Verminderde kosten

Verminderde kosten

Verminderde kosten

Verminderde kosten

Verminderde kosten

De verminderde kosten zijn sommen die reeds zijn besteed en niet gekund worden teruggekregen.

Het concept is belangrijk omdat de verminderde kosten aan financiële besluiten onbelangrijk zijn. Vele mensen neigen om instinctief van mening te zijn dat omdat een investering is gemaakt het noodzakelijk is om een terugkeer op het te krijgen. Dit kan tot mensen leiden die één cursus van actie ten gunste van een andere verwerpen die eigenlijk kleinere kasstroom produceert. Dit kan aan zaken, portefeuilleinvestering en persoonlijke besluiten gebeuren.

Veronderstel een hotel heeft berekend dat hun kosten om een ruimte te verstrekken £100 per nacht, waarvan £50 hun huur van het gebouw behandelt (d.w.z. verdeelden de kosten van de huur het aantal ruimten) en £20 behandelt hun andere vaste bedrijfsuitgaven (zoals personeel) en £30 dekt de kosten die uit het hebben van een extra gast voortvloeien (b.v. elektriciteit, wasserij zijn, voedsel inbegrepen in de prijs enz.)

Veronderstel nu het markttarief voor hotelruimten daalt en zij £50 per nacht slechts kunnen laden. Het hotel is geëngageerd aan open het blijven. Het blijkt dat het hotel een £50 verlies op elke nacht per gast zal maken zodat zouden zij niet het boeken moeten goedkeuren tot de prijzen toenemen. Natuurlijk is dit verkeerd als huur en andere vaste bedrijfsuitgaven zijn reeds geëngageerd aan en moeten hoe dan ook worden betaald. Het hotel zou het boeken aan om het even welke prijs moeten goedkeuren het boven £30 kan krijgen, aangezien deze een positieve bijdrage maken.

Een gemeenschappelijke fout die door investeerders wordt gemaakt is tegenzin om effecten bij een verlies te verkopen. Het is wat niet van belang u voor aandelen betaalde, als is de marktprijs gevallen hebt u reeds dat verlies gemaakt. Het is verminderde kosten en zou ongeveer moeten worden vergeten. Wat van belang is is of de aandelen de moeite waard zijn houdend of niet bij de huidige marktprijs. Een zeer belangrijke vraag is of de aandelen nog de moeite waard zouden zijn kopend aan huidige prijzen. Als niet, zijn zij waarschijnlijk geen waard holding.

De meesten van lezers van Verminderde kosten klik op een advertentie

Verwante pagina's: Barrières voor ingang | Waardevermindering | Amortisatie | Historische kosten | Vrije cash flow
Verwante categorieën: Financiën

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën