Actuaris

Actuaris

Actuaris

Actuaris

Actuaris

De actuarissen beoordelen de waarschijnlijkheid van bepaalde gebeurtenissen het voorkomen en de financiële gevolgen van die gebeurtenissen. Hun werk combineert statistieken en financiën.

In algemene verzekering, meten de actuarissen de waarschijnlijkheid van het verzekerde de gebeurtenissen voorkomen en de premies nodig om hen te behandelen. Zij helpen ook verzekeringspolissen bedenken.

De fondsen van verzekeringsmaatschappijen en pensioenregelingen vereisen actuariële waardevaststelling om ervoor te zorgen dat zij toekomstige aansprakelijkheden kunnen behandelen. Dit is bijzonder belangrijk, en moeilijk, in het geval van levensverzekering en pensioenen. De aard op lange termijn van het risico geeft beoordelingen zeer voor de nauwkeurige veronderstellingen gevoelig die worden gemaakt. De veronderstellingen die moeten worden gemaakt omvatten investeringswinst en levensverwachtingen.

De actuarissen werken gewoonlijk of in de verzekeringsindustrie of voor firma's van het raadplegen van actuarissen. De vraag in de verzekeringsindustrie is duidelijk. De raadplegende actuarissen worden gewenst door cliënten zoals de regelingen van het bedrijfpensioen.

De meesten van lezers van Actuaris klik op een advertentie

Verwante pagina's: Verzekering | FRC | Borg | Ongunstige selectie | Uberrimae FIDES | Moreel gevaar

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën