περισσότεροι στη μη δεδουλευμένη επιφύλαξη ασφαλίστρου
Ισχύουσα επιφύλαξη κινδύνου
Μια επιφύλαξη δημιούργησε εάν η μη δεδουλευμένη επιφύλαξη ασφαλίστρου γίνεται αισθητή για να είναι ανεπαρκής….περισσότεροι στην ισχύουσα επιφύλαξη κινδύνου
Η μονάδα κόστισε τον υπολογισμό μέσου όρου
Αγοράζοντας τους τίτλους σε διαστήματα προκειμένου να λειαθεί έξω η επίδραση των διακυμάνσεων τιμών….περισσότεροι στη μονάδα κοστίζουν τον υπολογισμό μέσου όρου
Αμοιβαίο κεφάλαιο
Οχήματα μιας επένδυσης που επιτρέπει στους επενδυτές για να συγκεντρώσει τα χρήματα. Το κεφάλαιο αυξάνεται ή συρρικνώνεται δεδομένου ότι οι επενδυτές προσθέτουν ή αποσύρουν τα χρήματα από το….περισσότεροι στο αμοιβαίο κεφάλαιο
Απλήρωτο μέρισμα
Ένα μέρισμα που έχει δηλωθεί αλλά έχει πληρωθεί όχι ακόμα. Παρουσιασμένος ως ευθύνη στον ισολογισμό….περισσότεροι στο απλήρωτο μέρισμα
Αναρμόδια άποψη λογιστικού ελέγχου
Μια δήλωση σε μια έκθεση των ελεγκτών ότι οι απολογισμοί δίνουν μια αληθινή και δίκαιη άποψη….περισσότεροι στην αναρμόδια άποψη λογιστικού ελέγχου
Προς τα πάνω
Στο πετρέλαιο και τις βιομηχανίες φυσικού αερίου, την εξερεύνηση και την παραγωγή σε αντιδιαστολή με τον προς τα κάτω καθαρισμό και τη διανομή….περισσότεροι επάνω προς τα πάνω
Χρησιμότητα
Η ικανοποίηση που τα άτομα κερδίζουν από την αγορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Μια βασική οικονομική έννοια….περισσότεροι στη χρησιμότητα
Καμπύλη χρησιμότητας
Μια γραφική παράσταση της σχέσης μεταξύ της χρησιμότητας μια κατανάλωση ατόμων κάτι….περισσότεροι στην καμπύλη χρησιμότητας
Αναλογίες αξιολόγησης
Ένα μέτρο για το πώς ακριβό ένα μερίδιο λαμβάνεται με τη διαίρεση ενός μέτρου του κόστους ενάντια σε ένα μέτρο της αξίας ή των κερδών….περισσότεροι στις αναλογίες αξιολόγησης
Προστιθεμένης αξίας
Η διαφορά μεταξύ της αξίας των εισαγωγών και της αξίας των αποτελεσμάτων….περισσότεροι στην προστιθέμενη αξία
Αξία σε κίνδυνο
Ένα μέτρο του κινδύνου χαρτοφυλακίου η απώλεια που είναι απίθανο να ξεπεραστεί σε μια δεδομένη χρονική περίοδο με ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης….περισσότεροι στην αξία σε κίνδυνο
Επίδραση αξίας
Η τάση των αποθεμάτων αξίας να ξεπεραστεί… περισσότεροι στην επίδραση αξίας
Επένδυση αξίας
Ένα ύφος της επένδυσης βασισμένο στην επιλογή των μετοχών που έχουν τις χαμηλές αξιολογήσεις σχετικά με τα τρέχουσες κέρδη, τις ταμειακές ροές και την παραγωγή μερισμάτων τους….περισσότεροι στην επένδυση αξίας
Παγίδα αξίας
Μια επένδυση που φαίνεται φτηνή ενάντια στις αναλογίες αξιολόγησης ή τις ιστορικές τιμές, αλλά αξίζει να είναι….περισσότεροι στις παγίδες αξίας
VAR
Ένα μέτρο του κινδύνου χαρτοφυλακίου η απώλεια που είναι απίθανο να ξεπεραστεί σε μια δεδομένη χρονική περίοδο με ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης….περισσότεροι στο VAR
Μεταβλητές δαπάνες
Αφ' ενός μεταβλητή αλλαγή δαπανών με τις πωλήσεις. Τα παραδείγματα των μεταβλητών δαπανών είναι πρώτες ύλες, ναυτιλία και μείωση….περισσότεροι στις μεταβλητές δαπάνες
Διαφορά
Ένα μέτρο πόσο ένα σύνολο αριθμών, γνωστών ή μελλοντικών δυνατοτήτων, ποικίλλει… περισσότεροι στη διαφορά
Vega
Το ποσοστό αλλαγής της τιμής ενός παραγώγου ή ενός χαρτοφυλακίου με την αστάθεια μιας ελλοχεύουσας ασφάλειας… περισσότεροι στο vega
Δέουσα επιμέλεια προμηθευτών
Δέουσα επιμέλεια που πραγματοποιείται στην εντολή του πωλητή παρά τον αγοραστή….περισσότεροι στη δέουσα επιμέλεια προμηθευτών
Κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου
Επένδυση στα ξεκινήματα ή στην επέκταση των υπαρχουσών διαδικασιών των ιδιωτικών εταιρειών….περισσότεροι στο κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου
Κάθετη ολοκλήρωση
Ολοκλήρωση της ιδιοκτησίας κατά μήκος μιας αλυσίδας εφοδιασμού… περισσότεροι στην κάθετη ολοκλήρωση
Κάθετες αγορές
Αγορές που καθορίζονται με τη μορφή του πελάτη παρά τον τύπο προϊόντος….περισσότεροι στις κάθετες αγορές
VOIP
Η χρήση των δικτύων πρωτοκόλλου Διαδικτύου για να φέρει τα τηλεφωνήματα φωνής. Μπορέστε να είστε λιγότερο αξιόπιστος εάν το δίκτυο χρησιμοποιούμενο δεν είναι δομημένο για αυτόν το λόγο….περισσότεροι σε VOIP
Αστάθεια
Ένα στατιστικό μέτρο του κινδύνου μια ασφάλεια η σταθερή απόκλιση των αναμενόμενων επιστροφών σε μια ασφάλεια….περισσότεροι στην αστάθεια
Χαμόγελο αστάθειας
Η παραλλαγή της υπονοούμενης αστάθειας με την τιμή απεργίας….περισσότεροι στο χαμόγελο αστάθειας
Κεφαλαιοκράτης γύπων
Είτε ένας κεφαλαιούχος κοινοπραξίας που στερούν τους εφευρέτες και τους επιχειρηματίες από τον έλεγχο των επιχειρήσεών τους, είτε ένας επενδυτής που ειδικεύεται στο κατώτατο σημείο αλιεύοντας….περισσότεροι στον κεφαλαιοκράτη γύπων
VWAP
Η μέση τιμή στην οποία μια ασφάλεια πώλησε σε μια περίοδο (συνήθως η τελευταία ώρα) πριν από τον περίβολο μιας ημέρας κάνοντας εμπόριο….περισσότεροι σε VWAP
WACC
Ο σταθμισμένος μέσος όρος των ποσοστών επιστροφής που απαιτούνται από τις πηγές μιας όλης επιχείρησης κεφαλαίου….περισσότεροι σε WACC
Περιτοιχισμένος κήπος
Πρόσβαση υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που περιορίζονται στην περιεκτικότητα σε προμηθευτές….περισσότεροι στον περιτοιχισμένο κήπο
Εντάλματα
Μια ασφάλεια παρόμοια με μια επιλογή κλήσης. Εάν ένας κάτοχος ασκήσει ένα ένταλμα, οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν στον κάτοχο….περισσότεροι στα εντάλματα
Ασφάλιστρο εντάλματος
Το ποσό από το οποίο το κόστος και ένα ένταλμα υπερβαίνει το κόστος τις ελλοχεύουσες μετοχές…. άμεσαπερισσότεροι στο ασφάλιστρο εντάλματος
Σταθμισμένος μέσος όρος
Ένας σταθμισμένος μέσος όρος επηρεάζεται βαρύτερα από μερικούς από τους αριθμούς που υπολογίζεται από από άλλοι….περισσότεροι στο σταθμισμένο μέσο όρο
Σταθμισμένο μέσο κόστος του κεφαλαίου
Ο σταθμισμένος μέσος όρος των ποσοστών επιστροφής που απαιτούνται από τις πηγές μιας όλης επιχείρησης κεφαλαίου….περισσότεροι στο σταθμισμένο μέσο κόστος του κεφαλαίου
Σταθμισμένος κινούμενος μέσος όρος
Ένας κινούμενος μέσος όρος που σταθμίζεται προς τις πιό πρόσφατες τιμές….περισσότεροι στο σταθμισμένο κινούμενο μέσο όρο
Μεσάζων του δυτικού Τέξας
Το ακατέργαστο πετρέλαιο αμερικανικής συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων από την υψηλή ποιότητα και παράγει πολλή βενζίνη….περισσότεροι στο μεσάζοντα του δυτικού Τέξας
Υγρή μίσθωση
Η μίσθωση ενός αεροσκάφους μαζί με το πλήρωμα, με τον εκμισθωτή που διατηρεί συνήθως την ευθύνη για τη συντήρηση….περισσότεροι στην υγρή μίσθωση
Λευκός ιππότης
Ένας πλειοδότης που προσφέρει μια εναλλακτική λύση σε μια εχθρική δημόσια προσφορά….περισσότεροι στο λευκό ιππότη
WI-FI
Ένα σύνολο προτύπων για την τεχνολογία που επιτρέπει στους υπολογιστές και άλλες συσκευές για να επικοινωνήσει τη χρησιμοποίηση των ραδιο συνδέσεων αντί των καλωδίων….περισσότεροι στο WI-FI
Σάλτσα παραθύρων
Χειρισμός των οικονομικών αριθμών, ενδεχομένως μέσα στην επιστολή των κανόνων… περισσότεροι στη σάλτσα παραθύρων λογιστικής
Πληγή νικητή
Η τάση για τους κερδίζοντας πλειοδότες (σε μια δημοπρασία) να υπερπληρώσουν….περισσότεροι στην πληγή του νικητή
Επίδραση νικητής-ηττημένων
Ένας συσχετισμός μεταξύ της προηγούμενης και μελλοντικής απόδοσης….περισσότεροι στα αποτελέσματα νικητής-ηττημένων
WIP
Το μέρος των αποθεμάτων (κατάλογος) που έχει κάνει κάποια εργασία σε το, αλλά που δεν έχει γίνει ακόμα στα αγαθά έτοιμα για την πώληση….περισσότεροι σε WIP
WLAN
Η αντικατάσταση των καλωδίων στα δίκτυα υπολογιστών με τις καταλληλότερες ραδιο συνδέσεις….περισσότεροι σε WLAN
Έργο υπο κατασκευή
Το μέρος των αποθεμάτων (κατάλογος) που έχει κάνει κάποια εργασία σε το, αλλά που δεν έχει γίνει ακόμα στα αγαθά έτοιμα για την πώληση….περισσότεροι στο έργο υπο κατασκευή
Κεφάλαιο κίνησης
Το χρηματικό ποσό που μια επιχείρηση έχει εμπλέξει στη χρηματοδότηση των καθημερινών διαδικασιών της….περισσότεροι στο κεφάλαιο κίνησης
Γράψτε κάτω
Η αναγνώριση, στους απολογισμούς, της μείωσης της αξίας ενός προτερήματος….περισσότεροι Write κάτω
Γραπτός κάτω από την αξία
Η λογιστική αξία ενός προτερήματος η αξία στην οποία το προτέρημα συμπεριλαμβάνεται στους απολογισμούς… περισσότεροι γραπτός κάτω από την αξία
XBRL
Ένα ηλεκτρονικό σχήμα για τη μεταφορά των οικονομικών πληροφοριών μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων… περισσότεροι σε XBRL ΤΠ
Δεσμός Αμερικανού
Ένα ευρωπαϊκό ομολογιακό δάνειο που εκδίδεται στις ΗΠΑ από έναν ξένο εκδότη… περισσότεροι στο δεσμό Αμερικανού
Ναυπηγείο
Ένα δισεκατομμύριο. Μπορεί να αναφερθεί σε τίποτα, τον όγκο ή την αξία… περισσότεροι στο ναυπηγείο
Ετήσιος
Μια σύγκριση έκανε μεταξύ των αποτελεσμάτων για μια περίοδο με την ίδια περίοδο στο προηγούμενο χρόνο….περισσότεροι σε ετήσιο
Κίτρινη λουρίδα
Οι καλύτερες τιμές προσφοράς και προσφοράς που παρουσιάζονται σε ορισμένες LSE οθόνες εμπορικών συναλλαγών….περισσότεροι στην κίτρινη λουρίδα
Παραγωγή
Η παραγωγή ο συνηθέστερα σημαίνει είτε την παραγωγή μερισμάτων είτε την παραγωγή στην ωριμότητα….περισσότεροι στην παραγωγή
Καμπύλη παραγωγής
Το σχέδιο της παραλλαγής των επιτοκίων με το χρόνο, ιδιαίτερα όταν απεικονίζεται ως γραφική παράσταση… περισσότεροι στην καμπύλη παραγωγής
Χάσμα παραγωγής
Μέση παραγωγή μερισμάτων σε μια αγορά μείον την παραγωγή στους δεσμούς….περισσότεροι στο χάσμα παραγωγής
Παραγωγή που διαδίδεται
Η διαφορά μεταξύ της παραγωγής σε έναν δεσμό και της παραγωγής σε ένα παρόμοιο όργανο χρέους κινδύνου ελεύθερο….περισσότεροι στην παραγωγή που διαδίδεται
Παραγωγή ο πιό χειρότερα
Ο χαμηλότερος των διαφορετικών μετρήσεων της παραγωγής σε έναν δεσμό… περισσότεροι στην παραγωγή ο πιό χειρότερα
YoY
Μια σύγκριση έκανε μεταξύ των αποτελεσμάτων για μια περίοδο με την ίδια περίοδο στο προηγούμενο χρόνο….περισσότεροι σε YoY
Παραγωγή που καλεί
Η παραγωγή σε έναν προσφωνήσιμο δεσμό, μεταξύ της παρούσας και πιό πρόωρης ημερομηνίας κατά την οποία είναι προσφωνήσιμο… περισσότεροι στην παραγωγή που καλεί
Παραγωγή στην ωριμότητα
Το IRR ένας αγοραστής θα ελάμβανε εάν αγόρασαν έναν δεσμό στην τρέχουσα τιμή αγοράς….περισσότεροι στην παραγωγή στην ωριμότητα
YTC (παραγωγή που καλεί)
Η παραγωγή σε έναν προσφωνήσιμο δεσμό, που υποθέτει ότι καλείται στην πιό πρόωρη πιθανή ημερομηνία… περισσότεροι σε YTC (παραγωγή που καλεί)
YTM (παραγωγή στην ωριμότητα)
Το IRR ένας αγοραστής θα ελάμβανε με την αγορά ενός δεσμού στην τρέχουσα τιμή αγοράς….περισσότεροι σε YTM (παραγωγή στην ωριμότητα)
Ζ-αποτέλεσμα
Το ζ-αποτέλεσμα Altman είναι ένα μέτρο της οικονομικής δύναμης μιας επιχείρησης που χρησιμοποιεί ένα σταθμισμένο ποσό διάφορων παραγόντων. ….περισσότεροι στο ζ-αποτέλεσμα Altman
Η επιστροφή α παράγει έναντι της δομής όρου των ελεύθερων επιστροφών κινδύνου κατά τη διάρκεια της ζωής της….περισσότεροι στις ζ-διαδόσεις
Μηδέν (μηδέν μερίδιο προτίμησης μερισμάτων)
Μετοχές προτίμησης που πληρώνουν ένα ποσό κατ' αποκοπή στην ωριμότητα αντ' αυτού αλλά κανένα ετήσιο μέρισμα….περισσότεροι στα μηδενικά (μηδέν μερίδιο προτίμησης μερισμάτων)
Μηδέν δεσμός δελτίων
Ένας δεσμός που δεν πληρώνει τον τόκο αλλά αυτό διανέμεται αντ' αυτού σε μια έκπτωση στη ονομαστική αξία του….περισσότεροι σε μηδέν δεσμούς δελτίων
Μηδέν παιχνίδι ποσού
Ένα παιχνίδι στο οποίο κάθε παίκτης μπορεί να κερδίσει μόνο εις βάρος άλλων - οι συνολικές εξοφλήσεις καθορίζεται….περισσότεροι σε μηδέν παιχνίδι ποσού
Οικονομική επένδυση εξηγημένο το όροι sΣπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες