EV/EBIT (ondernemingswaarde/inkomens vóór intereste en belasting)

EV/EBIT

EV/EBIT (ondernemingswaarde/inkomens vóór intereste en belasting)

EV/EBIT

EV/EBIT

Deze waardevaststellingsverhouding is gelijkaardig aan, maar een weinig eenvoudiger dan EV/EBITDA, waarmee het het voordeel deelt om een bedrijf ongeacht zijn hoofd structuur te taxeren het is:

EV ÷EBIT

EV/EBIT wordt niet veel in de praktijk gebruikt. Het is bijna heeft hard om als EV/EBITDA te berekenen omdat het vereist berekenend een ondernemingswaarde. Dit zou gedaan hebben eveneens kunnen gaan en de betrekkelijk eenvoudige toevoeging van waardevermindering en amortisatie doen aan EBIT. Wij kunnen EV/EBITDA met zijn andere voordelen dan gebruiken.

EV/EBITDA is over het algemeen verkieslijk, maar soms is de nodig informatie niet beschikbaar: bijvoorbeeld, wanneer het doen van een waardevermindering som-van-delen waardevaststelling en deel/hulp en amortisatie zijn de aantallen niet beschikbaar.

De meesten van lezers van EV/EBIT (ondernemingswaarde/inkomens vóór intereste en belasting) klik op een advertentie

Verwante pagina's: EV/EBITA | EV/EBITDA | PE verhouding
Verwante categorieën: Waardevaststelling

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën