NPV (netto huidige waarde)

NPV (netto huidige waarde)

NPV (netto huidige waarde)

NPV (netto huidige waarde)

NPV (netto huidige waarde)

Een huidige waarde is de waarde nu van een stroom van toekomstige kasstroom, negatief of positief. De waarde van elke cash flow moet aangepast risico en tijd waarde van geld zijn.

Een netto huidige waarde (NPV) omvat alle kasstroom met inbegrip van aanvankelijke kasstroom zoals de kosten om activa te kopen, terwijl een huidige waarde niet. De eenvoudige huidige waarde is nuttig waar de negatieve cash flow eerste eenmalig is, zoals wanneer het kopen van een veiligheid (zie Waardevaststelling DCF voor meer detail)

Een discontovoet moet worden gebruikt om risico en tijdwaarde aan te passen, en het wordt toegepast als dit:

NPV = CF0 + CF1/(1+r) + CF2/(1+r) 2 + CF3/(1+r) 3

waar het CF 1 de cash flow is ontvangt de investeerder in het eerste jaar, CF2 de cash flow de investeerder in het tweede jaar enz. ontvangt.
en r is de discontovoet.

De reeks zal gewoonlijk in een eind waarde beëindigen, die een ruwe raming van de waarde op dat punt is. Het is gebruikelijk voor dit om voldoende ver in de toekomst te zijn om slechts een minder belangrijk effect op NPV te hebben, zodat is een ruwe raming, die gewoonlijk op een waardevaststellings verhouding wordt gebaseerd, aanvaardbaar.

De periodes buiten een jaar zouden kunnen worden gebruikt, maar de discontovoet moet worden aangepast. Veronderstellend beginnen wij van een jaarlijkse discontovoet toen om ons aan een andere periode aan te passen die wij, zou gebruiken om een tarief i, gezien jaarlijks tarief r, voor een periode x te krijgen, waar x een fractie (b.v., zes maanden = 0.5) of een veelvoud van het aantal jaren is:

i + 1 = (r + 1) x

Om discontovoeten te gebruiken die in tijd variëren (zodat is r1 het tarief tijdens de eerste periode, r2 = tarief tijdens de tweede periode enz.) wij zouden tot een meer basisvorm van de berekening moeten zijn toevlucht nemen:

NPV = CF0 + CF1/(1+r1) + CF2/((1+r1) × (1+r2)) + CF3/((1+r1) × (1+r2) × (1+r3)) …

Dit zou vervelend om door hand zijn te berekenen maar is vrij gemakkelijk om in een spreadsheet uit te voeren.

Zwakheden van NPV

De berekening NPV is zeer gevoelig voor de discontovoet: een pasmunt in de discontovoeten veroorzaakt een grote verandering in NPV. Aangezien de raming van de aangewezen discontovoet onzeker is, maakt dit aantallen onzeker NPV zeer (zie CAPM en WACC).

Een NPV baseert zich ook vaak op onzekere voorspellingen van toekomstige kasstroom. Hoeveel van een probleem dit is duidelijk afhangt van hoe onzeker de voorspellingen zijn. Één oplossing voor beide problemen is een waaier van aantallen NPV verschillende discontovoeten en voorspellingen gebruiken, zodat men, bijvoorbeeld, beste kan produceren, het meest het ergst en middengevalNPV aantallen die, of zelfs een waarschijnlijkheidsdistributie voor NPV die (misschien iets als een benadering Monte Carlo gebruiken) te berekenen.

De meesten van lezers van NPV (netto huidige waarde) klik op een advertentie

Verwante pagina's: Aangepaste huidige waarde | Waardevaststelling DCF | De kortingsmodel van het dividend | CAPM | IRR | De scheiding van de visser
Verwante categorieën: Waardevaststelling

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën