DE - equitisation/aangaande - equitisation

DE-equitisation/re-Equitisation

DE - equitisation/aangaande - equitisation

DE-equitisation/re-Equitisation

DE-equitisation/re-Equitisation

DE-Equitisation is de substitutie van schuld voor gelijkheid, vooral op het niveau van markten. Op het bedrijfsniveau komt DE-equitisation door aandeel terugkoop, aanwinsten voor contant geld, en gelijkaardige transacties voor.

Ondanks hoofd structuuronbelangrijkheid, is hoofd structuur genoeg van belang te overreden overreedt bedrijven om in antwoord op veranderende voorwaarden aan te passen. De veranderingen die DE-equitisation teweegbrengen (of zijn tegengestelde, re-equitisation) wijzen op veranderingen in de kosten van schuld en gelijkheid.

Beweging veroorzakend voor het aanpassen van hoofdstructuur moet gewoonlijk kosten van kapitaal (d.w.z. WACC) verminderen. Men zou daarom veronderstellen dat DE-equitisation zou voorkomen wanneer de schuld en re-equitisation goedkoop is wanneer de gelijkheid goedkoop is - merk op dat dit van het punt van de uitgever, de zo goedkope prijzen van het middelen hoge aandeel voor gelijkheid en lage opbrengsten voor schuld is.

Dit betekent dat DE-equitisation en re-equitisation indicatoren van de relatieve waardevaststellingen van schuld kunnen zijn en de gelijkheid, het meest meestal, schuld-gefinancierde aandeelterugkoop zoals erop wijzend wordt geïnterpreteerdp dat de gelijkheid onderwaardeerd is. Dit kan op zowel de bedrijf als marktniveaus van toepassing zijn.

Nochtans, zou het nauwkeuriger zijn om te zeggen dat wat vermeld is de mening van het beheer is op of de schuld of de gelijkheid goedkoper zijn. De kosten van gelijkheid hangen van verwachte winst af, en in beoordeling kunnen deze managers de zelfde fouten maken zoals investeerders, ondanks het hebben van meer informatie.

Één voorbeeld van wijdverspreide beheersfouten ligt in de volumepopulariteit van terugkoop tijdens de dotcomboom. Zowel deelden de aandeelhouders als het beheer over-optimistische voorspellingen van groei, die hen de aanmoedigt om gelijkheid verkeerd te beoordelen goedkoop.

De kosten van zowel schuld als gelijkheid zijn beïnvloed door waarnemingen van risico. Het is gemakkelijk om te zien dat DE-equitisation in 2007 en 2008 een behoefte werd veroorzaakt om balansen als investeerders te versterken die voor schuld zijn teruggeschrokken. Terwijl dit zowel gelijkheid als schuld minder vluchtig maakt, betekende de grotere gehouden hoeveelheid schuld de markt als geheel nog aan het zelfde totale risico werd blootgesteld - een ogenblikkenoverpeinzing van het modigliani-Molenaar argument zal aantonen dat dit moet zo zijn.

Een minder fundamentele oorzaak van veranderingen in de relatieve kosten van schuld en gelijkheid is belastingheffing. De terugkoop wordt ook soms gebruikt als belasting-efficiënte methode om geld aan aandeelhouders terug te geven, die anders als dividenden zouden betaald worden, maar dit zou niet moeten hebben meer dan een beperkt effect op DE-equitisation omdat het een middel van het maken van een tot betaling aan aandeelhouders is, niet een reden om tot een grotere betaling, aan aandeelhouders te maken.

De meesten van lezers van DE - equitisation/aangaande - equitisation klik op een advertentie

Verwante pagina's: Hoofd structuur | Hoofd structuuronbelangrijkheid | De onbelangrijkheid van het dividend | De afkeer van het risico | CAPM | Het hiaat van de opbrengst
Verwante categorieën: Financiën

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën