Bijkomende goederen

Bijkomende goederen

Bijkomende goederen

Bijkomende goederen

Bijkomende goederen

De goederen zijn complementair als een vermindering van de prijs van één tot een verhoging veel gevraagd voor andere leidt. Zij zijn gewoonlijk goederen die (gebruikt), zoals jenever en tonicum of computers en software samen worden verbruikt.

Als twee goederen complementair zijn, zullen zij dan een negatieve dwars prijselasticiteit van de vraag hebben.

De verkoop van sommige producten is voldoende sterk gebonden aan verkoop van verwante bijkomende goederen dat het noodzakelijk is om verkoop van de twee goederen samen te modelleren.

Sommige bedrijfsmodellen exploiteren de sterk bijkomende aard van bepaalde paren goederen, een goed voorbeeld dit scheermes-blad modellen is.

Als vele gelijkaardige de vraagverhoudingen, is de vraag naar bijkomende goederen gemakkelijkst om ceteris paribus te overwegen, hoewel realistische modellering meer ingewikkeldheid kan vereisen.

De bijkomende goederen zijn het tegengestelde van substituten: vraag naar een welwillendheiddaling als de prijs van een substituut wordt verminderd.

De meesten van lezers van Bijkomende goederen klik op een advertentie

Verwante pagina's: De elasticiteit van de reclame | De elasticiteit van de prijs | Fungible | Nut

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën