Liquidatie

Liquidatie

Liquidatie

Liquidatie

Liquidatie

Een bedrijf kan worden geliquideerd of, in staat van liquidatie zijn, of omdat zijn aandeelhouders willen dat het wordt geliquideerd, of omdat een hoforden te liquideren het. De most likely reden voor een hof om tot een bedrijf opdracht te geven om worden geliquideerd (een verplichte liquidatie) is dat het er niet in slaagde om zijn crediteuren te betalen.

Zelfs wanneer een bedrijf door zijn aandeelhouders (een vrijwillige liquidatie) in staat van liquidatie is, kan het genoeg geld niet hebben om zijn crediteuren te betalen. Als een bedrijf insolvent is wordt de insolventie een crediteuren vrijwillige liquidatie, eerder dan een leden vrijwillige liquidatie.

Een leden vrijwillige liquidatie kan in een crediteuren vrijwillige liquidatie worden omgezet als de vereffenaar besluit dat het bedrijf, in feite is, insolvent.

De liquidatie wordt beheerd door een vereffenaar die eerst crediteuren, zal betalen en dan om het even welk resterend geld aan aandeelhouders zal verdelen.

Eerder dan het gaan rechtstreeks in liquidatie, kan een insolvent bedrijf eerst in beleid worden gezet. Dit staat het toe om als gaande zorg voor langer verder te gaan, vermijdend directe liquidatie, bewarend de waarde van de zaken. Dit betekent dat er een realistische kans is om de prijs te maximaliseren die voor om het even welke delen van de zaken wordt ontvangen die als gaande zorg kunnen worden verkocht. In meatime wordt het door een beheerder in werking gesteld die door een hof, bepaalde crediteuren, of bedrijf zelf wordt benoemd.

De crediteuren kunnen een ontvanger ook benoemen. De taak van een ontvanger is asssets te verkopen om schulden te beheren en te betalen.

Een vereffenaar, een ontvanger of een beheerder moeten of de officiële ontvanger, of een erkende insolventievakman zijn: gewoonlijk een accountant, rechtskundig adviseur, of een lid van de Vereniging van de Vaklieden van de Insolventie

De meesten van lezers van Liquidatie klik op een advertentie

Verwante pagina's: Faillissement | Gaande zorg | Insolventie | Receivership | Regeling van regeling

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën