EV/EBITDA (ondernemingswaarde/inkomens vóór rente, belasting, waardevermindering, en amortisatie)

EV/EBITDA

EV/EBITDA (ondernemingswaarde/inkomens vóór rente, belasting, waardevermindering, en amortisatie)

EV/EBITDA

EV/EBITDA

EV/EBITDA is één van wijdst gebruikte waardevaststellings verhoudingen. Het is:

EV ÷ EBITDA

Het belangrijkste voordeel van EV/EBITDA over de verhouding PE verhouding is dat het door hoofd structuur van een bedrijf onaangetast is. Het vergelijkt de waarde van zaken, vrij van schuld, bij inkomens vóór rente.

Als zaken schuld hebben, dan moet een koper van die zaken (die zijn wat een potentiële gewone aandeelhouder) is duidelijk met dat rekening houden in het taxeren van de zaken. EV omvat de kosten om schuld te betalen. EBITDA meet winsten vóór rente en vóór de niet-contante kosten van waardevermindering en amortisatie.

EV/EBITDA is moeilijker te berekenen dan PE. Het houdt niet rekening met de kosten van activa of gevolgen van belasting. Aangezien het om de waarde van de zaken in Ev- termen wordt gebruikt te bekijken splitst het deze waarde niet in de waarde van de schuld en de waarde van gelijkheid uit.

Aangezien EV/EBITDA over het algemeen aan waardeaandelen wordt gebruikt veronderstelt men dat schuld (zoals banden) die een meetbare marktwaarde waard is zijn marktwaarde heeft. Andere schuld kan worden verondersteld om zijn boekwaarde waard te zijn. Alternatief, wordt het getaxeerd overeenkomstig de verhandelde schuld van het bedrijf (bijvoorbeeld, met zelfde risico premie zoals de meest gelijkaardige verhandelde schuld).

De gelijkheid kan dan worden verondersteld om EV minder waard te zijn de waarde van de schuld.

Het eerste voordeel van EV/EBITDA is dat het niet door de hoofdstructuur van een bedrijf, overeenkomstig hoofd structuuronbelangrijkheid wordt beïnvloed. Dit is iets die het met EV/EBIT en EV/EBITA deelt

Overweeg wat gebeurt als een bedrijf aandelen uitgeeft en het geld gebruikt het opheft om zijn schuld te betalen. Dit betekent gewoonlijk dat EPS valt en PE kijkt hoger (d.w.z. kijken de aandelen duurder). EV/EBITDA zou onveranderd moeten zijn. Wat „vóór“ en „nadat“ de gevallen hier tonen is dat het eerlijke vergelijking van bedrijven met verschillende hoofdstructuren toestaat.

EV/EBITDA ook stroken uit het effect van waardevermindering en amortisatie. Dit zijn niet-contante punten, en het is uiteindelijk kasstroom die aan investeerders van belang is.

Wanneer het gebruiken van EV/EBITDA is het belangrijk om ervoor te zorgen dat zowel EV als gebruikte EBITDA voor de zelfde zaken worden berekend. Als een bedrijf dochterondernemingen heeft die niet volledig worden bezeten, toont P & L neer de volledige hoeveelheid winsten van maar lager door minderheids belangen af te trekken aangepast. Zo zal EBITDA die door van de werkende winsten van het bedrijf wordt berekend te beginnen EBITDA voor de groep, niet het bedrijf zijn. Er zijn twee gemeenschappelijke manieren om dit aan te passen:

  • Pas EV door de waarde van de aandelen dochterondernemingen aan niet toe te voegen die door het bedrijf worden bezeten. Het eindresultaat is een EV/EBITDA voor de groep. Dit wordt ingewikkeld als er heel wat dochterondernemingen zijn.
  • Omvat slechts het aandeel van EBITDA in een dochteronderneming die tot het bedrijf behoort. Zo als het bedrijf een 75% staak in hulp, slechts heeft omvat 75% van EBITDA van de dochteronderneming in uw berekening. Dit is eenvoudig voor bedrijven (zoals vele telecommunicatiebedrijven) die evenredig EBITDA onthullen. Anders, kan het moeilijk worden als de resultaten van de dochterondernemingen niet afzonderlijk beschikbaar zijn. Het vergt ook de overeenkomstige aanpassing aan EV. In het voorbeeld hierboven, slechts 75% van de schuld van de dochteronderneming in de groep EV worden omvat.

Gezien deze complicaties, kan een som van delenwaardevaststelling als alternatief voor complexe groepen worden beschouwd. EV/EBITDA kon nog worden gebruikt om elk individueel deel van de groep te taxeren.

EV/EBITDA is gewoonlijk ongepast voor vergelijkingen van bedrijven in de verschillende industrieën, aangezien hun kapitaalinvesteringenvereisten verschillend zijn. Ideaal gezien zou men EBITDA minus onderhoud capex (vereiste kapitaalinvesteringen als de zaken zich niet) uitbreiden voor EBITDA substitueren. Dit is moeilijk. Alternatief, zou de waardevermindering als onnauwkeurige maar gemakkelijke volmacht voor onderhoud kunnen worden gebruikt capex dat zou betekenen gebruikend EV/EBITA

Zoals met PE is het gemeenschappelijk om EV/EBITDA te bekijken gebruikend voorspellingswinsten eerder dan historisch, en de gelijkaardige terminologie wordt dan gebruikt.

De meesten van lezers van EV/EBITDA (ondernemingswaarde/inkomens vóór rente, belasting, waardevermindering, en amortisatie) klik op een advertentie

Verwante pagina's: Waardevaststelling DCF | EV/EBIT | EV/EBITA | PE verhouding | Prijs/cash flow | Prijs/verkoop | Som van delenwaardevaststelling | Handel comps | De verhoudingen van de waardevaststelling
Verwante categorieën: Waardevaststelling

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën