Financiële Investering Termijnen verklaarde I

Financiële Investering Termijnen verklaarde I

Financiële Investering Termijnen verklaarde I

Financiële Investering Termijnen verklaarde I

Financiële Investering Termijnen verklaarde I

De orde van de ijsberg
Een grote orde die verdeeld in kleinere degenen is, of slechts gedeeltelijk onthuld om de marktreactie op het bestaan van een groot koper of een verkoper te vermijden….meer op ijsbergorden
IFRS
De internationale Normen van de Financiële verslaglegging geven normen rekenschap die door de Internationale Raad van de Normen van de Boekhouding…. worden bepaaldmeer op IFRS
Direct of annuleer
Direct of annuleer orden moet onmiddellijk worden uitgevoerd of worden geannuleerd; het gedeeltelijke vullen wordt toegestaan….meer op IOC orden
Stoornis
De kosten die in de winst en verliesrekening als resultaat van een daling van de waarde van activa worden getoond….meer op Stoornis
Impliciete vluchtigheid
Het niveau van vluchtigheid dat de markt impliciet gezien de huidige marktprijs van een veiligheid…. verwachtmeer op Impliciete vluchtigheid
In het geld
Een termijn die wordt gebruikt om wijzen op dan om erop te wijzen dat de intrinsieke waarde van een optie…. positief ismeer in het geld
Het effect van het inkomen
De component van de verhoging van verkoop van een goed met lagere prijzen toe te schrijven aan consumenten die beter weg als resultaat van de lagere prijs… meer op het inkomenseffect zijn
De elasticiteit van het inkomen
Het tarief van verandering van vraag naar een goed met verandering in de inkomens van de consument… meer op het inkomenseffect
Het investeren van het inkomen
Het investeren om inkomen eerder dan de hoofdgroei… meer bij het investeren van het Inkomen te produceren
De verklaring van het inkomen
Een financiële verklaring die de winst of het verlies toont een bedrijf over een periode van tijd…. heeft gemaaktmeer op de verklaring van het Inkomen
Zittende telco
Een vroeger monopolie dat nog een dominant marktaandeel heeft. Bijvoorbeeld, is zittende telco in Groot-Brittannië BT, vroegere British Telecom….meer op Zittende telco
Index
Een index volgt de beweging in de waarde van een markt, sector of een gebied….meer op indexen
De toekomst van de index
Een contract voor verschil op de waarde van een index; een derivaat dat aangepaste toegang tot bewegingen in de markt…. aanbiedtmeer op indextoekomst
De drijver van de index
Een collectief investeringsvoertuig dat wordt ontworpen om de prestaties van een bepaalde index te herhalen….meer op de drijver van de Index
Indirecte voordelige rente
Een financiële rente, gewoonlijk in de context van onthulling, die voordelig door een verbonden persoon…. bezatmeer op indirecte voordelige rente
Indirecte kosten
Om het even welke kosten die geen directe kosten…. zijnmeer op directe kosten
Inferieur goed
Een goed dat minder als inkomens wordt verbruikt neemt…. toemeer op inferieure goederen
Inflatie
Het tarief waaraan de prijzen toenemen. Er zijn vele maatregelen die voor verschillende doeleinden worden gebruikt….meer op inflatie
De verhouding van de informatie
Een risico een risico-aangepaste tijd-onveranderlijke maatregel van de uit-prestaties van een portefeuille… meer op de informatieverhouding
De ring van de insider
Een groep mensen die om van insider handel samenwerken te profiteren….meer op insiderringen
De handel van de insider
Nemend investeringsbesluiten die informatie gebruiken die vertrouwelijk zou moeten zijn. Het is een misdadige inbreuk in de meeste landen….meer bij insider de handel
Insolvent
Onbekwaam om schulden, of het hebben van aansprakelijkheden te betalen groter dan activa….meer op Insolvent
Het institutionele broking
Van de voorraad (en van andere) de broking diensten leverden, gewoonlijk samen met onderzoek, om managers en andere financiële instellingen te financieren….meer bij het Institutionele broking
Ongrijpbare activa
Activa die geen welomlijnde vorm hebben. Zij omvatten goodwill, octrooien, handelsmerken en gekapitaliseerde ontwikkelingskosten….meer op Ongrijpbare activa
intellectuele eigendom
Octrooien, auteursrechten en handelsmerken….meer op Intellectuele eigendom
De makelaar van de inter-handelaar
Tussenpersonen die voor makelaars en marktmakers) handelen die wensen om wezenlijke hoeveelheden te kopen of te verkopen zonder hun identiteiten te openbaren….meer op de makelaar van de inter-Handelaar
De dekking van de rente
Winst vóór rente en belasting, die door betaalbare rente wordt verdeeld….meer op de dekking van de Rente
De marge van de rente
Het inkomen van de rente minus renteuitgaven als percentage gemiddelde rente verdienende activa….meer op de marge van de Rente
Rentevoet
Hoewel de rentevoeten kunnen ongecompliceerd schijnen te zijn, kunnen zij op een aantal verschillende manieren worden geciteerd en worden berekend….meer op Rentevoet
Rentevoetpariteit
De verschillen in de rentevoeten van verschillende munten zouden het verschil tussen de vlek moeten evenaren de voorwaartse wisselkoersen….meer op Rentevoetpariteit
Rentevoetrisico
Dit is het financiële risico waaraan een portefeuille of een instelling worden blootgesteld aan als de rentevoeten…. veranderenmeer op rentevoetrisico
Uitgespreide rente
(de rente verdienende activa van het renteinkomen ÷) - (de rentedragende aansprakelijkheden van de renteuitgave ÷)… meer op uitgespreide rente
De arbitrage van de intra-markt
Gelijktijdige transacties in de zelfde veiligheid om van een prijsongelijkheid tussen markten… meer op intra-marktarbitrage te profiteren
Intrinsieke waarde
De hoeveelheid geld zou een optie door het onmiddellijk uit te oefenen maken; het prijsverschil tussen de stakingsprijs en de prijs van het ten grondslag liggen aan….meer op Intrinsieke waarde
Inventaris
De huidige activa hielden voor verkoop, of voor verwerking en verdere wederverkoop….meer op inventaris
De strategie van de investering
Een benadering van het investeren, een methodologie die wordt gebruikt om investeringen te plukken, of een keus van investeringen….meer op investeringsstrategie
De stijl van de investering
Een benadering van het investeren, een methodologie die wordt gebruikt om investeringen te plukken, of een keus van investeringen….meer op investeringsstijl
Beleggingstrust
Bedrijven de van wie enige zaken de investeringen moeten beheren het bezit. Een enigszins misleidende termijn die om historische redenen wordt gebruikt….meer op Beleggingstrust
Het activisme van de investeerder
Actie door aandeelhouders om in het runnen van een bedrijf tussenbeide te komen….meer op het activisme van de Investeerder
De relaties van de investeerder
De dingen een bedrijf doet investeerders geïnformeerd houden….meer op de relaties van de Investeerder
Het voorzien van de rekening
Het voorzien van de rekening is een middel om geld op te heffen dat gefactureerde schuldenaars gebruikt aangezien de veiligheid, het factoring verschilt in die zin dat de lener controle van het behandelen van klanten en het verzamelen van betalingen…. behoudtmeer bij rekening het voorzien
IOC orde
Direct of annuleer orden moet onmiddellijk worden uitgevoerd of worden geannuleerd; het gedeeltelijke vullen wordt toegestaan….meer op IOC orden
IPO
De verkoop van aandelen aan het publiek als voorloper aan de aandelen die op een uitwisseling handel drijven voor het eerst….meer op IPO
IRR
De discontovoet waaraan de netto huidige waarde nul…. ismeer op IRR
Islamitisch bankwezen
Hoofdzakelijk een specifiek type van het ethische investeren. Zijn belangrijke onderscheidende eigenschap is het verbod op rente….meer op Islamitisch bankwezen
ISIN
Een uniek identiteitsaantal voor effecten die door een internationaal mechanisme worden toegewezen; zeer nuttig voor internationale opheldering en regelingssystemen….meer op ISIN
J-kromme
Een onderdompeling die door de langzamere, maar aanhoudende groei op langere termijn wordt gevolgd, zoals gebeurt naar verluidt wanneer een munt…. depreciërtmeer op j-Kromme
Gemeenschappelijke onderneming
Zaken die gezamenlijk door twee of meer partijen worden gecontroleerd….meer op Gemeenschappelijke onderneming
De band van de troep
Een band met een kredietstandaard onder investeringsrangen. Vele fondsen investeren niet in troepbanden….meer op de band van de Troep
KPI (Zeer belangrijke prestatiesindicatoren)
Indicatoren van de prestaties van telecommunicatiezaken in termen van klanten en opbrengstgeneratie….meer op KPI (Zeer belangrijke prestatiesindicatoren)
Arbeidsintensief
Zaken waarin de belangrijkste kosten dat van arbeid zijn worden en het hoog vergeleken bij verkoop….meer op Arbeidsintensief
Wet van één prijs
Twee portefeuilles die precies de zelfde kasstroom in de toekomst zullen veroorzaken moeten de zelfde waarde nu hebben….meer op Wet van één prijs
Buy-out van Leveraged (LBO)
Een aanwinst die grotendeels door schuld wordt gefinancierd; populair met privé gelijkheidsfirma's die vaak grote aanwinsten met betrekkelijk beperkte middelen…. makenmeer op buy-out Leveraged (LBO)
LFL
Een afkorting van like-for-like. LFL aantallenstrook uit het effect van winkelopeningen en sluitingen op de verkoop of de winsten van detailhandelaars….meer op LFL
Libor
De rentevoet waaraan de banken fondsen van andere banken in de markt tussen banken van Londen lenen. Wijd gebruikt als referentietarief….meer op Libor
Het investeren van de levenscyclus
Een strategie van variërende activatoewijzing om leeftijd en stadium die van een investeerder van het leven, het de gewoonlijk aan lagere risicoactiva in tijd aan te passen…. verschuivenmeer bij levenscyclus het investeren
LIFO
Een methode om voorraden (inventaris) te taxeren door te veronderstellen dat de meest recente aankopen eerst…. worden gebruiktmeer op LIFO
Gelijkaardig-voor-als
LFL aantallenstrook uit het effect van winkelopeningen en sluitingen op detailhandelaarsverkoop of winsten….meer op gelijkaardig-voor-Gelijkaardig
De orde van de grens
Een orde om effecten binnen een prijs te kopen beperkt… meer op de orde van de Grens
Beperkte aansprakelijkheid
De beperking die van aansprakelijkheid voor de schuld van een bedrijf aan het bedrijf zelf, zijn eigenaars (b.v. aandeelhouders) beschermt….meer op Beperkte aansprakelijkheid
Beperkte toevluchtsschuld
De geldschieter van een niet-toevluchtslening heeft slechts recht op terugbetaling van specifieke activa en kasstroom en een beperkt bedrag voorbij dat ..... meer op beperkte toevluchtsschuld
Liquidatie
„Het beëindigen“ van een bedrijf, zodat het ophoudt te bestaan. Bedrijven die kunnen insolvente, of slechts ophoudende verrichtingen zijn worden de geliquideerd. … meer bij de Liquidatie
Vloeibaarheid
Hoe verhandelbaar een veiligheid is. Een veiligheid die constant in grote hoeveelheden handel drijft het is kan minder waarschijnlijkheid worden gekocht of gemakkelijk, snel en met worden verkocht van het beïnvloeden van de prijs….meer op Vloeibaarheid
De premie van de vloeibaarheid
De extra terugkeer die investeerders het investeren in een illiquidveiligheid…. compenseertmeer op vloeibaarheidspremie
Vermeld bedrijf
Een bedrijf is „vermeld“ als zijn effecten op financiële uitwisselingen…. handel drijvenmeer op vermelde bedrijven
Lloyd van Londen
Unieke de verzekeringsmarkt van Londen….meer op Lloyd van Londen
De factor van de lading
De verhouding van gemiddelde lading aan pieklading aan capaciteit….meer op ladingsfactor
De verhouding van de het levensdekking van de lening
De verhouding van NPV van beschikbaar contant geld om een lening over zijn leven aan de schuldvordering te betalen….meer op de dekkingsverhouding van het leningsleven
Aansluitnet
De verbinding van een telefooncentrale aan het gebouw van een abonnee; enorm duur voor nieuwkomers te herhalen….meer op Aansluitnetten
Ontbundeling van het aansluitnet
Een regelgeversvereiste dat de zittende telecommunicatiebedrijven andere exploitanten toestaan om hun aansluitnetten aan in het groot tarieven te gebruiken….meer bij de ontbundeling van het aansluitnet
De Beurs van Londen
Het grootste derde van de wereld - en de grootste beurs van Europa….meer op de Beurs van Londen
Lange positie
Een investeerder die een holding van een bepaalde veiligheid heeft heeft een lange positie daarin….meer op lange positie
Schuld op lange termijn: gelijkheids verhouding
Een eenvoudige maatregel van zowel hoofdstrucuture als financiële sterkte….meer op schuld op lange termijn: gelijkheid
Aansprakelijkheden op lange termijn
De aansprakelijkheden op lange termijn zijn die die moeten in een meer dan jaar worden betaald….meer op aansprakelijkheden op lange termijn
Blik-vooruit bias
Om het even welk van verscheidene soorten bias die door veranderingen over tijd of de opneming van gegevens niet beschikbaar tijdens een periode worden veroorzaakt die…. wordt gemodelleerdmeer op blik-vooruit bias
De verhouding van het verlies
Eisen die als percentage van premieinkomen, gelijkend op de eisenverhouding…. worden betaaldmeer op eisen en verliesverhoudingen
LPG (het Vloeibare Gas van de Aardolie)
Gehaald uit aardgas of uit de raffinaderijprocessen. De meeste LPG wordt gebruikt voor brandstof, maar het wordt ook gebruikt als koelmiddel en aërosoldrijfgas….meer op LPG (het Vloeibare Gas van de Aardolie)
M & A
Fusies en aanwinst: een winstgevende lijn van het adviserende werk voor Investeringsbanken….meer op M & A
M0 (monetaire basis)
Bankbiljetten en muntstukken in omloop plus bankenstortingen met de centrale bank….meer op M0 (monetaire basis)
M1
Een maatregel van geldvoorraad: bankbiljetten en muntstukken plus gezichtsstortingen… meer op M1
M2
Een smalle maatregel van geldvoorraad die kleinhandelsbankstortingen omvat. In het UK gelijkwaardig aan het kleinhandelselement van M4… meer op M2
M3
Een brede maatregel van geldvoorraad… meer op M3
M4
De uk's belangrijkste brede maatregel van geldvoorraad… meer op M4
Macro-economische derivaten
Derivaten die op… meer op Macro-economische derivaten worden gebaseerd
De aandeelhouder van de meerderheid
Een aandeelhouder van groep verbonden aandeelhouders die de meerderheid van stemmen op een algemene vergadering van een bedrijf kunnen uitbrengen….meer op de aandeelhouder van de Meerderheid
Het beheer koopt in
De aankoop van zaken door nieuwe eigenaar-managers, gewoonlijk met privé gelijkheid die…. steuntmeer bij het beheer kopen in
Verplichte aanbieding
Een aanbieding om de resterende aandelen te kopen, die door de Code van de Stad van een aandeelhouder of een overlegpartij worden vereist die een 30% of een grotere staak…. hebben gekochtmeer op verplichte aanbiedingen
De handel van de marge
Investerend in effecten met geleend geld, dat de effecten zelf gebruikt als veiligheid; zeer stijgend zowel risico als potentiële winst….meer bij marge de handel
Marginale kosten
De verhoging van totale kosten als resultaat van het veroorzaken van één extra eenheid van output….meer op marginale kosten
Marginale opbrengst
De verhoging van opbrengst van het verkopen van één extra eenheid….meer op marginale opbrengst
Marges
Winst die door verkoop wordt verdeeld. Één van verscheidene maatregelen die in de definitie van winst verschillen gebruikte….meer op marges
Teken aan markt
Gebruikend de huidige marktprijs als boekwaarde….meer bij het merken aan markt
Te modelleren teken
Het gebruik van boekwaarden die op financiële modellen worden gebaseerd….meer op te modelleren teken
De arbitrage van de markt
Gelijktijdige transacties in de zelfde veiligheid om van een prijsongelijkheid tussen markten… meer op intra-marktarbitrage te profiteren
De kapitalisatie van de markt
De kapitalisatie van de markt, die vaak aan markt GLB wordt afgekort, is de totale waarde van de aandelen van een bedrijf….meer bij de kapitalisatie van de Markt
De kapitalisatie/de verkoop van de markt
markt GLB ÷ verkoop… meer op de kapitalisatie/de verkoop van de Markt
De maker van de markt
Een handelaar die voorrechten in aandeel ontvangt dat in ruil daarvoor voor het verstrekken van vloeibaarheid, gewoonlijk door vast bod altijd te citeren en prijzen…. aanbiedt behandeltmeer op de maker van de Markt
Neutrale markt
Een markt neutrale portefeuille is één die volledig tegen het effect van marktbewegingen…. wordt omringdmeer op neutrale markt
De orde van de markt
een orde om een hoeveelheid effecten te kopen of te verkopen bij de huidige marktprijs… meer op de orde van de Markt
PE van de markt
De PE verhouding van een volledige markt. Totale marktGLB ÷total netto winsten….meer op marktPE
De penetratie van de markt
Het aandeel (als percentage) van een potentiële markt die eigenlijk een product of de dienst…. kopenmeer op marktpenetratie
De portefeuille van de markt
Een portefeuille die pro rata alle appropraiateinvesteringen aan markt GLB… meer op marktportefeuille bevat
Aangepast koopje
Handelssystemen waarin de aanbiedingen van investeerders om worden aangepast effecten te kopen en te verkopen direct met elkaar eerder dan door marktmakers….meer bij de aangepaste koopje handel
Wiskundige financiën
De toepassing van verfijnde te financieren wiskunde….meer op kwantitatieve/wiskundige financiën
MBO
De aanwinst van zaken door (een consortium met inbegrip van) zijn bestaand beheer….meer op MBO
Mboe (Miljoenen vaten van olieequivalent)
Één enkel aantal dat de volumes van olie en gasproductie combineert….meer op Mboe (Miljoenen vaten van olieequivalent)
MBI
Het beheer koopt, de aankoop van zaken door nieuwe eigenaar-managers, gewoonlijk met privé gelijkheid in die…. steuntmeer op MBI
MBS
Effecten met hypotheek: activa steunden veiligheid die door kasstroom die wordt gesteund van hypotheek…. lenenmeer op effecten met hypotheek
MCEV (de Verenigbare Ingebedde Waarde van de Markt)
Een ingebedde waardeberekening die wordt ontworpen om vergelijkingen tusen bedrijven meer verenigbaar te maken….meer op markt verenigbare ingebedde waarde
Het mechanische investeren
Een investeringsstrategie die vaste regels eerder dan het gebruiken van menselijk oordeel (of zelfs goedkeuren) volgt besluiten te maken kopen en verkopen….meer bij het mechanische investeren
Mechanische royaltys
Royaltys die aan een een muziekuitgever, componist of songwriter door een persoon worden betaald die een opname maakt….meer op mechanische royaltys
De convergentie van media
De technologie gedreven eenmaking van verschillende media kanalen, bijvoorbeeld de levering van audio en video over Internet….meer op media convergentie
De Fragmentatie van media
Het verdelen van het grote publiek dat van door media kanalen als resultaat van technologie eerder wordt genoten die de beschikbare keus verhoogt….meer op de Fragmentatie van Media
Midden
Het aantal van een reeks dusdanig dat precies de helft van de aantallen minder dan het en halve groter…. ismeer op Mediaan
Fusie
De combinatie van twee of meer bedrijven, in omstandigheden die het hard zich maken te identificeren wat werkelijk (in economische eerder dan wettelijke termen)…. kooptmeer op Fusie
Fusies en aanwinsten (M & A)
Een winstgevende functie van het investeringsbankwezen, adviserend bedrijven betrokken bij overnames en fusies….meer op Fusies en aanwinsten (M & A)
De arbitrage van de fusie
Handel drijvend dat poogt marktondoelmatigheden te exploiteren die tijdens overnamebod…. voorkomenmeer op fusiearbitrage
Mezzanine financiën
Een vorm van financiën die kenmerken heeft die het tussen schuld en gelijkheid…. plaatsenmeer op Mezzanine financiën
Medio-GLB
Een bedrijf met een middelgrote marktkapitalisatie. De bedrijven in de index FTSE wordt 250 beschouwd als medio-GLB….meer op medio-GLB
Medio-prijs
Het gemiddelde bod en aanbiedingsprijzen… meer op medio-Prijs
Midden bureau
Het werk had op de controle van, en het verstrekken van de te beheren informatie betrekking, het werk van het voorbureau….meer op Middenbureau
Miljoenen vaten van olieequivalent een dag
Een maatregel van het gecombineerde volume van olie en aardgas produceerde….meer op Miljoenen vaten van olieequivalent een dag
Minerale Reserves
Het economisch ontginbare deel van de gemeten en vermelde natuurlijke rijkdommen….meer op Minerale Reserves
Natuurlijke rijkdommen
Een delfstof is een concentratie van materiaal, niet noodzakelijk één die aan mijn… meer op Natuurlijke rijkdommen economisch haalbaar is
De belangen van de minderheid
De conclusie maakte in de geconsolideerde rekeningen van een bedrijf voor bedragen toe te schrijven aan minderheidsaandeelhouders in groepsbedrijven….meer op de belangen van de Minderheid
De aandeelhouder van de minderheid
Een aandeelhouder, buiten de meerderheidsaandeelhouder, in een bedrijf dat door een meerderheidsaandeelhouder of een groep verbonden aandeelhouders…. wordt gecontroleerdmeer op de aandeelhouder van de Minderheid
MIRR
MIRR is een variant van IRR die verscheidene voordelen met inbegrip van één enkel antwoord en een zinnigere herinvesteringsveronderstelling…. heeftmeer op MIRR
Wijze
Het het vaakst voorkomende aantal in een reeks aantallen….meer op wijze
Model risico
Het risico dat een model onjuiste resultaten kan veroorzaken….meer op modelrisico
Gewijzigde duur
De gewijzigde duur is een maatregel van de gevoeligheid van een bandprijs aan rentevoeten….meer op Gewijzigde duur
Gewijzigd binnenlands winstpercentage
MIRR is een variant van IRR die sommige voordelen heeft. MIRR geeft één enkel antwoord dat met IRR wordt vergeleken dat veelvoudige antwoorden kan geven….meer op gewijzigd binnenlands winstpercentage
Modigliani-molenaar theorie
Een alternatieve naam voor hoofdstructuuronbelangrijkheid: de theorie dat de hoofdstructuur van een bedrijf zijn totale waarde niet…. beïnvloedtmeer op modigliani-Molenaar theorie
Het Investeren van de impuls
Een eenvoudige investeringsstrategie die prijs veronderstelt zal om het even welke sterke huidige tendensen…. voortzettenmeer bij het Investeren van de Impuls
Geldmarktfonds
Een fonds dat in schuldinstrumenten op korte termijn… meer op geldmarktfondsen investeert
De multiplicator van het geld
Het veelvoud van de verhoging van de monetaire basis waarmee de geldvoorraad… meer op de geldmultiplicator verhoogt
Geldvoorraad
De hoeveelheid geld in een economie: fysiek contant geld en diverse soorten bank en non-bank stortingen afhankelijk van de nauwkeurige definitie… meer op Geldvoorraad
De verzekeraar van Monoline
Een verzekeraar die één enkele branche heeft die, in een financiële marktencontext, bandterugbetalingen…. verzekertmeer op monolineverzekeraars
Monopolie
Een markt waarin er slechts één leverancier van een product of de dienst…. zijnmeer op Monopolie
Monopsony
Een markt waarin er veelvoudige leveranciers maar slechts één koper…. zijnmeer op Monopsony
De simulatie van Monte Carlo
Een nuttige techniek voor financiële modellering die willekeurige input gebruikt om onzekerheid te modelleren….meer op de simulatie van Monte Carlo
Moreel gevaar
Verwijst naar de waarschijnlijkheid van een persoon of een organisatie bereid om meer risico over te nemen aangezien zij door verzekering…. worden gedektmeer op Moreel gevaar
Effecten met hypotheek
Activa steunden veiligheid die door kasstroom die wordt gesteund van hypotheek…. lenenmeer op effecten met hypotheek
Bewegend gemiddelde
Het gemiddelde van een waarde in de loop van de vorige xdagen….meer op Bewegend gemiddelde
MSCI (Hoofd Internationaal van Morgan Stanley)
Een indexuitgever bekendst voor zijn het te voorschijn komen marktindexen….meer op MSCI (Hoofd Internationaal van Morgan Stanley)
Het fonds van de multi-manager
Gewoonlijk gebruikt als synoniem voor fonds van fondsen….meer op multi-managerfonds
De bemonsteringsbias van de multi-periode
Bias introduceerde in bu van indexberekeningen exlusion van constituenten met korte geschiedenissen….meer op bias van de multi-periodebemonstering
Beleggingsmaatschappijen
Beleggingsmaatschappij; een gemeenschappelijk type van collectief investeringsvoertuig….meer op beleggingsmaatschappijen
MVNO
Een bedrijf dat mobiele telefoontelecommunicatie verstrekt zonder zijn eigen netwerk te bezitten door capaciteit in bulk te kopen en kleinhandels het opnieuw te verkopen….meer op MVNO
Naakte PE
Een lange termijn, sector relatieve PE verhouding, met een verdere aanpassing voor bedrijfgrootte….meer op naakte PE
Het evenwicht van Nash
In speltheorie, een situatie waarin geen speler een aansporing heeft om hun strategie te veranderen….meer op evenwicht Nash
Aardgas
Een gasachtig mengsel van koolwaterstofsamenstellingen; vond gewoonlijk samen met olie maar het aandeel van olie aan gas variërt van gebied aan gebied….meer op Aardgas
Natuurlijk monopolie
Een monopolie dat van de aard van de industrie, eerder dan het zijn opgelegd bedrijfsvoorschrift of als gevolg van anticompetitieve praktijken…. het gevolg ismeer op Natuurlijk monopolie
NAV
De totale waarde van de activa van een bedrijf minder de totale waarde van zijn aansprakelijkheden, die door het aantal aandelen in kwestie wordt verdeeld….meer op NAV
Negatief draag
Het verschil tussen de kosten om te financieren en investering, en het inkomen van het, wanneer een verlies….meer op negatief dragen
Negatieve gelijkheid
De negatieve gelijkheid komt voor wanneer de waarde van activa minder dan de hoeveelheid schuld die op het wordt beveiligd is. het is gemeenschappelijk in factoring, projectfinanciën en de woonhypotheken van de V.S.….meer op negatieve gelijkheid
Netto geschreven premie
Premie die na conclusie van herverzekeringskosten…. wordt geschrevenmeer op Netto geschreven premie
Netto huidige waarde
De huidige waarde van een stroom van toekomstige kasstroom, negatief of positief….meer op Netto huidige waarde
Het aandeel van de netto uitgever
Het aandeel van een muziekuitgever royaltys het verzamelt… meer op het aandeel van de Netto uitgever
Netto realiseerbare waarde
meer op Netto realiseerbare waarde
De gevolgen van het netwerk
Gevolgen die de waarde van een product aan zijn consumenten om veroorzaken te stijgen als het wijder…. wordt gebruiktmeer op de gevolgen van het Netwerk
Nieuwe kwestie
De verkoop van nieuwe effecten door een uitgever aan investeerders….meer op Nieuwe kwestie
Nieuwe bedrijfsmarge
Een winstmaatregel die door verzekeraars wordt gebruikt: een type van winstmarge….meer op nieuwe bedrijfsmarge
Nominale rentevoeten
De daadwerkelijke rentevoet zonder enige aanpassingen. Gewoonlijk het hoofd van de rentebetaling ÷….meer op Nominale rentevoeten
Benoemde
Een houder van effecten uit naam op investeerders; vaak dochterondernemingen van effectenmakelaars….meer op Benoemde
Niet-uitvoert activa (NPA)
Leningen die niet worden terugbetaald of door rentebetalingen op tijd…. onderhoudenmeer bij niet-Uitvoert activa (NPA)
Het inkomen van de niet-rente
Voor banken, het inkomens÷ werkend inkomen van de niet-Rente….meer op het inkomen van de niet-Rente
De schuld van de niet-toevlucht
De geldschieter van een niet-toevluchtslening heeft slechts recht op terugbetaling van specifieke activa en kasstroom ..... meer op niet-toevluchtsschuld
Non-voting aandelen
Aandelen die deelnemen aan winsten maar niet op bedrijfvergaderingen kunnen stemmen….meer op non-voting aandelen
NOPAT
Netto Werkende Winst na Belasting. De winst maakte voor alle leveranciers van kapitaal, zowel aandeelhouders als schuldhouders….meer op NOPAT
Normale distributie
Riep ook de Gaussian distributie, is het gemeenschappelijkst van de vele waarschijnlijkheidsdistributies….meer bij de Normale distributie
Normale marktgrootte
De minimumgrootte van transacties waaraan de citaten van de marktmaker goed moeten zijn voor….meer op normale marktgrootte
Nota's aan rekeningen
Meer gedetailleerd onthul en verklaringen van de aantallen in de financiële verklaringen….meer op Nota's aan rekeningen
NPV
De huidige waarde van een stroom van toekomstige kasstroom, negatief of positief….meer op NPV
OEIC
Open Beleggingsmaatschappij: een type van collectief investeringsfonds dat maar open…. wordt opgenomenmeer op OEIC
Ofcom
De Britse regelgever van de het uitzenden en telecommunicatieindustrieën….meer op Ofcom
Van balans financiering
Schuld die die niet op het gezicht van de balans…. wordt getoond financiertmeer van balans financiering
De prijs van de aanbieding
De laagste prijs waarbij een verkoper bereid is om een bepaalde veiligheid te verkopen. Dit is daarom de prijs waarbij de veiligheid kan worden gekocht….meer op de prijs van de Aanbieding
Officiële lijst
De lijst van alle effecten waarvan de handel op Britse financiële uitwisselingen door de Instantie van de UK- Lijst…. is goedgekeurdmeer op Officiële lijst
Ofgem
De Britse regelgever van de gas en elektriciteitsindustrieën… meer op Ofgem
Ofwat
De Britse regelgever van de waterindustrie… meer op Ofwat
De reserves van de olie
De hoeveelheid olie of gas die is ontdekt en die kan voordelig worden gehaald, geclassificeerd door de waarschijnlijkheid van succesvolle extractie….meer op de reserves van de Olie
Oligopolie
Waar een oligopolie bestaat, overheersen een paar grote leveranciers de markt resulterend in een hoge graad van marktconcentratie….meer op Oligopolie
Oligopsony
Oligopsony er bestaat wanneer een paar grote kopers een markt…. overheersenmeer op Oligopsony
De mandprijs van de OPEC
Een mand van zeven ruwe olieprijzen, waaraan de OPEC zijn productieactiviteit…. heeft gebondenmeer op de mandprijs van de OPEC
Open marktverrichtingen
Een centrale bank die en van overheidseffecten koopt verkoopt, over het algemeen gedaan geldvoorraad en rentevoeten controleren….meer op open marktverrichtingen
Open aanbieding
Geeft aandeelhouders het recht om aandelen in verhouding tot bestaande betiteling te kopen, maar dit recht is niet overdraagbaar….meer op open aanbiedingen
Open protest
De traditionele methode om handel te drijven door aanbiedingen op een raad te schrijven en uit te schreeuwen biedt aan andere handelaars aan….meer bij het Open protest
Werkende cash flow
Dit is de hoeveelheid daadwerkelijk contant geld die door de zaken van een bedrijf wordt gemaakt….meer op Werkende cash flow
Werkende cash flowverhouding
Werkende cash flow÷ huidige aansprakelijkheden; een maatregel de capaciteit van een bedrijf om zijn aansprakelijkheden op korte termijn te betalen….meer op Werkende cash flowverhouding
Werkende huur
Een huur onder voorwaarden waarin het kader van de verhuurder de risico's en de beloningen van eigendom behoudt. Om het even welke huur die geen financiënhuur…. ismeer op het werken en financiënhuur
Werkende marge
Werkende winst die door verkoop, als percentage… meer op Werkende marge wordt verdeeld
Werkende winst
Winst die door de verrichtingen van een bedrijf vóór rentebetalingen, belasting of niet werkend inkomen… meer op Werkende winst wordt geproduceerd
Operationele tandwieloverbrenging
De operationele tandwieloverbrenging is het effect van vaste bedrijfsuitgaven op het verband tussen verkoop en werkende winsten….meer op Operationele tandwieloverbrenging
Optie
Het recht activa te kopen of te verkopen aan een vooraf geregelde prijs….meer op Optie
De waarde van de optie
Het verschil tussen de intrinsieke waarde van een optie en zijn daadwerkelijke waarde wordt genoemd de optiewaarde….meer op de waarde van de Optie
De schrijver van de optie
Een persoon die een optie door een optie aan een koper te verkopen…. creërtmeer op de schrijver van de Optie
Orderportefeuille
De lijst van actieve handel die niet voor een veiligheid…. heeft uitgevoerdmeer op agenda's
Orde gedreven handelssysteem
Een handelssysteem dat orden direct tegen elkaar, in tegenstelling tot een citaat gedreven systeem…. aanpastmeer op Orde gedreven handelssysteem
Gewone aandelen
De gemeenschappelijkste vorm van gelijkheid. Aandelen met gelijke in winsten te delen en te stemmen over betiteling….meer op Gewone aandelen
De rang van het erts
Een meting van de metaalinhoud in erts….meer op de rang van het Erts
De organische groei
De groei (met inbegrip van de negatieve groei) die uit de bestaande ondernemingen van een bedrijf in tegenstelling tot aanwinsten…. komtmeer op de Organische groei
Wees Drugs
Een benoeming die farmaceutische bedrijven extra aansporingen geeft om bijzondere drugs, gewoonlijk voor zeldzame ziekten te ontwikkelen….meer op WeesDrugs
Drug OTC
Een drug die geen voorschrift om vereist worden verkocht; over het algemeen minder voordelig dan voorschriftdrugs….meer op drug OTC
Uit het geld
Een optie is uit het geld als het negatieve intrinsieke waarde… meer uit het geld heeft
Delocalisering
Het uitbesteden van het werk dat eerder binnen een organisatie aan een externe leverancier…. werd gedaanmeer bij de Delocalisering
Opmerkelijke eisenreserve
De totale hoeveelheid eisen maakte maar betaald niet maar gedacht worden betaald….meer op Opmerkelijke eisenreserve
Drug over de toonbank
Een drug die geen voorschrift om vereist worden verkocht; over het algemeen minder voordelig dan voorschriftdrugs….meer op drug Over de toonbank
Algemene kostenverhouding
De verkoop van overheadkosten ÷; het aandeel verkoop dat wordt besteed aan overheadkosten….meer op Algemene kostenverhouding
Nachtelijk tarief
Het tarief waaraan het geld, wordt geleend om de volgende dag, door één bank aan een andere… meer op nachtelijk tarief zijn teruggekeerd
Overtrading
Over uitbreiding (van verkoop) met betrekking tot beschikbare middelen… meer bij het overtrading
De meesten van lezers van Financiële Investering Termijnen verklaarde I klik op een advertentieHuis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën