Gedrags financiën

Gedrags financiën

Gedrags financiën

Gedrags financiën

Gedrags financiën

De gedrags financiën zijn een tak van financiële economie die het gedrag van investeerders behandelt. Evenals neigt andere takken van economie, financiële theorie om vrij simplistische veronderstellingen over het gedrag van mensen te maken - dat de investeerders rationeel handelen om hun rijkdom (strikt genomen, hun nut) te maximaliseren.

De fenomenen zoals investerings bellen tonen aan dat de investeerders verre van uniform rationeel zijn, en dat het gedrag van markten in aantoont algemeen dat de gedragsfactoren belangrijk zijn.

De laatste jaren zowel hebben de bredere discipline van economie als de theorie van financiën theorieën ontwikkeld die met gedragsfactoren rekening houden. Op het ogenblik doen deze studies, hoewel het interesseren, weinig investeerders, behalve helpen om hen voor bekende gemeenschappelijke fouten te waarschuwen.

De meesten van lezers van Gedrags financiën klik op een advertentie

Verwante pagina's: De theorie van het spel | Bel | Grotere dwaas | Efficiënte markten | De afkeer van het risico | Technische analyse | De vloek van de winnaar | Kwantitatieve financiën
Verwante categorieën: Financiën

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën