Ondergeschikt gemaakte schuld

Ondergeschikt gemaakte schuld

Ondergeschikt gemaakte schuld

Ondergeschikt gemaakte schuld

Ondergeschikt gemaakte schuld

De ondergeschikt gemaakte schuld (ook genoemd ondergeschikte schuld) is schuld die een lagere prioriteit dan andere schuld neemt.

De schuld die hogere prioriteit neemt wordt genoemd hogere schuld.

Als een uitgever wordt geliquideerd zullen de dan ondergeschikt gemaakte schuldhouders slechts betaald worden nadat de hogere schuld volledig is betaald.

Dit maakt ondergeschikte schuld gewaagder en dit wordt weerspiegeld in zijn prijs. Het zou een hogere opbrengst (in veel gevallen een beduidend hogere opbrengst) moeten hebben dan hogere schuld van de zelfde uitgever.

De ondergeschikt gemaakte schuld kan, maar vereist niet, openbaar verhandelde banden zijn.

De meesten van lezers van Ondergeschikt gemaakte schuld klik op een advertentie

Verwante pagina's: Mezzanine financiën | PIBS | Gewogen gemiddelde kosten van kapitaal
Verwante categorieën: Effecten & Fondsen

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën