Financiële Investering Termijnen verklaarde D

Financiële Investering Termijnen verklaarde D

Financiële Investering Termijnen verklaarde D

Financiële Investering Termijnen verklaarde D

Financiële Investering Termijnen verklaarde D

Donkere vezel
Vezeloptische kabel die is gelegd maar niet momenteel…. gebruiktmeer op Donkere vezel
De opbrengsten van gegevens
De opbrengst die van het dragen van gegevens eerder dan stem telecommunicatieverkeer wordt geproduceerd. De opbrengsten van gegevens zullen waarschijnlijk verschillende marges en de groeivooruitzichten van stem hebben….meer op de opbrengsten van Gegevens
De inval van Dawn
De aankoop van een groot aandeel in een in aanmerking komend bedrijf in een zeer korte tijd, voorafgaand aan de aankondiging van een geboden overname….meer op de inval van Dawn
De handel van de dag
Handel actief effecten tijdens de handeldag maar het sluiten van alle posities tegen het eind van de dag. Zeer gewaagd, potentieel zeer voordelig….meer bij de handel van de Dag
De overeenkomst van dagen
Een veronderstelling maakte om de berekening van gegroeid belang door het aantal dagen rond te maken in een jaar of per maand te vereenvoudigen….meer op de overeenkomst van Dagen
Waardevaststelling DCF
De berekening van de huidige waarde van een stroom van toekomstige kasstroom die zowel met risico als de tijd rekening houden dacht te verstrijken alvorens het contante geld…. wordt ontvangenmeer op waardevaststelling DCF
Dode kattensprong
Een terugwinning in de prijs van een veiligheid die op geen aanhoudende terugwinning of een significante re-classificatie, maar eerder een lichte terugwinning van zeer lage niveaus…. wijstmeer op dode kattensprong
Overeenkomst comps
Het gebruik van vergelijkingen van de waardevaststellingen waarbij de overeenkomsten, zoals overnames, in het taxeren van een bedrijf… meer op overeenkomst comps zijn voorgekomen
Obligatie
Een schuldinstrument zeer gelijkend op een band….meer op obligaties
De overeenkomst van de schuld
Een overeenkomst tussen een bedrijf en zijn crediteuren zou dat het moeten dat het bedrijf binnen bepaalde grenzen, typisch op schuldniveaus, activaverkoop of tandwieloverbrenging zou moeten werken….meer op schuldovereenkomsten
De verhouding van de schuldendienstdekking
De verhouding van cash flow aan leningsterugbetalingen en rente….meer op de verhouding van de schuldendienstdekking
Schuldendienstverhouding
Één van een aantal verhoudingen van cash flow aan schuldterugbetalingen….meer op schuldendienstverhoudingen
De verhouding van de schuld/gelijkheid
Een maatregel van de schuldenlast van een bedrijf. Gewoonlijk één van: schuld÷equity op lange termijn, totale schuld÷equity of netto schuld÷equitymeer op schuld/gelijkheid verhouding
De dagen van de schuldenaar
(De schuldenaars÷ verkoop van de Handel) × 365. De gemiddelde tijdschuldenaars nemen om te betalen….meer op schuldenaardagen
DE-Equitisation
Subsitution van schuld voor gelijkheid….meer op DE-equitisation
Verdedigings
Verdedigingszaken zijn één de waarvan winsten niet bijzonder gevoelig voor economische voorwaarden…. zijnmeer op defensief
Verdedigings octrooi
Een octrooi dat met de bedoeling om een defensie tegen andere octrooihouders te verstrekken, eerder dan wordt afgedwongen tegen anderen…. wordt geregistreerdmeer op verdedigingsoctrooien
Uitgesteld inkomen
Het inkomen dat tijdens een berekeningsperiode voor goederen en de diensten wordt ontvangen leverde nog niet….meer op uitgesteld inkomen
Uitgestelde aandelen
Aandelen die kleinere rechten dan gewone aandelen in het ontvangen van dividenden of terugbetalingen van kapitaal…. hebbenmeer op uitgestelde aandelen
Uitgestelde belasting
Een te registreren balanslijn groeit tussen de periodes waarin de gebeurtenissen en de periodes voorkomen waarin zij…. belastbaar zijnmeer op uitgestelde belasting
Deflatie
Negatieve inflatie. Most likely in het bijzonder industrieën of tijdens recessies….meer op deflatie
Levering versus betaling
Verrichtend betaling voor effecten slechts op levering, om het risico te minimaliseren waaraan effectenmarkt de deelnemers…. worden blootgesteldmeer op levering versus betaling
Delta
De delta van een derivaat is het tarief van verandering in de prijs van een derivaat met de prijs van het ten grondslag liggen aan….meer op Delta
Delta bescherming
De delta van een derivaat kan worden gebruikt om een holding van het derivaat met een positie in de onderliggende veiligheid te omringen of vice versa….meer op Deltabescherming
De effecten van Dematerialised
Effecten die zonder eigendom van document certificaten kunnen worden gehouden: de eigendom wordt geregistreerd in een depositaris… meer op effecten Dematerialised
Demerger
Het spinnen van zaken in een volledig afzonderlijk bedrijf. Gewoonlijk gedaan door aandelen in het nieuwe bedrijf aan bestaand bedrijf te verdelen….meer op Demerger
Uitputting
De toewijzing van kosten aan de winst en verliesrekening, die over verscheidene jaren uit wordt uitgespreid die het gemeten gebruik van de activa in elk jaar overeenstemmen….meer op uitputting
De multiplicator van de storting
Het veelvoud van de verhoging van de monetaire basis waarmee de geldvoorraad… meer op de stortingsmultiplicator verhoogt
Het systeem van de depositaris (Centrale Depositary/CDS)
Een systeem dat eigendom in effecten registreert die zonder document certificaten voor holdings… meer op het systeem van de Depositaris (centrale depositary/CDS) te gebruiken worden verhandeld
Waardevermindering
De toewijzing van de kosten van activa aan de winst en verloren rekening door een deel van de kosten aan elk jaar van zijn geschat nuttig leven toe te wijzen….meer op Waardevermindering
Depressie
Een depressie is een strenge aanhoudende recessie. Er is geen duidelijke scheidingslijn tussen een recessie en een depressie….meer op Depressie
Derivaten
Een veiligheid, de waarde waarvan van de waarde van een andere veiligheid afhangt. Gebruikte of haagrisico's of voor speculatieve investeringen….meer op Derivaten
Verdunde EPS
Een EPS aantal dat met aandelen die in de toekomst moeten worden uitgegeven rekening houdt, evenals momenteel uitgegeven die….meer op Verdunde EPS
Directe kosten
Kosten verbonden direct met de vervaardiging van een product….meer op directe kosten
Het behandelen van directeuren
Behandelend in bedrijveneffecten door directeuren. Behoudens speciale onthullingsregels….meer bij het behandelen van Directeuren
Vuile prijs
De vuile prijs van een band is het daadwerkelijke bedrag dat wordt betaald om een band te kopen. In tegenstelling tot de schone prijs wordt het niet aangepast gegroeide rente….meer op Vuile prijs
Onthulling
Het openbaren van informatie aan investeerders. De omvang van onthulling in belangrijk voor investeerders….meer op Onthulling
Het broking van de korting
De broking dienst van de lage kostenvoorraad die geen raad of portefeuillebeheer maar eenvoudig kopende en verkopende effecten… meer bij het broking van de Korting omvat
Discontovoet
Het tarief dat wordt gebruikt om de huidige waarde van toekomstige kasstroom in een voorzien cash flowberekening… meer op discontovoet te berekenen
Het venster van de korting
A collateralised lenende faciliteit die die door een centrale bank wordt geleid, aan banken leent hun vloeibaarheid op korte termijn… meer op kortingsvenster te verzekeren
Voorzien cash flow
De berekening van de huidige waarde van een stroom van toekomstige kasstroom, rekening houdend zowel met risico als de tijd dacht te verstrijken alvorens het contante geld…. wordt ontvangenmeer op Voorzien cash flow
Het willekeurige broking
De voorraad broking dienst waar de makelaar een portefeuille en de cliëntbehoefte beheert heeft geen betrokkenheid in het kopen van en het verkopen van effecten….meer bij het Willekeurige broking
Diseconomieën van schaal
Kosten die sneller dan een verhoging van output toenemen; negatieve schaaleconomieën… meer op Diseconomieën van schaal
Disintermediation
De verwijdering van tussenpersonen van een proces, een leveringsketen of een markt. Het gemeenschappelijkste financiële voorbeeld is de kwestie van banden om bank te vervangen die…. leentmeer bij Disintermediation
Vernietigende technologie
Een nieuwe technologie, die radicaal markten omzet, leidt geheel tot nieuwe markten of vernietigt bestaande markten voor andere technologieën….meer op Vernietigende technologie
Verdeelbare reserves
De hoeveelheid gelijkheid die een bedrijf als dividenden… meer op Verdeelbare reserves kan betalen
Diversifieerbaar risico
Het risico dat voor een bepaalde veiligheid of een sector zodat zijn effect op een gediversifiërde portefeuille specifiek is is beperkt….meer op Diversifieerbaar risico
Diversificatie
De vermindering van risico bereikte door een portefeuille van effecten te kopen de waarvan winst niet gecorreleerd…. ismeer op Diversificatie
De dekking van het dividend
Hoe vaak over een jaar uit de winsten van het jaar kon winstgevend geweest te zijn….meer op de dekking van het Dividend
De kortingsmodel van het dividend
Een financieel model dat aandelen bij de voorzien waarde van toekomstige dividendbetalingen taxeert. Dit is theoretisch de correctste manier om aandelen te taxeren….meer op de kortingsmodel van het Dividend
De onbelangrijkheid van het dividend
De theorie die betalingen verdeelde is onbelangrijk wanneer het taxeren van een bedrijf….meer op de onbelangrijkheid van het Dividend
Dividend per aandeel
Dividenden over een jaar voor elk gehouden aandeel; totaal dividend ÷number van aandelen in kwestie….meer op Dividend per aandeel
Het beleid van het dividend
De gebruikelijke praktijk van een bedrijf wanneer het besluiten van hoe groot een te verrichten dividendbetaling….meer over het beleid van het Dividend
De opbrengst van het dividend
Totale die per aandeel over de cursus van een prijs van het jaar÷ aandeel… meer op de opbrengst van het Dividend winstgevend zijn geweest
De geldvoorraadindex van Divisia
Een gewogen indexmaatregel van geldvoorraad… meer op Divisia geldvoorraadindex
Honden van Dow
Een investeringsstrategie die de hoogste opbrengstvoorraden in het Industriële Gemiddelde van Dow Jones…. pluktmeer op Honden van Dow
Overheersing
Een strategie overheerst een andere als het gewaarborgd is om tot betere resultaten te leiden….meer op Overheersing
Dominante handelstrategie
Een portefeuille die het zelfde als een andere één kost, maar die altijd gewaarborgd is om andere te overtreffen….meer op Dominante handelstrategie
Dubbele ingang
Een boekhoudingssysteem dat elke transactie als gelijke debet en kredieten…. registreertmore op dubbele ingang
Het dubbele beheksen
Een periode van vluchtigheid die door de vervaldag van twee klassen van derivaten op het zelfde ten grondslag liggen aan wordt veroorzaakt….meer bij het dubbele beheksen
De Gemiddelden van Dow Jones
De wijdst gevolgde index van de markten van de V.S.….meer op de Gemiddelden van Dow Jones
Stroomafwaarts
In de olie en gasindustrieën; raffinage en distributie in tegenstelling tot stroomopwaartse exploratie en productie….meer stroomafwaarts
DPS
Dividend per aandeel; totaal dividend ÷number van aandelen in kwestie….meer op DPS
DRUPPEL
Een plan van de dividendherinvestering staat aandeelhouders toe om dividenden in het kopen van meer aandelen goedkoop opnieuw te investeren….meer op DRUPPEL
De pijpleiding van de drug
De drugs een farmaceutisch bedrijf ontwikkelt het testen. Dit omvat volledig nieuwe drugs, varianten van oude drugs en nieuwe toepassingen van oude drugs….meer op de pijpleiding van de Drug
Droog aardgas
De rest van aardgas na de verwijdering van zowel liquefiable koolwaterstoffen als de meeste non-hydrocarbon gassen….meer op Droog aardgas
Dubbele lijst
Een manier waarin een groep gelijke lijsten op twee markten kan hebben, door een afzonderlijke houdstermaatschappij voor elke markt te gebruiken….meer op dubbele lijst
Gepaste ijver
De controles die vóór een belangrijke transactie worden uitgevoerd: door bieders vóór een overnameaanbieding, door borgen vóór een IPO….meer op Gepaste ijver
Stom geldeffect
De tendens van investeringen populair met privé investeerders om… meer op Stom geldeffect onder-uit te voeren
Duopolie
Een markt die door twee leveranciers wordt overheerst zodanig dat zij gezamenlijk prijzen…. controlerenmeer op Duopolie
Duur
De duur is een maatregel van de gemiddelde tijd het een obligatiehouder neemt om hun geld (zowel hoofd als rente) te krijgen….meer op Duur
Nederlandse ziekte
De schadelijke gevolgen van toevloedgeld in een land als resultaat van de uitvoer van natuurlijke rijkdommen, en gelijkaardige bronnen….meer op Nederlandse ziekte
DVP
Verrichtend betaling voor effecten slechts op levering, om het risico te minimaliseren waaraan effectenmarkt de deelnemers…. worden blootgesteldmeer op DVP
Dynamische haag
Een haag die als prijs (en soms andere kenmerken) van de portefeuille of de veiligheid moet worden aangepast het veranderingen…. omringtmeer op dynamische bescherming
Inkomens aanhechtings
De aanwinsten zijn naar verluidt inkomens aanhechtings als zij EPS…. verhogenmeer op Inkomens aanhechtings
Dilutive inkomens
De aanwinsten zijn naar verluidt dilutive inkomens als zij zouden moeten verwervende EPS van het bedrijf verminderen….meer op dilutive Inkomens
Het verbeteren van inkomens
De aanwinsten zijn naar verluidt inkomens die als zij EPS…. verhogen verbeterenmeer bij het verbeteren van Inkomens
De opbrengst van inkomens
EPS ÷ aandeelprijs….meer op de opbrengst van Inkomens
EBIT
Inkomens vóór Rente en Belasting. Een winstmaatregel nauw verwant aan werkende winst… meer op EBIT
EBITA
Inkomens vóór Rente, Belasting en Amortisatie….meer op EBITA
EBITDA
Inkomens vóór Rente, Belasting, Waardevermindering en Amortisatie….meer op EBITDA
Marge EBITDA
EBITDA als percentage verkoop… meer op marge EBITDA
ECN
Een elektronisch handeltrefpunt dat geen uitwisseling… meer op ECNs is
Econometrics
Een tak van statistieken die de gegevens van de tijdreeks gemeenschappelijk in economie behandelt en…. financiertmeer op Econometrics
Schaaleconomieën
Om het even wat die sparen kosten helpt als de schaal van verrichtingen…. stijgtmeer op Schaaleconomieën
EEV
Een gestandaardiseerde berekening van ingebedde waarde en verwante aantallen… meer op EEV
Efficiënte tandwieloverbrenging
De verhouding van de verwaarloosbare verandering in de prijs van een derivaat aan de verwaarloosbare verandering in de prijs van het ten grondslag liggen aan… meer op efficiënte tandwieloverbrenging
Efficiënte grens
Een grafiek die de best mogelijke terugkeer toont tegen laagste mogelijk risico….meer op efficiënte grens
Efficiënte markten
Een markt waarin de effectenprijzen op al beschikbare informatie…. wijzenmeer op Efficiënte markten
Efficiënte portefeuille
Een portefeuille die de het best verwachte winst voor een bepaald niveau van risico, of, equivalently verstrekt, het laagste risico mogelijke voor een bepaald niveau van verwachte winst….meer op Efficiënte portefeuille
EGM
Een vergadering van aandeelhouders buiten AGM… meer op EGM
Elektronisch verkooppunt
Systemen die zowel contant geld als kaarttransacties behandelen. Zij verbinden ook vaak met netwerken die verkoopinformatie ter beschikking stellen onmiddellijk….meer op Elektronisch verkooppunt
Ingebedde computer
Een computer die in een ander apparaat…. wordt opgenomenmeer op Ingebedde computer
Ingebedde optie
Een optie die deel van een andere veiligheid uitmaakt. Het drijft niet alleen handel, maar het beïnvloedt de waarde van de veiligheid waarvan een deel…. vormtmeer op Ingebedde optie
Ingebedde waarde
Dit is een raming van de economische waarde van levensverzekeringszaken. In wezen, is het de huidige waarde van verdeelbare inkomens die uit twee componenten…. wordt samengesteldmeer op Ingebedde Waarde
Nieuwe markten
De markten van de investering in het ontwikkelen van economieën….meer op nieuwe markten
Het verbeterde indexeren
Een combinatie van index het volgen met actieve investering….meer bij het verbeterde indexeren
Het middel van de onderneming planning
De integratie van diverse bedrijfssystemen; gewoonlijk een verwijzing naar de software die wordt gebruikt om dit… meer bij het middel van de Onderneming de planning te bereiken
De waarde van de onderneming
De waarde van de zaken van een bedrijf eerder dan het bedrijf; het antwoord de vraag „hoeveel het zou kosten om volledige eigendom te kopen vrij van schuld? “….meer op de waarde van de Onderneming
EPISCHE code
Een gedenkwaardige code die wordt gebruikt om het UK te identificeren maakte een lijst van effecten. Nu geroepen TIDMs….meer op EPISCHE code
EPOS
Systemen die zowel contant geld als kaarttransacties behandelen. Zij verbinden ook vaak met netwerken die verkoopinformatie ter beschikking stellen onmiddellijk….meer op EPOS
EPS
Inkomens per aandeel. Netto winst die door het aantal aandelen in kwestie wordt verdeeld….meer op EPS
Gelijkheid
De staak bedrijfseigenaars heeft daarin; activa minus aansprakelijkheden….meer op Gelijkheid
De behandeling van de gelijkheid
De injectie van gelijkheidsfinanciën om een tekort te behandelen dat anders een schuldovereenkomst…. zou overtredenmeer bij de gelijkheidsbehandeling
Het risicopremie van de gelijkheid
Het verschil tussen het verwachte winstpercentage van de effectenbeurs en het risico vrije winstpercentage; de hoeveelheid extra vraag van terugkeerinvesteerders naar het nemen van het extra risico van gelijkheidsinvestering….meer op het risicopremie van de Gelijkheid
ERP
De integratie van diverse bedrijfssystemen; gewoonlijk een verwijzing naar de software die wordt gebruikt om dit… meer op ERP te bereiken
ETF
Een investeringsfonds, de eenheden waarvan kunnen op een beurs worden gekocht en worden verkocht. Vaak gebruikt door drijversfondsen….meer op ETF
Ethische drug
Een drug die slechts door een apotheker kan worden verkocht wanneer erkend door een geschreven voorschrift van een arts….meer op Ethische drug
Het ethische investeren
Investeren beperkt volgens ethische criteria. De ethische investeerders kunnen specialistenonderzoek gebruiken of in ethische fondsen investeren om te verzekeren hun ethische normen…. worden aangehangenmeer bij het Ethische investeren
Eurobonds
Banden die in een munt buiten de het huismunt van de uitgever worden uitgegeven. Gewoonlijk buiten het geboorteland van de uitgever als obligaties aan toonder….meer op Eurobonds
Eurocurrency
De stortingen van de bank in een land buiten de uitgever van de munt… meer op Eurocurrency
Eurodollar
De stortingen van de de dollarbank van de V.S. buiten de V.S.….meer op Eurodollar
Europese ingebedde waarde
Een gestandaardiseerde berekening van ingebedde waarde en verwante aantallen… meer op Europese ingebedde waarde
Europese optie
Een optie die slechts aan een vooraf bepaalde prijs op de vervaldatum kan worden toegepast….meer op Europese optie
EV
De waarde van de zaken van een bedrijf eerder dan het bedrijf; het antwoord de vraag „hoeveel het zou kosten om volledige eigendom te kopen vrij van schuld? “….meer op EV
EV/EBIT
De waarde van de onderneming die door inkomens vóór rente en belasting… meer op EV/EBIT wordt verdeeld
EV/EBITA
De waarde van de onderneming die door inkomens vóór rente, belasting en amortisatie… meer op EV/EBITA wordt verdeeld
EV/EBITDA
De waarde van de onderneming die door inkomens vóór de waardevermindering en de amortisatie van de rentebelasting…. wordt verdeeldmeer op EV/EBITDA
EV/sales
De waarde÷ verkoop van de onderneming….meer op EV/sales
EVA (Economische toegevoegde waarde)
De overmaat van daadwerkelijke winst meer dan het minimum dat door de leveranciers van kapitaal wordt vereist. Nuttig als hulpmiddel om beheersprestaties dan voor eerder dan voor waardevaststelling te evalueren….meer op EVA (Economische toegevoegde waarde)
Ex dividend
Een aandeel gaat ex dividend wanneer de kopers geen-langer zullen ontvangen dat moet zijn winstgevend geweest….meer op Ex dividend
Slechts uitvoering
De broking dienst van de lage kostenvoorraad die geen raad of portefeuillebeheer maar eenvoudig kopende en verkopende effecten…. omvatmeer op slechts Uitvoering
Ex-rechten
Een aandeel schijt handel ex-rechten wanneer de kopers niet meer rechten onder een hangende rechtenkwestie…. zullen hebbenmeer op ex-Rechten
Uitzonderlijke punten
Ongebruikelijke kosten of opbrengsten de waarvan uitsluiting van winsten beter onderliggende prestaties… meer op Uitzonderlijke punten toont
Bovenmatige terugkeer
Het bedrag waardoor het rendement van een investering groter is dan het risico vrije winstpercentage….meer bij Bovenmatige terugkeer
De marktgrootte van de uitwisseling
De minimumgrootte van transacties waaraan de citaten van de marktmaker goed moeten zijn voor….meer op de grootte van de uitwisselingsmarkt
Wisselkoersrisico
Het risico dat de waarde van een investering door veranderingen in muntwisselkoersen zal worden beïnvloed….meer op Wisselkoersrisico
De gevolgen van de wisselkoerstransactie
Het de boekhoudingsverlies of aanwinst als gevolg van de verandering in wisselkoersen tussen de opname en de regeling van een transactie….meer op De gevolgen van de wisselkoerstransactie
Wisselkoers vertaalgevolgen
De gevolgenwisselkoersen heeft op gemelde winsten toe te schrijven aan de consolidatie van rekeningen in verschillende munten….meer op Wisselkoers vertaalgevolgen
Uitwisseling verhandeld fonds
Een investeringsfonds, de eenheden waarvan kunnen op een beurs worden gekocht en worden verkocht. Vaak gebruikt door drijversfondsen….meer op Uitwisseling verhandeld fonds
Het risico van de uitvoering
Het risico dat de plannen van een bedrijf, gewoonlijk in een tijd van verandering, scheef zullen gaan, en het financiële risico dat…. met zich meebrengtmeer op het risico van de Uitvoering
De prijs van de oefening
De prijs waarbij een derivaat het recht (of verplichting) geeft de onderliggende veiligheid te kopen of te verkopen. Ook genoemd geworden stakingsprijs….meer op de prijs van de Oefening
Exotische opties
Soorten optie complexer dan de eenvoudige en gemeenschappelijke Europese, Amerikaanse en Aziatische verscheidenheden….meer op Exotische opties
Verwachte terugkeer
Het gemiddelde alle mogelijke winst zal een investering produceren, gewogen door waarschijnlijkheid….meer bij Verwachte terugkeer
De verhouding van de uitgave
Voor een algemene verzekeraar, exploitatiekosten als percentage van premieinkomen. Het is een efficiencymaatregel….meer op de verhouding van de Uitgave
Buitengewone algemene vergadering
Een vergadering van aandeelhouders buiten AGM… meer op buitengewone algemene vergaderingen
F-score (Piotroski)
Een meting van de financiële sterkte die van bedrijven, verscheidene andere maatregelen… meer op de F-Score van Piotroski combineert
De halfgeleiderbedrijf van Fabless
Een bedrijf dat de ontwerpen en de marktenhalfgeleiders, maar hen niet…. vervaardigenmeer op fabless halfgeleiderbedrijven
Nominale waarde
De nominale waarde van een veiligheid, die op het gezicht van een certificaat wordt getoond….meer op nominale waarde
Factoring
De factoring is een vorm van financiering gebruikt gefactureerde schuldenaars als een veiligheid waartegen om geld op te heffen en delocaliseert het beheer en de inzameling van deze schuld….meer op factoring
Eerlijke waarde
De waarde van activa of een aansprakelijkheid in een transactie van de wapenslengte tussen niet verwante gewillige en goed geïnformeerde partijen. Een concept dat in vele boekhoudingsnormen wordt gehanteerd met inbegrip van IFRSs….meer op eerlijke waarde
Snelle markt
Een combinatie zware handel en vluchtige prijzen in een veiligheid of een markt….meer op snelle markten
Vette staarten
Een vette de steel verwijderde van waarschijnlijkheidsdistributie is één waarin de extreme gebeurtenissen waarschijnlijker zijn….meer op vette staarten
FCF
Hoeveel geld een bedrijf aandeelhouders uit winsten kon betalen zonder zich het uitbreiden, maar zonder zijn bestaande verrichtingen te reduceren één van beiden….meer op FCF
FIFO
Een methode om voorraden (inventaris) voor boekhoudingsdoeleinden te taxeren. Uitgegeven de voorraden worden verondersteld om oudste beschikbaar te zijn….meer op FIFO
Vul of dood
Vul of dood orden moet of onmiddellijk volledig worden uitgevoerd, of worden geannuleerd….meer op orden FOK
Financier huur
Een huur die een manier is om geld op te heffen om de activa te kopen die, eerder dan een ware huur worden gehuurd….meer op financiënhuur
Financiële overeenkomsten
De overeenkomsten tussen een bedrijf en zijn crediteuren zouden dat het moeten dat het bedrijf binnen bepaalde grenzen, typisch op schuldniveaus, activaverkoop of tandwieloverbrenging zou moeten werken….meer op Financiële overeenkomsten
Financiële economie
De theorie van financiën met inbegrip van effectenwaardevaststelling en het kapitaal structureren….meer op Financiële economie
Financiële tandwieloverbrenging
Een maatregel van de mate waarin een bedrijf door schuld…. wordt gefinancierdmeer op Financiële tandwieloverbrenging
Financieel model
Een wiskundig concept dat zich van een eenvoudige formule (zoals PE) aan complexe computerprogramma's kan uitstrekken die in werking te stellen dagen kunnen vergen….meer op Financieel model
Eerste verhuizersvoordeel
Het concurrerende voordeel dat het eerste bedrijf om een nieuw type van product te lanceren over die zou moeten hebben die later…. beginnenmeer op Eerste verhuizersvoordeel
De hypothese van de visser
De hypothese van de Visser, stelt voor dat, uiteindelijk, de inflatie en de nominale rentevoeten zich samen bewegen, implicerend dat de echte rentevoeten op lange termijn…. stabiel zijnmeer op de hypothese van de Visser
De scheiding van de visser
De stelling geen die de investeringsbesluiten door firma's te hoeven met consumptiebesluiten door individuele investeerders worden verbonden….meer op de scheiding van de Visser
Vast - activa
De vaste activa zijn activa die het resterend leven over een jaar…. hebbenmeer op Vast - activa
Vast - activaomzet
Een maatregel van hoe de effectief vaste activa worden gebruikt om verkoop te produceren: de verkoop ÷fixed activa. ….meer op Vast - activaomzet
Vaste bedrijfsuitgaven
Kosten die niet met het niveau van verkoop…. veranderenmeer op Vaste bedrijfsuitgaven
Met vaste rente
Een rentevoet die vooraf wordt bepaald en niet afhankelijk van externe factoren…. verandertmeer op Met vaste rente
Vaste kansen die terminals wedden
De elektronische het gokken machines die vaste kansen goedkeuren wedt op het resultaat van een gesimuleerd spel tot een vooraf ingesteld maximum….meer die op Vaste kansen terminals wedden
Vlakke opbrengst
De vlakke opbrengst van een band is eenvoudig het coupontarief dat door de huidige prijs wordt verdeeld….meer op Vlakke opbrengst
Het drijven rentevoeten
Rentevoeten die in tijd overeenkomstig markttarieven (of de spilkoers van een bank)…. veranderenmeer op het Drijven rentevoeten
Orde FOK
Vul of dood orden moet of onmiddellijk volledig worden uitgevoerd, of worden geannuleerd….meer op orden FOK
Footfall
Het aantal mensen die een winkel of een ketting van winkels in een periode bezoeken….meer op Footfall
Voorwaartse integratie
Stijgende verticale integratie door kernzaken met zijn kopers te combineren….meer op Voorwaartse integratie
Voorwaarts tariefbias
De tendens van muntmarkten om bewegingen in munt… meer op Voorwaarts tariefbias te overschatten
Forwardation
De prijs van toekomst gaat het zijn aan groter dan de vlekprijs van het ten grondslag liggen aan (gewoonlijk goederen). Ook genoemd geworden contango….meer op Forwardation
Door:sturen
Een overeenkomst om een bepaalde hoeveelheid van goederen of bepaalde activa te kopen of te verkopen op een gespecificeerde toekomstige datum aan een pre-akkoord gegaane prijs….meer op forwards
De aandelen van stichters
Aandelen die aan de stichters van een bedrijf worden uitgegeven dat verschillende kenmerken van gewone aandelen kan hebben….meer op de aandelen van stichters
FRC (de Raad van de Financiële verslaglegging)
De regelgever van financiële verslaglegging in het UK….meer op FRC (de Raad van de Financiële verslaglegging)
Vrije activaverhouding
(Beschikbare activa - vereiste minimummarge van solventie) aannemelijke activa ÷….meer op Vrije activaverhouding
Vrije cash flow
Hoeveel geld een bedrijf aandeelhouders uit winsten kon betalen zonder zich het uitbreiden, maar zonder zijn bestaande verrichtingen te reduceren één van beiden….meer op Vrije cash flow
Vrije vlotter
Het aandeel aandelen van een bedrijf die waarschijnlijk op de markt zullen verhandelbaar zijn: een maatregel van hoeveel aandelen redelijk vloeibaar…. ismeer op Vrije vlotter
FRSSE (financiële verslagleggingsnorm voor kleinere entiteiten)
Een vereenvoudigde Britse boekhoudingsnorm voor kleine organisaties….meer op FRSSE
FRN
Een schuldinstrument, dat drie jaar wordt uitgegeven of langer en dragend een veranderlijke (drijvende) rentevoet….meer op FRN
Voor bureau
In verband met het werk met voortkomende transacties en het geven van advies….meer op Voorbureau
Het voor lopen
Handel drijvend door een makelaar voor hun eigen rekening, voor de verwerking van de orde van een cliënt die waarschijnlijk zal prijzen… meer bij het Voor lopen beïnvloeden
FSA
De financiële Instantie van de Diensten is de regelgever van alle financiële diensten in het UK….meer op FSA
FTK (de Kilometers van de Ton van de Vracht)
FTK meet daadwerkelijk vrachtverkeer. Het is het equivalent van RPK voor vracht. Één FTK is één metrische ton van gedragen opbrengstlading één kilometer….meer op FTK (de Kilometers van de Ton van de Vracht)
FTSE
Een uitgever van indexen, met inbegrip van het wijdst gebruikt in het UK….meer op FTSE
FTSE 100
Een gelijkheidsindex de waarvan constituenten 100 het grootste UK zijn maakte een lijst van bedrijven….meer op FTSE 100
FTSE 250
Een index van medio-GLB Londen maakte een lijst van aandelen….meer op FTSE 250
FTSE 350
Een index die het UK medio-GLB en grote bedrijfaandelen volgt. Zijn constituenten omvatten ongeveer 90% van Britse markt GLB….meer op FTSE 350
FTSE klein GLBindexen
FSTE publiceert drie klein GLBindexen….meer op FTSE klein GLBindexen
Het mandaat van het fonds
De parameters waarbinnen een fonds zou moeten investeren….meer op het mandaat van het Fonds
Fonds van fondsen
Een collectief investeringsvoertuig dat in andere fondsen…. investeertmeer op Fonds van fondsen
Fundamentele analyse
De gemeenschappelijkste manier waarin de investeerders effecten taxeren: gebruikend methodes zoals voorzien kasstroom en waardevaststellingsverhoudingen….meer bij de Fundamentele analyse
Fundamenteel gewogen index
Een marktindex die gebruikend maatregelen zoals rekenschap gevende aantallen…. gewogen ismeer op fundamenteel gewogen indexen
Fungible
Een veiligheid of goederen zijn fungible als het met een ander van het zelfde type, de klasse en de uitgever…. volkomen verwisselbaar ismeer op Fungible
Toekomst
Een toekomst is een contract om een onderliggende veiligheid of goederen bij een vaste prijs op een toekomstige datum te kopen….meer op Toekomst
GAAP
Een reeks regels, boekhoudprincipes en normen die in een bepaald gebied of een land worden gebruikt. Meestal is samengekomen met IFRSs….meer op GAAP
De Theorie van het spel
Een wiskundig kader om te analyseren welke keuzen rationele individuen zullen maken, wanneer de uitbetalingen van de combinatie alle keuzen van de speler…. afhangenmeer op de Theorie van het Spel
Gamma's
Het tarief van verandering van de delta van een derivaat met de prijs van het ten grondslag liggen aan. Ongeveer, de verandering in de delta van een één eenheidsverandering in de prijs….meer op Gamma's
De bescherming van gamma's
Een haag construeerde het gebruiken van zowel de delta als gamma's van een portefeuille. Een gamma omringt behoeften minder het frequente opnieuw in evenwicht brengen dan een deltahaag….meer op de bescherming van Gamma's
Gaande zorg
De veronderstelling voor boekhouding of waardevaststelling, of het feit in het geval van een verkoop, die zaken zullen blijven in werking stellen….meer op Gaande zorg
Het BBP (Bruto binnenlands product)
De totale waarde van alle goederen en diensten die in een economie… meer op het BBP (Bruto binnenlands product) worden veroorzaakt
Het BBP deflater
De inflatiemaatregel die wordt gebruikt om de economische groeistatistieken aan te passen….meer op het BBP deflater
Ddr
Een veiligheid die in één land wordt uitgegeven dat een aantal aandelen in een bedrijf in een ander land…. samenbundeltmeer op Ddr
Tandwieloverbrenging
Meet de mate waarin een bedrijf door schuld…. wordt gefinancierdmeer op Tandwieloverbrenging
Merkloos geneesmiddel
Een drug dat dat in feite een exemplaar van een originele merkgebonden versie van een drug…. ismeer op Merkloos geneesmiddel
Geometrisch gemiddelde
Een gemiddelde dat door een reeks aantallen te vermenigvuldigen en de nth wortel wordt berekend te nemen waar n het aantal aantallen in de reeks…. ismeer op Geometrisch gemiddelde
Het goed van Giffen
Iets dat de consumenten meer zullen kopen van als de prijs…. toeneemtmeer op goederen Giffen
Jonge zeugen
Britse consols. Een zeer brede waaier van jonge zeugen is in kwestie in om het even welke bepaalde tijd….meer op Jonge zeugen
Globaal depositarisontvangstbewijs
Een veiligheid die in één land wordt uitgegeven dat een aantal aandelen in een bedrijf in een ander land…. samenbundeltmeer bij globale depositarisontvangstbewijzen
Gouden aandeel
Een aandeel met speciaal stemrecht, weiger typisch bevoegdheden onder bepaalde cirumstances….meer op gouden aandelen
Goodwill
De goodwill doet zich voor wanneer een bedrijf een andere zaken aan een prijs groter dan de boekwaarde…. kooptmeer op Goodwill
GOPPAR
Bruto werkende winst per beschikbare ruimte. Een maatregel van de winst van hotels met betrekking tot capaciteit….meer op GOPPAR
Consols
Banden die door een overheid in zijn eigen munt worden uitgegeven….meer op Consols
Grotere dwaas
Het kopen van een over-de prijs vastgestelde van investering, vooral tijdens een bel verwacht, die dat het mogelijk om bij een winst aan een „groter dwaas“ zal zijn te verkopen….meer op grotere dwazen
Grieken
Maatregelen van het tarief van verandering (mathematisch het derivaat) van de prijs van een afgeleide veiligheid of een portefeuille met een andere hoeveelheid… meer op Grieken
Greenmail
Het gebruik van de bedreiging van een vijandige overname om beheer tot het kopen van een potentiële bieder… meer op greenmail te dwingen
Bruto marge
Bruto winst die door verkoop als percentage… meer op brutomarge wordt verdeeld
Bruto geschreven premie
Premie die vóór conclusie van herverzekeringsuitgaven wordt geschreven; een maatregel van verkoop….meer op Bruto geschreven premie
Bruto werkende winst per beschikbare ruimte
Een maatregel van de winst van hotels met betrekking tot capaciteit….meer op Bruto werkende winst per beschikbare ruimte
Bruto winst
Verkoop minus de kosten van verkochte goederen. Een zeer eenvoudige maar nuttige winstmaatregel….meer op Brutowinst
Bruto win
In het gokken zaken is dit het bedrag het bedrijf (en zijn klanten) hebben verloren over een bepaalde periode…. heeft gewonnenmeer op Bruto winnen
Het investeren van de groei
Een investeringsstijl die de toekomstige groei eerder dan de waarde van de bestaande winsten en de kasstroom…. benadruktmeer bij het investeren van de Groei
H-aandeel
De aandelen van een vastelands Chinees bedrijf maakten van in Hong Kong… meer op h-Aandeel een lijst
Kapsel
Het percentage dat van de waarde van een veiligheid (gewoonlijk schuld) wordt afgetrokken om het maximumbedrag te bepalen waartegen het als collaterale… meer op Kapsel kan worden gebruikt
Krantekop EPS
EPS die niet-contante of eenmalige punten zoals amortisatie en uitzonderlijke kosten wordt aangepast om een betere aanwijzing van onderliggende tendensen te geven….meer op krantekop EPS
Geharmoniseerde index van de prijzen van de consument
Een inflatiemaatregel die door de EU wordt vereist, riep CPI in het UK… meer op Geharmoniseerde index van de prijzen van de consument
Haag
Een financiële strategie die de risico's van één veiligheid of andere investering door vermindert anderen te kopen of te verkopen….meer op Haag
Het fonds van de haag
De fondsen van de haag gebruiken een waaier van over het algemeen zeer riskante investeringsstrategieën met inbegrip van arbitrage en plotseling verkopend, worden zij vaak hoogst aangepast….meer op haagfondsen
Prettig prijsindexcijfer
Een prijsindexcijfer paste veranderingen in factoren zoals productkwaliteit…. aanmeer op prettig prijsindexcijfers
Prettig het tarief model
Een model van de factoren (zoals kwaliteit) die prijzen beïnvloeden, zodat de prijsindexcijfers veranderingen in deze factoren kunnen worden aangepast….meer op Prettig het tarief model
HICP
Een inflatiemaatregel die door de EU, nu identiek aan uk's CPI wordt vereist….meer op HICP
Hoge frequentie handel
Het plaatsen van orden aan tarieven zo hoog zoals duizenden per seconde….meer bij hoge frequentie de handel
Historische kosten
Een activawaarde dat op de daadwerkelijke aankoopkosten wordt gebaseerd, of het boekhoudprincipe dat dit…. vereistmeer op Historische kosten
Historische PE
Een PE verhouding die op gepubliceerde rekeningen wordt gebaseerd eerder dan gegevens te voorspellen….meer op Historische PE
Horizontale integratie
Het verwijden van zaken door zijn verrichtingen op het zelfde punt in de leveringsketen… meer op Horizontale integratie te verwijden
Vijandig overnamebod
Een geboden overname die door de directeuren van het in aanmerking komende bedrijf… meer op Vijandig overnamebod wordt verzet
Hybride veiligheid
Een hybride veiligheid of een hybride instrument zijn een veiligheid die kenmerken van zowel schuld als gelijkheid…. heeftmeer op Hybride veiligheid
De meesten van lezers van Financiële Investering Termijnen verklaarde D klik op een advertentieHuis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën