Minerale Reserves

Minerale Reserves

Minerale Reserves

Minerale Reserves

Minerale Reserves

Dit is het economisch ontginbare deel van gemeten en vermelde natuurlijke rijkdommen. Op het tijdstip van rapportering, zou de extractie moeten zal redelijk waarschijnlijk worden gerechtvaardigd. Dit impliceert overweging van een waaier van economische, wettelijke, financiële en andere factoren.

De reserves zijn verder verdeeld in:

  • bewezen reserves
  • waarschijnlijke reserves

De waarschijnlijke reserves zijn gekend met een lagere graad van vertrouwen dan bewezen reserves.

Gelijkaardige categorieën van gebleken en waarschijnlijk worden gebruikt om oliereserves te classificeren.

De meesten van lezers van Minerale Reserves klik op een advertentie

Verwante pagina's: Natuurlijke rijkdommen | Bewezen oliereserves | Waarschijnlijk oliereserves | Mogelijke oliereserves
Verwante categorieën: Andere sectoren

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën