Het schild van de belasting

Het schild van de belasting

Het schild van de belasting

Het schild van de belasting

Het schild van de belasting

Een belastingsschild is de belastingsbesparing die door schuld eerder dan gelijkheid wordt gemaakt te gebruiken. Wegens belastingsschilden, is het noodzakelijk om de kosten van schuld aan te passen wanneer het vergelijken van het bij de kosten van gelijkheid.

Een typische aanpassing van het belastingsschild is dat gewoonlijk gedaan in berekeningen WACC, waar de gebruikelijke benadering te vermenigvuldigen de rentevoet met is:

1 (1 - t)

Waar t het tarief van de percentagebelasting is.

Dit betekent dat het schuldkapitaal altijd a lot more belasting efficiënt dan gelijkheid is - geen hoewel het gewoonlijk is. Het inkomen van de rente wordt vaak belast aan een hoger tarief dan gelijkheidsdividenden in de handen van investeerders, die zijn belastingsvoordeel op het bedrijfsniveau kunnen compenseren.

Een alternatief voor het aanpassen van de kosten die van schuld belastingsschilden gebruikt is een APV te gebruiken: gebruikend de kosten van gelijkheid als discontovoet en maak dan afzonderlijke aanpassingen voor belasting (en een ander) gevolgen van financiering voor kasstroom.

De meesten van lezers van Het schild van de belasting klik op een advertentie

Verwante pagina's: Gewogen gemiddelde kosten van kapitaal | Netto huidige waarde | Binnenlands winstpercentage | Gewijzigd IRR
Verwante categorieën: Waardevaststelling

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën