Financiën

Financiën

Financiën

Financiën

Financiën

Abnormale terugkeer
Absolute terugkeer
De hebzuchtige groei
De theorie van het Bureau
Alpha-
Arbitrage
Het tarief van de arbitrage theorie
Achter-test
Bias van de vulgrond
Het risico van de basis
Gedrags financiën
Bèta
Zwarte zwaan
Zwart-Scholes
Bel
CAGR (samenstellings jaarlijks groeipercentage)
Hoofd structuur
Hoofd structuuronbelangrijkheid
De Theorie van de kakkerlak
Samengestelde interest
Voortdurende verrichtingen
Anticyclisch
Het risico van de tegenpartij
Behandelde rentearbitrage
Het risico van het krediet
Cyclisch
DE-equitisation/re-Equitisation
Verdedigings
Delta
Discontovoet
Diversifieerbaar risico
Diversificatie
De onbelangrijkheid van het dividend
Het beleid van het dividend
Overheersing
Dominante handelstrategie
Stom geldeffect
Efficiënte tandwieloverbrenging
Efficiënte grens
Efficiënte markten
Efficiënte portefeuille
Het risicopremie van de gelijkheid
Bovenmatige terugkeer
Wisselkoersrisico
De gevolgen van de wisselkoerstransactie
Verwachte terugkeer
Vette staarten
Financiële economie
Financieel model
De scheiding van de visser
Vaste bedrijfsuitgaven
Met vaste rente
Voorwaarts tariefbias
Gamma's
De bescherming van gamma's
Grieken
Hybride veiligheid
Impliciete vluchtigheid
De verhouding van de informatie
Rentevoetrisico
Intrinsieke waarde
Wet van één prijs
De premie van de vloeibaarheid
Look ahead bias
Beteken terugkeer
Modern/Markowitz portefeuilletheorie
Modigliani-molenaar theorie
De simulatie van Monte Carlo
De bemonsteringsbias van de multi-periode
Nominale rentevoeten
Operationele tandwieloverbrenging
De waarde van de optie
De organische groei
Belangrijkste
Kwantitatieve financiën
Willekeurige gang
Classificatie
Re-classificatie
Echte optie
Regelgevende arbitrage
Relatieve winst
Het tarief van Repo
Rho
Risico
De afkeer van het risico
Het vrije tarief van het risico
De premie van het risico
Verkoop en stopzetting van de huur
Seculaire tendens
Effectenmarkt lijn
Bias van de zelfselectie
Semi-variable kosten
De verhouding van Sharpe
Het effect van de grootte
Soeverein risico
Verminderde kosten
Bias van de overleving
Systemisch risico
TCO (totale kosten van eigendom)
Term structuur
Theta
De waarde van de tijd van geld
Totale terugkeer
Het volgen fout
Waarde op risico
Het effect van de waarde
Veranderlijke kosten
Vega
Vluchtigheid
De glimlach van de vluchtigheid/vluchtigheidshelling
De premie van de waarborg
Winnaar-verliezer effect
Jaarlijks
Opbrengst
Het hiaat van de opbrengst

De meesten van lezers van Financiën klik op een advertentieHuis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën