Goodwill

Goodwill

Goodwill

Goodwill

Goodwill

De goodwill doet zich voor wanneer een bedrijf een andere zaken aan een prijs groter dan de waarde van zijn activa koopt. De overmaat van het bedrag betaalde NAV van de verworven zaken, wordt getoond in balans van het verwervende bedrijf.

Aangezien de goodwill geen verhouding aan toekomstige kasstroom heeft, maar slechts wordt het verleden, het vaak genegeerd door investeerders. Het gebruik van winstmaatregelen zoals EBITDA en EBITA is algemeen. De maatregelen van financiële sterkte zoals tandwieloverbrenging zouden goodwill ook moeten uitsluiten.

De waarde die in het berekenen van goodwill bij de aanwinst (onder IFRS) wordt gebruikt is niet het bedrag dat in de verworven bedrijfsrekeningen wordt getoond alvorens het maar eerlijke waarde wordt gekocht. Dit is ook (noodzakelijk) de waarde waarbij de activa zelf in de acquirers rekeningen worden getoond.

Onder Britse boekhoudingsnormen, wordt de bedrijvenlos af goodwill als het positief is, zelfs toevoegend het aan winst en verliesrekening (P & L) over verscheidene jaren als het - één van beide manier negatief is, het effect gelijk uitgespreid over verscheidene jaren.

IFRS 3 vereist bedrijven om negatieve goodwill aan winsten in geheel toe te voegen en onmiddellijk. De positieve goodwill (die) wordt gebruikelijk is getoond als activa maar niet elk jaar afgelost. De bedrijven die goodwill op hun balansen hebben moeten de waarde van de goodwill jaarlijks herzien en, als zijn waarde is geschaad, nemen het bedrag van stoornis als kosten in P & L. Als de waarde van goodwill niet geschade zijn kan in de balans voor onbepaalde tijd worden getoond is.

De meesten van lezers van Goodwill klik op een advertentie

Verwante pagina's: Amortisatie | Eerlijke waarde | Vast - activa | IFRS | Stoornis | Ongrijpbare activa | De methode van de aankoop | Tastbare activa
Verwante categorieën: Rekeningen

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën