Demerger

Demerger

Demerger

Demerger

Demerger

Demerger is het tegengestelde van een aanwinst - een bedrijf spint van één of andere zaken het in een volledig afzonderlijk bedrijf bezit.

Demerger wordt gewoonlijk door aandelen in de zaken te verdelen die weg aan aandeelhouders van het bedrijf uitgevoerd worden moeten gesponnen dat demerger, in verhouding tot hun aandeel in het originele bedrijf uitvoert.

Demergers kunnen gunstige gevolgen voor de kwaliteit van beheer hebben aangezien zij toestaan het beheer van bedrijven om op hun kern zaken, demerged de nadruk te leggen zij bedrijven voor investeerders gemakkelijker maken te analyseren (door de zaken te vereenvoudigen) en zij tonen vaak een beheersnadruk op stijgende aandeelhouderswaarde aan.

Demerger kan volledig, of gedeeltelijk zijn. Gedeeltelijke demerger betekent dat de moedermaatschappij een staak (soms een meerderheidsstaak) in demerged zaken behoudt.

Beweging veroorzakend voor gedeeltelijke demerger moet soms de markt dwingen om de zaken afzonderlijk te taxeren die demerged, in de verwachting zijn die dit tot een hogere som van delenwaardevaststelling van de moedermaatschappij zal leiden.

De meesten van lezers van Demerger klik op een advertentie

Verwante pagina's: Som van delenwaardevaststelling | Fusie | De zaken van de kern | Het activisme van de aandeelhouder | Volgende voorraad | MBO | Privé gelijkheid
Verwante categorieën: Hoofd markten

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën