Financiële Investering Termijnen verklaard c

Financiële Investering Termijnen verklaard c

Financiële Investering Termijnen verklaard c

Financiële Investering Termijnen verklaard c

Financiële Investering Termijnen verklaard c

Kabel
De echte/dollarwisselkoers. Gewoonlijk geciteerd in termen van dollars een pond… meer op Kabel
CAGR
Het gemiddelde groeipercentage over een periode van verscheidene jaren: het geometrische gemiddelde jaarlijkse groeipercentages….meer op CAGR
De veiling van de vraag
Het uitwisselen van effecten in partijen: de orden worden verzameld, een vaste prijs die het verhandelde volume maximaliseert, en welk orden ook aan die prijs kunnen handel drijven uitvoeren….meer op de veiling van de Vraag
Call optie
Een optie die de houder het recht geeft een veiligheid te kopen….meer op Call optie
Cannibalisation
Verhogend één opbrengststroom bij ten koste om deze opbrengsten van elders te verliezen: wat gebeurt als de nieuwe producten of de afzet met oudere degenen…. concurrerenmeer bij Cannibalisation
Capex
Een afkorting van kapitaalinvesteringen. Het bedrag besteed bij het kopen van vaste activa, buiten als deel van een aanwinst….meer op Capex
Hoofd geschiktheid
De verhouding van het kapitaal van een bank aan zijn activa. Regelgevers bepaald minimumniveaus om zowel depositeurs als de economie te beschermen….meer op Hoofdgeschiktheid
Totaalvermogen het tarief model
Een methode om effecten of een investering te taxeren die een voorzien cash flow die (DCF) gebruiken een risico aangepaste discontovoet gebruiken….meer op Totaalvermogen het tarief model
Kapitaalinvesteringen
Bedrag besteed bij het kopen van vaste activa, buiten als deel van een aanwinst….meer op Kapitaalinvesteringen
Kapitaalwinst
De aanwinsten die door verhogingen van de waarde van een investering, in tegenstelling tot het inkomen worden gemaakt het produceert….meer op Kapitaalwinst
Kapitaalintensief
Het vereisen van hoge kapitaalinvestering met betrekking tot de grootte van de zaken. Dergelijke ondernemingen zullen neigen om hoge waardeverminderingslasten en operationele tandwieloverbrenging onder ogen te zien….meer op Kapitaalintensief
Hoofd markten
Markten in financiële activa zoals aandelen en schuld, waar de financiering op lange termijn kan worden opgeheven….meer op hoofdmarkten
Hoofd vermindering
Een vermindering van aandeelhouderskapitaal of andere nietverdeelbare reserves… meer bij de hoofdvermindering
Hoofd reorganisatie
Een verandering in de hoofdstructuur… meer op hoofdreorganisatie van een bedrijf
Hoofd structuur
De bijzondere combinatie schuld, gelijkheid (aandelen) en andere bronnen die door een bedrijf worden gebruikt om zijn eis op lange termijn ten aanzien van kapitaal te financieren….meer op Hoofdstructuur
Hoofd structuuronbelangrijkheid
De theorie dat de hoofdstructuur van een bedrijf zijn totale (gelijkheid + schuld) waarde niet…. beïnvloedtmeer op Hoofdstructuuronbelangrijkheid
Kapitalisatie
De toevoeging aan de balans als activa van een bedrag dat anders als uitgave… meer bij de Kapitalisatie kon behandeld te zijn
De kwestie van de kapitalisatie
De kwestie van nieuwe aandelen aan bestaande aandeelhouders gratis in verhouding tot hun bestaande aandelen. Het is fundamenteel een boekhoudingsoefening….meer op de kwestie van de Kapitalisatie
CAPM
Een methode om effecten of investeringen te taxeren: een voorzien cash flow die (DCF) op een risico aangepaste discontovoet gebruikt….meer op CAPM
De drager selecteert voor
Een regelgever legde systeem op dat klanten van een zittend telecommunicatienetwerk toestaat verkiezen om al hun vraag via een ander netwerk te leiden….meer op drager selecteren voor
Gedragen rente
De gedragen rente is een bonus die aan fondsenmanagers wordt betaald, gewoonlijk in privé gelijkheid. Het is een deel winst boven een hindernissentarief….meer op drager selecteren voor
Draag handel
Een forex handel die verschillen in rentevoeten…. exploiteertmeer dragen handel
Kartel
Een groep firma's die samen prijzen handelen te beperken. Het meest meestal, komt een groep producenten niet onder een bepaalde prijs verkopen overeen om monopolie het tarief macht te geven….meer op Kartel
De omzetting van het contante geld
De contant geldwisselkoers meet het aandeel winsten die worden omgezet in daadwerkelijke cash flow: cash flow ÷ winsten… meer bij de omzetting van het Contante geld
De kosten van het contante geld
De kosten van een eenheid van een mijnenoutput, met inbegrip van alle contant geld operationele kosten op plaatsniveau….meer op de kosten van het Contante geld
De cyclus van het contante geld
De tijdsduur het neemt om van het betalen van contant geld te krijgen voor voorraad (inventaris) aan het krijgen van contant geld na het verkopen van het: voorraad dagen + schuldenaardagen - crediteurdagen….meer op de cyclus van het Contante geld
Cash flow
De hoeveelheid contant geld een bedrijf ontvangt eigenlijk of betaalt. Er zijn verscheidene maatregelen in algemeen gebruikt….meer op Cash flow
Cash flow per aandeel
De cash flow die per aandeel wordt geproduceerd: cash flow ÷number van aandelen in kwestie….meer op Cash flow per aandeel
De rentedekking van het contante geld
Werkende betaalde cash flow÷ rente. Een maatregel van de capaciteit van een bedrijf om rentebetalingen te ontmoeten….meer op de rentedekking van het Contante geld
De terugkeer van het contante geld op geïnvesteerd kapitaal
Een maatregel van contant geldwinst (in tegenstelling tot boekhoudingswinst) met betrekking tot totale kapitaalinvestering (in tegenstelling tot boekhoudingsactiva) die in zaken wordt gemaakt….meer bij de terugkeer van het Contante geld op geïnvesteerdo kapitaal
Shell van het contante geld
Een bedrijf met wat activa of contant geld, maar de waarvan hoofdwaarde niettemin in zijn lijst…. ligtmeer op shell van het Contante geld
De verklaring van de cash flow
Een verklaring die de beweging van contant geld (d.w.z. besteed en ontvangen) tijdens een bepaalde periode…. toontmeer op de verklaring van de Cash flow
De banden van de catastrofe
Effecten de waarvan waarde valt als bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden. Een alternatief voor verzekering en een manier van het securitising verzekering….meer op de banden van de Catastrofe
Het metaal van de kathode
De raffinage van de kathode is de reiniging van 99.5% van zuiver koper door om 99.99% zuivere koperkathode electro-refining te veroorzaken….meer op het metaal van de Kathode
Centrale tegenpartij
Een financiële instelling die als tussenpersoon tussen effectenmarktdeelnemers…. handeltmeer op Centrale tegenpartij
CER
Een afkorting van constante wisselkoersen, een aanpassing die wordt gebruikt om van het effect uit te ontdoen van muntschommelingen op verkoop en winsten om een betere aanwijzing van onderliggende tendensen te geven….meer op CER
Paribus van Ceteris
Alle dingen die gelijk zijn, een termijn gebruikten vaak in economische modellering….meer op ceterisparibus
Geregelde CDO
Een CDO die door andere CDOs wordt gesteund….meer op geregelde CDO
CFA
Gecharterde financiële analist: een kwalificatie voor analisten verbond met lidmaatschap van een professionele organisatie… meer op CFA
CFD
Een afkorting van contract voor verschil. Een overeenkomst om een bedrag te betalen dat op de verandering in één of ander onderliggend aantal, niet noodzakelijk een veiligheid wordt gebaseerd….meer op CFD
De code van de REA
Een internationaal standaardcodagesysteem om financiële effecten te classificeren….meer op de codes van de REA
Chartist
Een gebruiker die van technische analyse, op basis van de bewegingen van de aandeelprijs eerder dan grondbeginselen investeert….meer op Chartist
Chinese muur
Operationele regelingen (regels, fysieke scheiding, de systemen van IT) die worden ontworpen om vertrouwelijke informatie lek één afdeling van een financiële instelling te verhinderen aan een andere….meer op Chinese muur
Karnton
Het aantal nieuwe abonnees die die hen vervangen die de dienst als deel van het totale aantal abonnees…. hebben geannuleerdmeer op Karnton
Het roeren
De handel komt ten goede vaker aan een cliënt, gewoonlijk om commissies… meer bij het Roeren op te blazen
De Code van de stad inzake Overnames en Fusies
De code van de Stad inzake Overnames en Fusies; de verordeningen die overnamebod in het UK…. controlerenmeer op de Code van de Stad inzake Overnames en Fusies
De gelijkmakingsreserve van eisen
Een balanspunt dat soms door verzekeringsmaatschappijen wordt gebruikt die opbrengsten…. gladmakenmeer op de gelijkmakingsreserve van Eisen
De verhouding van eisen
Eisen betaalbaar als percentage van premieinkomen. Het equivalent van brutowinstmarge voor verzekeringszaken….meer op de verhouding van Eisen
Schone prijs
De schone prijs van een band is de vuile prijs minder de gegroeide rente….meer op Schone prijs
Opheldering & regeling
De processen die na een handel plaatsvinden om onze betaling en overdrachten van eigendom… meer op opheldering & regeling te schikken en te dragen
Clearinginstituut
Een leverancier van de regelingsdiensten die de overdrachten van eigendom noodzakelijk na een effectenhandel behandelt vindt… meer op Clearinginstituut plaats
Klinische proeven
Testen nieuw van drugs en vaccins door hen aan mensen te beheren om hun veiligheid en doeltreffendheid aan regelgevers aan te tonen. Een zeer belangrijk deel van het goedkeuringsproces….meer op Klinische proeven
Dichte periode
De periode voorafgaand aan de versie van resultaten waarin de directeuren en andere insiders niet in de aandelen van een bedrijf mogen handel drijven….meer op Dichte periode
De drijver van de kast
Een fonds dat officieel geen drijversfonds is, maar dat niettemin als één… meer op de drijver van de Kast in werking wordt gesteld
De Theorie van de kakkerlak
Het idee dat het één stuk van slecht nieuws waarschijnlijk door verder slecht nieuws… meer op de Theorie van de Kakkerlak zal worden gevolgd
De bandverplichting van Collateralised
Een schuldinstrument dat door schuld wordt gesteund, die gewoonlijk door activa van een financiële instelling wordt gecreërd securitising….meer op Collateralised bandverplichting
De schuldverplichting van Collateralised
Een schuldinstrument dat door schuld wordt gesteund, die gewoonlijk door activa van een financiële instelling wordt gecreërd securitising….meer op Collateralised schuldverplichting
De leningsverplichting van Collateralised
Een schuldinstrument dat door schuld wordt gesteund, die gewoonlijk door activa van een financiële instelling wordt gecreërd securitising….meer op Collateralised leningsverplichting
Collectief investeringsvoertuig
Om het even welke entiteit die investeerders toestaat om hun geld samen te voegen eerder dan direct het kopen van effecten….meer op Collectief investeringsvoertuig
Gecombineerde verhouding
In algemene verzekering, eisen en exploitatiekosten als percentage van premieinkomen….meer op Gecombineerde verhouding
Handelspapier
Onbeveiligde collectieve schuld op korte termijn….meer op Handelspapier
Commoditisation
Wat gebeurt wanneer een product zijn differentiatie verliest; wanneer de kopers minder geven welk leverancier, model of merk zij…. kopenmeer op Commoditisation
Goederen
Een niet gedifferentieerd product; die in identieke vorm van vele leveranciers kan worden gekocht die geen leverancier een kans geven om bij marges te verkopen die boven normale winst…. zouden producerenmeer op Goederen
De secretaresse van het bedrijf
De ambtenaar van een bedrijf verantwoordelijk voor het ervoor zorgen dat een bedrijf bepaalde wettelijke verantwoordelijkheden…. vervultmeer op de secretaresse van het Bedrijf
Bijkomende goederen
De goederen die, zodat een vermindering van de prijs van één samen worden gebruikt leiden tot een verhoging veel gevraagd voor andere….meer op bijkomende goederen
Naleving
Om het even wat met het volgende van wetten, verordeningen, normen of interne procedures te doen….meer op Naleving
Het Jaarlijkse Groeipercentage van de samenstelling
Het gemiddelde groeipercentage over een periode van verscheidene jaren: het geometrische gemiddelde jaarlijkse groeipercentages….meer op het Jaarlijkse Groeipercentage van de Samenstelling
Samengestelde interest
Het effect van belang op rente. Het veronderstellen de rente is opnieuw geïnvesteerden totale winst omvat rente op die rente….meer op Samengestelde interest
Verplichte aanwinst
De aanwinst van aandelen van onwillige verkopers, gewoonlijk het laatste stadium van een overname geboden… meer bij de Verplichte aanwinst
Concentraat
Gedeeltelijk gezuiverd erts; een middenproduct dat verder wordt geraffineerd om metaal te produceren….meer op Concentraat
De partij van het overleg
Een groep die mensen in overleg handelt om een overname te maken bieden….meer op de partij van het Overleg
Conglomeraat
Een bedrijf dat vele verschillende niet verwante ondernemingen…. heeftmeer op Conglomeraat
De korting van het conglomeraat
Het verschil tussen wat de ondernemingen binnen een comglomerate afzonderlijk, en de lagere prijs waarbij conglomeraathandel…. waard zouden zijnmeer op de korting van het Conglomeraat
Geconsolideerde rekeningen
Financiële verklaringen die op een groep worden voorbereid als geheel….meer voor Geconsolideerde rekeningen
Consolidatie
De vermindering van het aantal aandelen een bedrijf heeft, gevend elke aandeelhouder minder, maar waardevollere aandelen….meer op consolidatie
Constante munten
Een aanpassing die wordt gebruikt om van het effect uit te ontdoen van muntschommelingen op verkoop en winst… meer op constante munten
Constante wisselkoersen
Een aanpassing om van de gevolgen van wisselkoersschommelingen uit te ontdoen wanneer het vergelijken van verkoop of winsten met vorige periodes….meer op constante wisselkoersen
Constructieve aansprakelijkheden
De constructieve aansprakelijkheden zijn van gecreërde verwachtingen het gevolg dat de verplichtingen zullen worden voldaan aan….meer op contingente aansprakelijkheden
Contango
De prijs van toekomst gaat het zijn aan groter dan de vlekprijs van het ten grondslag liggen aan (gewoonlijk goederen)….meer bij contango
Contingente converteerbare obligaties
Contingente converteerbare obligaties (banden CoCo) dekking als een gespecificeerde gebeurtenis…. voorkomtmeer op banden CoCo
Contingente aansprakelijkheden
De contingente aansprakelijkheden zijn mogelijke toekomstige aansprakelijkheden die sommige op het voorkomen of het niet-voorkomen van een toekomstige gebeurtenis…. zullen wordenmeer op constructieve aansprakelijkheden
Voortdurende verrichtingen
Een aantal (over het algemeen omzet en winsten) dat de gevolgen van verwijderingen uitsluit maar niet die van aanwinsten….meer op voortdurende verrichtingen
Contract voor verschil
Een overeenkomst om een bedrag te betalen verbond met de verandering in één of ander onderliggend aantal, niet noodzakelijk een veiligheid….meer op contract voor verschil
Het Investeren van Contrarian
Een strategie om constant tegen de huidige meningen van de markt te gaan….meer bij het contrarian investeren
Bijdrage
verkoop prijs - veranderlijke kosten per eenheidmeer op Bijdrage
De marge van de bijdrage
A per eenheidsmaatregel van winstmarge: bijdrage ÷unit prijs, of totale bijdrage ÷revenue….meer op bijdragemarge
De premie van de controle
het bedrag waardoor de marktprijs van aandelen door de prijs overschreden wordt die wordt betaald om genoeg aandelen te kopen om controle van een bedrijf te nemen….meer op controlepremie
De verhouding van de omzetting
Het aantal eenheden van de onderliggende veiligheid die voor één eenheid van afgeleid…. ruilbaar zijnmeer op omzettingsverhouding
Converteerbare obligaties
Banden die voor aandelen op of vóór rijpheid kunnen worden geruild….meer op Converteerbare obligaties
Convertibele arbitrage
Een strategie die poogt inconsistentie tussen de prijs van convertibel en de gelijkheid te exploiteren het kan worden omgezet in….meer op convertibele arbitrage
Kern en satelliet
Een investeringsstrategie die grote conservatief in werking gestelde kernportefeuille, met een kleiner, hoger risico, satellietholdings…. combineertmeer op Kern en satelliet
De zaken van de kern
De belangrijkste zaken van een bedrijf; de zaken dat het binnen over echte deskundigheid beschikt en zich kan concentreren op….meer op de zaken van de Kern
Collectieve acties
Een bedrijf doet dat de holdings… meer op Collectieve acties van een effectaandeelhouder heeft
Collectief bestuur
De systemen die worden gebruikt om bedrijven te controleren, en in het bijzonder belangengeschillen tussen aandeelhouders en managers (agentschapproblemen) te behandelen….meer op Collectief bestuur
Collectieve sociale verantwoordelijkheid (CSR)
De verantwoordelijkheidsbedrijven hebben aan de bredere maatschappij… meer op Collectieve sociale verantwoordelijkheid (CSR)
Correctie
Een daling van een financiële markt, die betrekkelijk klein is, en die niet meer dan een kort effect op het gedrag van de markt… meer op correcties heeft
De coëfficiënt van de correlatie
Een wiskundige maatregel van hoeveel één aantal (zoals een aandeelprijs) door veranderingen in een andere (zoals een index)…. wordt beïnvloedmeer op de coëfficiënt van de Correlatie
Kosten van kapitaal
De terugkeer die wordt vereist om leveranciers van kapitaal risico en de tijdwaarde van geld te compenseren….meer op kosten van kapitaal
Kosten van verkoop
De gegroeide kosten van de goederen (of de diensten) die tijdens een periode worden geleverd; het verschil tussen verkoop en brutowinst….meer op Kosten van verkoop
Kosten-extra
De kosten-extra prijzen en de contractbetalingen zijn een vast of percentageteken omhoog op de kosten van de leverancier… meer op kosten-plus
De verhouding van kosten/activa
Voor banken; exploitatiekosten ÷ gemiddelde activa tijdens de periode… meer op de verhouding van Kosten/activa
De verhouding van kosten/inkomen
Vaakst gebruikt voor banken: exploitatiekosten ÷ werkend inkomen….meer op de verhouding van Kosten/inkomen
Anticyclisch
De anticyclische zaken en invetments doen goed wanneer de economie en de markten slecht…. meer op anticyclisch
Tegenpartij
Een persoon met wie een transactie…. wordt gemaaktmeer op tegenpartij
Het risico van de tegenpartij
Het risico dat een tegenpartij er niet in zal slagen om aan zijn verplichtingen te voldoen….meer op het risico van de Tegenpartij
Coupon
Een coupon is één enkele rentebetaling op een rente betalend veiligheid zoals een band….meer op Coupon
Covariantie
Een maatregel van de sterkte van het verband tussen twee aantallen… meer op Covariantie
Cov -cov-lite
Collectieve schuld die zonder de gebruikelijke schuldovereenkomsten…. wordt opgehevenmeer op Cov -cov-lite
Behandeld
Een synoniem voor slechts gewoonlijk omringd, maar gebruikt in bepaalde contexten….meer op Behandeld
Behandelde rentearbitrage
Een arbitragestrategie die inconsistentie tussen muntwaardevermindering en verschillen in rentevoeten…. exploiteertmeer op Behandelde rentearbitrage
Behandelde rentevoetpariteit
De verhouding van de rentevoetpariteit die uit het veronderstellen van geen behandelde rentearbitrage… meer op Behandelde rentevoetpariteit kan worden afgeleid
Behandelde waarborgen
Derivaten zeer gelijkend op opties, die de houder het recht geven onderliggende effecten te kopen of te verkopen bij een vaste prijs; niet het zelfde als het bedrijf uitgegeven aandeel…. rechtvaardigtmeer op Behandelde waarborgen
CPI
Het indexcijfer van de consumptieprijzen. De Britse maatregel is een andere naam voor HICP… meer op CPI van de EU
Neerstorting
Een benedenwaartse beweging in de markt die duurzame gevolgen, in het bijzonder voor gevoel… meer op neerstortingen heeft
Creatieve boekhouding
Manipulatie van financiële aantallen, gewoonlijk binnen de brief van boekhoudingsregels… meer bij de Creatieve boekhouding
Van het standaard krediet ruilmiddel
Een kredietderivaat dat standaardrisico…. overbrengtmeer op krediet standaardruilmiddel
De multiplicator van het krediet
Het veelvoud van de verhoging van de monetaire basis waarmee de geldvoorraad… meer op de kredietmultiplicator verhoogt
De kredietstandaard van
Classificaties van de gewaagdheid van schuld en de kredietwaardigheid van collectieve en soevereine leners. Zij worden uitgegeven door een klein aantal agentschappen….meer op de kredietstandaard van
Het risico van het krediet
Het risico dat de kasstroom gepast van een schuldinstrument niet zal betaald worden, of zal laat worden betaald….meer op het risico van het Krediet
De dagen van de crediteur
Hoe lang, gemiddeld een bedrijf neemt om zijn crediteuren te betalen: ((de ÷annual aankopen van handelscrediteuren) ×365meer op de dagen van de Crediteur
CRM
De manier waarin een bedrijf zijn verhoudingen met klanten beheert. Vaak gebruikt om software te beschrijven die voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt….meer op CRM
CROIC
Een maatregel van contant geldwinst (in tegenstelling tot boekhoudingswinst) met betrekking tot totale kapitaalinvestering (in tegenstelling tot boekhoudingsactiva) die in zaken wordt gemaakt….meer op CROIC
Dwars elasticiteit
Veel gevraagde verandering of levering van één goed als resultaat van een verandering in iets met betrekking tot een ander product….meer op Dwarselasticiteit
Dwars verlenen van vergunningen
De rechten van de uitwisseling op octrooiportefeuilles, wat proces en van R&D kosten, terwijl gelijktijdig het oprichten van barrières aan ingang…. druktmeer bij het Dwars verlenen van vergunningen
Het dwars verkopen
De verkoop van een product aan klanten die reeds een verschillend product van de leverancier…. kopenmeer bij het Dwars verkopen
Ruwe olie
Een mengsel van vloeibare koolwaterstoffen. De prijzen variëren met rang en dichtheid….meer op Ruwe olie
CSR
Collectieve sociale verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheidsbedrijven hebben aan de bredere maatschappij… meer op CSR
Kubieke meter-dividend
Een aandeel schijt handel kubieke meter-dividend wanneer de betaling van een dividend in de nabije toekomst gepast is en de investeerders die het aandeel nu kopen het dividend…. zullen ontvangenmeer op kubieke meter-Dividend
Kubieke meter-rechten
De aandelen zijn naar verluidt handel kubieke meter-rechten zolang de kopers op een aanstaande rechtenkwestie zullen recht hebben….meer op kubieke meter-Rechten
Cumulatieve preferente aandelen
Preferente aandelen waarop om het even welk onbetaald dividend wordt toegevoegd aan wat in verdere jaren…. gepast ismeer op Cumulatieve preferente aandelen
Huidige activa
Die activa die om (verkocht of verbruikt) binnen een jaar (in tegenstelling tot vaste activa) worden verondersteld worden gebruikt zijn genoemd geworden huidige activa….meer op Huidige activa
Huidige kostenberekening
Opstellend rekeningen die activawaarden gebruiken die op de huidige vervangingskosten worden gebaseerd van activa… meer bij de Huidige kostenberekening
Huidige activaverhouding
Huidige activa die door huidige aansprakelijkheden worden verdeeld….meer op Huidige activaverhouding
Huidige aansprakelijkheden
De aansprakelijkheden die om in een minder dan jaar worden verondersteld worden geregeld zijn genoemd geworden huidige aansprakelijkheden….meer op Huidige aansprakelijkheden
Beheerder
Een beheerder houdt effecten namens institutionele investeerders. Dit kan administratieve uitgaven verminderen en kan helpen activa beschermen….meer op Beheerder
Cyclisch
De cyclische ondernemingen zijn die die voor de economische cyclus…. gevoelig zijnmeer op cyclicals
Cyclisch aangepaste PE verhouding
PE op lange termijn die wordt gebruikt om het effect aan te passen van de economische cyclus op inkomens….meer op de cyclisch aangepaste PE verhouding
De meesten van lezers van Financiële Investering Termijnen verklaard c klik op een advertentieHuis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën