Echte rentevoeten

Echte rentevoeten

Echte rentevoeten

Echte rentevoeten

Echte rentevoeten

De rentevoeten die in het berekenen van betalingen op bijna al schuld worden gebruikt zijn nominale rentevoeten.

Sommige banden en besparingenproducten hebben betalingen die met een inflatieindex, en daarom betalen in feite een echte rentevoet verbonden zijn. De Britse overheid geeft dergelijke aan de index gekoppelde jonge zeugen uit. Aangezien een overheid de veiligheid steunde van het inflatiebewijs zijn dit de uiteindelijke veilige investering voor een Britse investeerder.

Voor waardevaststellingsdoeleinden het is soms ben verkieslijk om van de gevolgen van inflatie uit te ontdoen. De gemeenschappelijkste benadering van een DCF is financiële voorspellingen te gebruiken die affects van inflatie en korting gebruikend een nominale discontovoet omvatten. In plaats van dit, kan dan het gebruiken van echte rentevoeten in reële waarden voorspellen en voorzien. Dit kan financiële modellering vereenvoudigen.

Voor formules en andere details, zie echte terugkeer.

De meesten van lezers van Echte rentevoeten klik op een advertentie

Verwante pagina's: De hypothese van de visser | Rentevoet | Nominale rentevoeten | Echte terugkeer | Echte termijnen
Verwante categorieën: Economie

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën