Rekeningen

Rekeningen

Rekeningen

Rekeningen

Rekeningen

De normen van de boekhouding
De Raad van de Normen van de boekhouding
Accrual principe
Accruals
Ongunstig advies
Amortisatie
Jaarverslag
Verwant bedrijf
Controle
Gemiddelde kosten
Slechte schuld
Balans
Boekwaarde
Merk
Kapitalisatie
De verklaring van de cash flow
Geconsolideerde rekeningen
Constructieve aansprakelijkheid
Contingente aansprakelijkheden
Kosten van verkochte goederen (RADERTJES)
Creatieve boekhouding
Huidige activa
Huidige kostenberekening
Huidige aansprakelijkheden
Uitgesteld inkomen
Uitgestelde belasting
Uitputting
Waardevermindering
Directe kosten
Onthulling
Verdeelbare reserves
Dubbele ingang
Uitzonderlijke punten
Wisselkoers vertaalgevolgen
Eerlijke waarde
FIFO
De huur van financiën
Vast - activa
FRC (de Raad van de Financiële verslaglegging)
FRSSE
GAAP
Gaand zorgprincipe
Goodwill
Historische kosten
IFRS
Stoornis
Ongrijpbare activa
LIFO
Aansprakelijkheden op lange termijn
Teken aan markt
Te modelleren teken
De belangen van de minderheid
Nota's aan rekeningen
Van balans financiering
Nominale waarde
Moedermaatschappij
Post balansgebeurtenissen
Vooruitbetalingen
Pro forma
De rekening van de winst en van het verlies
Evenredig
Bepalingen
De methode van de aankoop
Gekwalificeerd controleadvies
Grondstoffen
De kosten van de vervanging
Onderzoek en ontwikkeling
Restwaarde
Behouden winst/behouden inkomens
De reserve van de revaluatie
De erkenning van de opbrengst
Verkoop, algemene en administratieve kosten
Het kapitaal van het aandeel
De premierekening van het aandeel
De fondsen van aandeelhouders
Verklaring van totale erkende aanwinsten en verliezen
Voorraad (inventaris)
Tastbare activa
Dunne kapitalisatie
De tarifering van de overdracht
Omzet
Onbetaald dividend
Ongeschikt controleadvies
Op de toegevoegde waarde
WIP
XBRL

De meesten van lezers van Rekeningen klik op een advertentieHuis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën