Κύκλος εργασιών αποθεμάτων

Κύκλος εργασιών αποθεμάτων

Κύκλος εργασιών αποθεμάτων

Κύκλος εργασιών αποθεμάτων

Κύκλος εργασιών αποθεμάτων

Ο κύκλος εργασιών αποθεμάτων μετρά πόσο καλά τα κρησφύγετα απόθεμα μιας επιχείρησης σε εισοδήματα. Είναι πολύ παρόμοιο με κύκλος εργασιών προτερημάτων και είναι επίσης ένα μέτρο της αποδοτικότητας. Είναι:

αποθέματα ετήσια πωλήσεων ÷

Ο κύκλος εργασιών αποθεμάτων είναι πιό συγκεκριμένος από τον κύκλο εργασιών προτερημάτων. Μετρά πόσο καλά η επιχείρηση χρησιμοποιεί το μέρος κεφάλαιο κίνησης της που έχει επενδυθεί στο απόθεμα.

Ο κύκλος εργασιών αποθεμάτων είναι το κύριο συστατικό του κύκλου εργασιών προτερημάτων για τις επιχειρήσεις που εμπλέκουν λίγα στα πάγια ενεργητικά αλλά κρατούν το απόθεμα μεγάλων ποσών, συνήθως εμπορικές παρά κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Για περισσότερες επιχειρήσεις υψηλής έντασης κεφαλαίου σταθερές - ο κύκλος εργασιών προτερημάτων γίνεται σημαντικότερος.

Ημέρες αποθεμάτων

Οι ημέρες αποθεμάτων μετρούν το ίδιο πράγμα με τον κύκλο εργασιών αποθεμάτων, αλλά υπολογίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε που το βάζει σε πιό παρόμοια βάση σε ημέρες χρεωστών και ημέρες πιστωτών:

(αποθέματα ÷ κόστος των πωλήσεων) × 365

Οι πωλήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πληρεξούσιο για το κόστος των πωλήσεων όπου μικτά περιθώρια κέρδους είναι χαμηλά, όπως με ημέρες πιστωτών.

Οι ημέρες αποθεμάτων είναι ένας χρήσιμος αριθμός κατά ένα μεγάλο μέρος επειδή το καθιστά ευκολότερο να δει πώς οι αλλαγές στις ημέρες αποθεμάτων, τις ημέρες χρεωστών και τις ημέρες πιστωτών συνδυάζουν να αλλάξουν το αναλογία κεφαλαίου κίνησης.

Κύκλος εργασιών αποθεμάτων

Σχετικές σελίδες: Κύκλος μετρητών | Κεφάλαιο κίνησης | Κύκλος εργασιών προτερημάτων
Σχετικές κατηγορίες: Αποδοτικότητα & απόδοση

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες