Mechanische royaltys

Mechanische royaltys

Mechanische royaltys

Mechanische royaltys

Mechanische royaltys

De mechanische royaltys zijn royaltys die door een persoon die een nieuwe opname van een bestaand muziekstuk maakt worden betaald (vaakst een dekkingsversie van een lied).

De mechanische royaltys worden berekend gebruikend of een vast tarief per exemplaar (gemeenschappelijke praktijk in de V.S.) of als percentage van de prijs van CD (of ander middel) waarop de opname wordt verkocht. In het laatstgenoemde geval is het noodzakelijk om het feit dat aan te passen CD verscheidene andere werken kan bevatten.

In het UK, worden de mechanische royaltys gewoonlijk verzameld door de Mechanische Maatschappij van de Bescherming van het Auteursrecht die hen dan tot de muziekuitgever overgaat (gewoonlijk zelf een geregistreerd muziekbedrijf). Wat de uitgever ontvangt is dan verdeelt tussen de uitgever en de scheppers van de muziek.

In de V.S., is er een statutair tarief dat een maximumroyalty per lied of per minuut plaatst (welke hoger is). Deze worden gepubliceerd door het Bureau van het Auteursrecht van de V.S.

De mechanische royaltys zijn één van vele inkomensstromen een muziekbedrijf produceert. Anderen omvatten de verkoop van muziek, synchronisatie prijzen en prestatiesroyaltys.

De meesten van lezers van Mechanische royaltys klik op een advertentie

Verwante pagina's: Het aandeel van de netto uitgever | De prijzen van de synchronisatie | De opbrengsten van het abonnement
Verwante categorieën: Media

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën