Gemiddelde kosten

Gemiddelde kosten

Gemiddelde kosten

Gemiddelde kosten

Gemiddelde kosten

De term gemiddelde kosten hebben lichtjes verschillende betekenissen in economie en boekhouding. In economie is het eenvoudig de totale kosten van (fungible) producten die over een periode worden vervaardigd die door het aantal veroorzaakte eenheden wordt verdeeld. I rekenschap gevend is het een methode om kosten aan (fungible) eenheden van voorraad toe te wijzen: d.w.z.: een alternatief voor FIFO, LIFO en vervangings kosten.

Gemiddelde kosten (in de boekhoudingsbetekenis van de uitdrukking) zijn een gewogen gemiddelde van de kosten van alle eenheden beschikbaar over een periode, zowel die die bij vorige periodes, als die gekocht tijdens een periode blijven. De recentere aankopen zijn zwaarder gewogen.

Cumulatieve/eeuwige gemiddelde kostprijsberekening

Wanneer het gebruiken van deze methode worden nieuwe kosten per eenheid berekend wanneer de nieuwe voorraden worden ontvangen:

eenheids kosten = (totale waarde van oude voorraad + totale kosten van ontvangstbewijzen) ÷ (eenheden oude voorraden + eenheden van ontvangen)

totale kosten van oude voorraad = de oude eenheden van eenheidskosten × van oude voorraad, bar die fouten rond maakt.

Wanneer de voorraden worden uitgegeven (b.v. uitgever*kopt en verscheept) zij zijn begroot aan de opnieuw berekende eenheidskosten nadat de laatste ontvangstbewijs en eenheids uitgegeven kosten× hoeveelheid van de totale kosten van voorraden wordt afgetrokken.

Periodieke gewogen gemiddelde kosten

Deze berekening is ruim gelijkaardig, behalve dat worden de eenheidskosten berekend slechts aan het eind van een periode. De kwesties tijdens die periode worden uitgegeven aan die eenheidskosten.

Deze berekening is eenvoudiger, zowel te berekenen (wat is niet dat belangrijk als één van beide methode) gemakkelijk geautomatiseerd is, en omdat verslag houden eenvoudiger is.

Het nadeel is duidelijk: de aantallen zijn niet beschikbaar tot het periodeeind.

De lagere weging gegeven aan de kosten van vroegere ontvangstbewijzen betekent dat beide methodes vormen van bewegend gemiddelde zijn.

De meesten van lezers van Gemiddelde kosten klik op een advertentie

Verwante pagina's: Huidige activaverhouding | Direct realiseerbare activaverhouding | Kosten van verkochte goederen | Lopende het werk | Netto realiseerbare waarde | Accrual principe | FIFO | LIFO | De kosten van de vervanging
Verwante categorieën: Rekeningen

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën