De financiële verklaarde Termijnen van de Investering

De financiële Termijnen van de Investering verklaarden a

De financiële verklaarde Termijnen van de Investering

De financiële Termijnen van de Investering verklaarden a

De financiële Termijnen van de Investering verklaarden a

ABC1
Een demografische groep bepaalde door beroep dat algemeen door media en adverterende bedrijven…. wordt gerichtmeer op ABC1
Abnormale terugkeer
De overmaat van daadwerkelijke terugkeer over het niveau van terugkeer dat gezien de gewaagdheid van een portefeuille worden verwacht….meer bij Abnormale terugkeer
Absolute terugkeer
Een absolute terugkeer is de daadwerkelijke hoeveelheid geld die door een investering wordt gemaakt; de daadwerkelijke aanwinst als percentage van het geïnvesteerder bedrag….meer bij Absolute terugkeer
Goedkeuringen
Overeenkomsten door de aandeelhouders van een bedrijf onderworpen aan een bod om hun aandelen aan de bieder te verkopen….meer op Goedkeuringen
Het goedkeuren van huis
Een financiële instelling die (in ruil daarvoor waarborgen) wissels voor een prijs… meer bij het Goedkeuren van huis goedkeurt
Het Winstpercentage van de boekhouding
Gemiddelde werkende winst÷ gemiddelde boekwaarde van activa, als percentage….meer op het Winstpercentage van de Boekhouding
De Normen van de boekhouding
Reeksen regels reglementeren die hoe de rekeningen…. worden opgesteldmeer op boekhoudingsnormen
De Raad van de Normen van de boekhouding
Het lichaam dat Britse boekhoudingsnormen bepaalt. Zijn rol is verminderd door IFRS….meer op de Raad van de Normen van de Boekhouding
Accrual principe
Het boekhoudprincipe van aanpassing van kosten aan de opbrengsten die zij…. hebben geproduceerdmeer op Accrual principe
Accruals
Een balanspunt voor uitgaven waarvoor de rekeningen niet aan het eind van een berekeningsperiode…. zijn ontvangenmeer op Accruals
Gegroeide rente
De die op een band nog niet wordt geaccumuleerd maar betaalde hoeveelheid belang….meer op Gegroeide rente
Zure testverhouding
(huidige activa - voorraden) huidige aansprakelijkheden ÷. Een maatregel van de capaciteit van een bedrijf om schuld op korte termijn te betalen….meer op Zure testverhouding
Aanwinst
De aankoop, door een bedrijf, van een ander bedrijf, zaken, productlijnen of merken….meer bij de Aanwinst
De hebzuchtige groei
De groei die het resultaat van overnames, in tegenstelling tot de organische groei… meer op de Hebzuchtige groei is
Het actieve investeren
Het proberen om de markten te overtreffen….meer bij het Actieve investeren
De aandeelhouder van de activist
Investeerders die in het runnen van een bedrijf…. tussenbeide komenmeer op de aandeelhouder van de Activist
Actuaris
De actuarissen beoordelen financieel risico, berekenen verzekeringspremies en de fondsen van het waardepensioen….meer op Actuaris
Advertentie gedreven media
De delen van de media die bij de reclame voor hun opbrengsten afhankelijk zijn, die daarom cyclisch neigen te zijn….meer op Advertentie gedreven media
Aangepaste EPS
EPS die niet-contante of eenmalige punten zoals amortisatie en uitzonderlijke kosten wordt aangepast om een betere aanwijzing van onderliggende tendensen… meer op Aangepaste EPS te geven
Aangepaste werkende winst
Werkende winst die niet-contante of eenmalige punten wordt aangepast om een betere aanwijzing van onderliggende tendensen te geven….meer op Aangepaste werkende winst
Aangepaste huidige waarde
Een alternatief voor NPV. De kasstroom van is voorzien gebruikend de kosten van gelijkheid (in plaats van WACC) en een afzonderlijke aanpassing wordt gemaakt voor financiering (d.w.z., de belastingsbesparingen….meer op Aangepaste huidige waarde
Administratieve receivership
Het runnen van een bedrijf, of het beheer van bijzondere activa, wordt aan een ontvanger overhandigd die door crediteuren wordt benoemd schulden… meer op Administratieve receivership terug te krijgen
ADR
Een veiligheid die in de V.S. wordt uitgegeven die een aantal aandelen in een bedrijf de niet-V.S. samenbundelen. … meer op ADR
Ongunstig advies
De waarschuwing dat van een auditor de gemelde rekeningen van een bedrijf geen ware en eerlijke mening…. tonenmeer op Ongunstig advies
Ongunstige selectie
De tendens voor die meesten op risico om die most likely te zijn om verzekering te kopen….meer op Ongunstige selectie
De elasticiteit van de reclame
De verandering in verkoop die uit een verandering in advertentie voortvloeit besteedt….meer op reclameelasticiteit
Het adviserende broking
De diensten van de beurshandel die investeerdersraad van een effectenmakelaar aanbieden maar waar de handel slechts op de instructies van de cliënt…. wordt gemaaktmeer bij het adviserende broking
AER
Jaarlijks efficiënt tarief; een aantal dat kan worden gebruikt om verschillende investeringen met vaste rente te vergelijken rekening houdend met de gevolgen van het samenstellen….meer op AER
De fraude van de affiniteit
Een fraude die leden van een bepaalde groep richt die waarschijnlijk zullen op elkaar vertrouwen….meer op affiniteitfraude
Het kruis van het Bureau
Een handel die een makelaar direct tussen twee van zijn cliënten aanpast, die de markt… meer op agentschapkruis mijden
De theorie van het Bureau
De economische analyse van de belangengeschillen tussen eigenaars en managers van activa….meer op agentschaptheorie
Agressieve boekhouding
Manipulatie van financiële aantallen, gewoonlijk binnen de brief van boekhoudingsregels… meer bij de agressieve boekhouding
AGM (jaarlijkse algemene vergadering)
Een jaarlijkse vergadering op wie de aandeelhouders over de benoeming van directeuren en andere belangrijke besluiten…. stemmenmeer op AGM (jaarlijkse algemene vergadering)
Goedgekeurd overnamebod
Een overnamebod dat door de directeuren van het in aanmerking komende bedrijf… meer op Goedgekeurd overnamebod wordt gesteund
DOEL
Een markt die door de Beurs van Londen Voor handel in bedrijven te klein aan lijst op hun hoofdmarkt in werking wordt gesteld….meer op DOEL
Algoritmische handel
Geautomatiseerde handel gebruikt om de beste prijzen te vinden en het kopen of het verkopen rente te vermommen….meer bij de algoritmische handel
Alle of niets orde
Helemaal of niets wordt orde of uitgevoerd geheel of helemaal niet….meer op de orden van AON
Toewijzing
De toewijzing van een nieuwe kwestie van effecten aan kandidaten….meer bij de Toewijzing
Alpha-
Alpha- van een veiligheid of een fonds is zijn uit-prestaties over de risico aangepaste terugkeer, met risico dat door bèta wordt gemeten….meer op Alpha-
Alpha- fonds
Gewoonlijk eenvoudig een etiket voor fondsen die proberen om hun benchmark beduidend te overtreffen….meer op alpha- fondsen
Alternatieve investeringen
Investeringen buiten conventionele investeringen in gelijkheid, banden en contant geld ..... meer op alternatieve investeringen
De z-Score van Altman
De z-score Altman is een maatregel van de financiële sterkte van een bedrijf die een gewogen som verscheidene factoren gebruikt. ….meer op de z-score Altman
Het Amerikaanse Ontvangstbewijs van de Depositaris
Een veiligheid die in de V.S. wordt uitgegeven die een aantal aandelen in een bedrijf de niet-V.S.…. samenbundelenmeer bij het Amerikaanse Ontvangstbewijs van de Depositaris
Amerikaanse optie
Een optie die aan de stakingsprijs altijd vóór de vervaldatum kan worden toegepast….meer op Amerikaanse optie
Amortisatie
De amortisatie is het equivalent van waardevermindering voor ongrijpbare activa….meer bij de Amortisatie
De investeerder van de engel
Een individuele investeerder die in een opstarten investeert dat risicodragend kapitaal niet kan opheffen….meer op de investeerder van de Engel
Jaarlijks efficiënt tarief
Een aantal dat kan worden gebruikt om verschillende investeringen met vaste rente te vergelijken rekening houdend met de gevolgen van het samenstellen….meer op Jaarlijks efficiënt tarief
Jaarlijks premieequivalent
Een maatregel die de berekening van nieuwe bedrijfsaantallen voor een verzekeraar toestaat die enige premie en regelmatige premiezaken…. combineertmeer op Jaarlijks premieequivalent
Jaarverslag
De belangrijkste enige regelmatige versie van informatie van aan investeerders… meer op Jaarverslag
Annuïteit
Een regelmatig inkomen tot de dood die van een levensverzekeringsbedrijf wordt gekocht voor een stuksom….meer op annuïteiten
De orde van AON
Helemaal of niets wordt orde of uitgevoerd geheel of helemaal niet….meer op de orden van AON
API ernst
Een maatregel met de dichtheid van ruwe olie….meer op API ernst
GESCHIKT
Het tarief van de arbitrage theorie; een waardevaststellingsmethode die theoretisch correct is maar die moeilijk in de praktijk is van toepassing te zijn….meer op GESCHIKT
APV
Aangepaste huidige waarde; een alternatief voor NPV. De kasstroom van is voorzien gebruikend de kosten van gelijkheid met een afzonderlijke aanpassing voor financiering….meer op APV
Arbitrage
Makend een aanwinst door het uitwisselen van effecten zonder het begaan of het riskeren van geld….meer op Arbitrage
Het tarief van de arbitrage theorie
Een waardevaststellingsmethode die theoretisch correct is maar die moeilijk in de praktijk is van toepassing te zijn….meer op het tarief van de Arbitrage theorie
Arbitrageur
Een effectenhandelaar die zich in arbitrage en arbitrage zoals strategieën…. specialiseertmeer op arbitrageurs
De Zure Ruwe Index van argus
Een index van de prijs van hoge zwavel ruwe olie die in de Golf van Mexico wordt geproduceerd….meer op de Zure Ruwe Index van Argus
Rekenkundig gemiddelde
Het totaal dat door het aantal opgetelde aantallen wordt verdeeld….meer op het rekenkundige gemiddelde
ARPU
De opbrengsten van de diensten die door het aantal cliënten worden verdeeld die die diensten kopen….meer op ARPU
ARR
Het winstpercentage van de boekhouding: de gemiddelde boekwaarde van werkende winst÷average van activa, als percentage….meer op ARR
ASB
Het lichaam dat Britse boekhoudingsnormen bepaalt. Zijn rol is verminderd door IFRS….meer op ASB
Aziatische optie
Een optie die een oefeningsprijs heeft die op de gemiddelde prijs van de onderliggende veiligheid over een periode…. gebaseerd ismeer op Aziatische optie
VRAAG (de Beschikbare Kilometers van de Zetel)
Een maatregel van luchtvaartlijncapaciteit: gevlogen zetels beschikbare ×distance….meer op ASK (de Beschikbare Kilometers van de Zetel)
De toewijzing van activa
Beslissend het aandeel van een portefeuille die in elk veiligheidstype, markt en sector zou moeten worden geïnvesteerdg….meer op de toewijzing van Activa
Activa gesteunde effecten
De effecten van de schuld die tegen specifieke kasstroom…. worden beveiligdmeer op Activa gesteunde effecten
Het ontdoen van van activa
De aankoop van een bedrijf, die door zijn verbreken… meer bij het ontdoen van van Activa wordt gevolgd
De omzet van activa
De activa van de verkoop ÷. Meet hoe effectief de activa die in zaken worden geïnvesteerdo bij het produceren van verkoop…. zijnmeer op de omzet van Activa
Activa onder beheer
De hoeveelheid fondsen van cliënten een fondsenmanager leidt. Een maatregel van grootte en gebruikt voor waardevaststelling….meer op Activa onder beheer
Verwant bedrijf
Een bedrijf waarin een groep bedrijven een aanzienlijke staak (typisch 20%-50%) maar niet openlijke controle…. heeftmeer op Verwant bedrijf
Verzekering
Verzekering tegen een onvermijdelijke gebeurtenis zoals dood….meer op Verzekering
Bij het geld
Een optie is bij-de-geld als de stakingsprijs de oefeningsprijs… meer bij het geld evenaart
ATK (de Beschikbare Kilometers van de Ton)
Het gewichts laadvermogen van vliegtuigen in ton × km die over periode… meer op ATK (de Beschikbare Kilometers van de Ton) wordt gevlogen
ATS (geautomatiseerd handelssysteem)
Een computersysteem om orden in effecten aan te passen….meer op ATS (geautomatiseerd handelssysteem)
Controle
Het onafhankelijke afchecken van de rekeningen van een bedrijf door externe rekeningen….meer op Controle
Het advies van auditoren
Het advies van de auditor over of de rekeningen van een bedrijf een ware mening van zijn financiën…. gevenmeer op het advies van Auditoren
Gemiddelde
Een generische termijn die naar één verscheidene soorten gemiddelde kan doorverwijzen….meer op Gemiddelde
Gemiddelde neer
Kopend meer van een veiligheid die in prijs is gevallen om de gemiddelde betaalde prijs te verminderen….meer op Gemiddelde neer
Gemiddelde kosten
Een boekwaarde voor voorraden (inventaris) berekende het gebruiken van een bewegend gemiddelde van de prijs van ontvangen voorraden….meer op gemiddelde kosten
Gemiddelde Opbrengst per Gebruiker
De opbrengsten van de diensten die door het aantal cliënten worden verdeeld die die diensten kopen….meer op Gemiddelde Opbrengst per Gebruiker
Privé-kantoor
Administratieve functies zoals verwerkingsorden… meer op privé-kantoor
Achter-test
Het testen van een financieel model door het te gebruiken op afgelopen datum en dan de „voorspellingen“ te vergelijken bij wat eigenlijk…. gebeurdemeer bij achter-test
Bias van de vulgrond
De vervorming die door de opneming van historisch van historische gegevens van nieuwe indexconstituenten…. wordt veroorzaaktmeer op vulgrondbias
Achterwaartse integratie
Stijgende verticale integratie door leveranciers te verwerven of anders niveau van zelfbevoorrading te verhogen….meer op achterwaartse integratie
Backwardation
Backwardation is het tegengestelde van forwardation; het komt voor wanneer de prijs van de toekomst minder dan de vlekprijs van onderliggende goederen…. ismeer bij backwardation
Slechte schuld
Schuld die waarschijnlijk niet terug te krijgen kan zijn….meer op Slechte schuld
Balans
De balans toont welke activa en aansprakelijkheden het bedrijf heeft, en hoe de zaken…. worden gefinancierdmeer op Balans
Bancassurance
De verkoop van verzekering en bankwezenproducten door het zelfde kanaal, zich het meest meestal bank vertakt verkopende verzekering….meer op Bancassurance
De overeenkomsten van het bankwezen
De overeenkomsten tussen een bedrijf en zijn crediteuren zouden dat het moeten dat het bedrijf binnen bepaalde grenzen, typisch op schuldniveaus, activaverkoop of tandwieloverbrenging zou moeten werken….meer op de overeenkomsten van het Bankwezen
Faillissement
Een persoon die (onbekwaam om hun schulden te betalen) insolvent is kan failliet worden verklaard. Dit betekent hun activa en het inkomen wordt, voor een periode, door een beheerder die probeert om te ontruimen welke schulden zij…. kunnenmeer op Faillissement
Vat olie
In de olieindustrie, is een vat ongeveer gelijk 42 gallons van de V.S., aan 159 liter….meer op Vat olie
De opties van de barrière
Een type van exotische optie de waarvan waarde van het ten grondslag liggen aan overgaand (of niet) een bepaald prijspunt…. afhangtmeer op de opties van de Barrière
Barrières voor ingang
Om het even wat die het voor een nieuwkomer moeilijk maakt om in een markt te breken….meer op Barrières voor ingang
Basis EPS
Inkomens per aandeel zonder enige aanpassingen… meer op BasisEPS
De punten van de basis
Een basispunt is aan één honderdste van een procentpunt (d.w.z. 0.01%)….meer op basispunten
Het risico van de basis
Een basisrisico is het risico dat de waarde van een haag zich niet in perfect verzet tegen de positie kan bewegen het…. omringtmeer op basisrisico
bboe
Miljarden vaten van olieequivalent. Één enkel aantal dat de volumes van olie en gasproductie combineert….meer op bboe
Draag
Een investeerder die over de vooruitzichten voor een markt, een sector of een bepaalde veiligheid…. pessimistisch ismeer op Beer
Draag inval
Een poging door handelaren om de prijs van een veiligheid neer te dwingen door zware voorwaartse te verkopen. Dergelijke marktmanipulatie is onwettig in de meeste landen….meer op de inval van de Beer
Draag samendrukking
Een prijsstijging die beren veroorzaakt kopen om hun posities te behandelen. De vraag dit leidt stijgingen van de oorzaken tot de verdere prijs….meer op de samendrukking van de Beer
Draag val
Een onderdompeling op korte termijn in de prijs van een veiligheid die beren in posities verleidt die een verlies maken wanneer de prijs dan opnieuw…. toeneemtmeer op de val van de Beer
De effecten van de drager
Een veiligheid die de drager van een document certificaateigendom geeft, zonder register van eigenaars die…. worden gehandhaafdmeer op de effecten van de Drager
Gedrags financiën
Een tak van financiële economie die het gedrag van investeerders, eerder dan eenvoudig het veronderstellen modelleert dat zij en afkerig risico…. rationeel zijnmeer op Gedragsfinanciën
Benchmark
In een investeringscontext het waarschijnlijkst om een prestatiesbenchmark of een benchmarkprijs te betekenen….meer op Benchmark
De index van de benchmark
De index of andere maatregel waartegen de prestaties van een fonds of een portefeuille…. worden gemetenmeer op de index van de Benchmark
De prijs van de benchmark
Verhandelde prijzen van goederen in bepaalde goed gespecificeerd, wijd, vorm….meer op de prijs van de Benchmark
Voordelige eigendom
De „echte“ eigenaar van activa die door een beheerder…. wordt gehoudenmeer op Voordelige eigendom
Bèta
Bèta is een maatregel van de correlatie tussen de waarde van een veiligheid en de markt. Bèta wordt gebruikt om discontovoeten voor CAPM te berekenen….meer op Bèta
De prijs van het bod
De hoogste prijs waarbij een koper bereid is om een bepaalde veiligheid te kopen. De koper kan een marktmaker of een gewone investeerder zijn….meer op de prijs van het Bod
Uitgespreide bod-aanbieding
Het verschil tussen de prijzen waarbij de aandelen kunnen worden gekocht en worden verkocht….meer op uitgespreide bod-Aanbieding
Binaire opties
Opties dat of een vast bedrag of niets…. betaalmeer op Binaire opties
Zwart-Scholes
De wijdst gebruikte methode van optiewaardevaststelling. De complexere modellen zijn soms noodzakelijk aangezien het een aantal vereenvoudigende veronderstellingen…. gebruiktmeer op zwart-Scholes
Zwarte zwaan
Een gebeurtenis die hoogst onwaarschijnlijk en onvoorzien en weggelaten is (daarom van modellen) dat niettemin voorkomt en een significante invloed ..... meer op Zwarte zwanen heeft
Prima
Een groot bedrijf. De prima aandelen zijn over het algemeen lager risico. De constituenten FTSE worden 100 over het algemeen beschouwd als prima aandelen….meer op prima aandelen
Boe
De vaten van olieequivalent is één enkele maatregel die olie en aardgasproductie combineert….meer op Boe
Banden
Een band is een veiligheid die rente betaalt. De meerderheid van banden heeft het vast leven waaraan het eind van het hoofd…. is teruggekeerdmeer op Banden
De kwestie van de bonus
De kwestie van nieuwe aandelen aan bestaande aandeelhouders gratis in verhouding tot hun bestaande aandelen. Het is fundamenteel een boekhoudingsoefening….meer op de kwestie van de Bonus
Boekwaarde
De waarde van activa zoals die op de balans wordt getoond….meer op Boekwaarde
Boek aan rekeningsverhouding
De verhouding van de orden die tijdens een periode aan het bedrag worden genomen dat tijdens de zelfde periode wordt aangerekend. Het meest meestal gebruikt in de halfgeleiderindustrie….meer op Boek aan rekeningsverhouding
De visserij van de bodem
Om het even welke investeringsstrategie die zich bij uiterst goedkoop kopen baseert; een extreme vorm van waarde die…. investeertmeer bij de visserij van de Bodem
Bottom-up voorraadselectie
Het plukken individuele voorraden of effecten eerder dan sectoren of gebieden….meer op Bottom-up voorraadselectie
Boutique
Een kleine specialisten financiële instelling zoals een een fondsenmanager of makelaar….meer op Boutique
Merk
De identificerende naam en andere onderscheidende kenmerken maakten aan zaken en zijn producten of diensten vast….meer op Merk
De verdunning van het merk
De verdunning van het merk is het verzwakken van een merk hoewel zijn excessief gebruik: vaak van zieke beoordeelde merkuitbreiding….meer bij de verdunning van het Merk
De uitbreiding van het merk
De uitbreiding van het merk is het verwijden van de waaier van verkocht producten die een bepaald merk gebruiken. Als overdreven kan het riskeren verdunnend een merk….meer op de uitbreiding van het Merk
Break-even
Het break-even-point is het niveau van verkoop (opbrengsten of volumes) nodig om de vaste bedrijfsuitgaven te behandelen; het niveau van verkoop waarop noch een winst of het verlies…. worden gemaaktmeer op Break-even
Brent ruwe olie
De toegelaten ruwe olie van de wereldbenchmark die aan prijstweederden internationaal handel gedreven van de wereld ruwe oliebevoorradingen…. wordt gebruiktmeer op Brent ruwe olie
Bel
De prijzen van de veiligheid ver boven de niveaus die door om het even welke rationele beoordeling van de echte waarde van toekomstige kasstroom kunnen worden gerechtvaardigd. Onvermijdelijk gebarsten bellen….meer op Bel
De steunbanken van de zwelling
De grootste, meestal Amerikaanse, Investeringsbanken….meer op de steunbanken van de Zwelling
De band van de kogel
Een eenvoudige band die met vaste rente met terugbetaling van het hoofd op een vaste datum…. betaaltmeer op kogelbanden
Hypotheekbank
Britse financiële wederzijds. Inderdaad, een bank die door depositeurs en leners wordt bezeten….meer op hypotheekbanken
Stier
Een investeerder die de markt, de sector of de veiligheid aan stijging van prijs verwacht. De verwachting van stijgingen wordt beschreven zoals „stijgende“… meer op stieren
De looppas van de stier
Een periode waarin het optimisme van investeerders markt het bewegen sterk en constant naar omhoog… meer op Stier houdt zich
De band van de buldog
Een echte band die door een niet Britse uitgever… meer op de band van de Buldog wordt uitgegeven
Het bundelen
De praktijk van het leveren van twee afzonderlijke producten samen, zo koper die slechts één willen, moet allebei kopen….meer bij het Bundelen
Zaken aan zaken
Verkoop aan een andere zaken in tegenstelling tot consumenten… meer op Zaken aan zaken
Koop en houd
Om het even welke strategie die effecten voor lange periodes houdt, vermijdend frequente handel….meer kopen en wachten
Kopen-zij analist
Een analist die voor een institutionele investeerder zoals een bedrijf van het fondsenbeheer werkt, gewoonlijk veroorzakend onderzoek voor intern gebruik eerder dan publicatie….meer op kopen-zijanalisten
De meesten van lezers van De financiële verklaarde Termijnen van de Investering klik op een advertentieHuis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën