Term structuur

Term structuur

Term structuur

Term structuur

Term structuur

De term structuur van rentevoeten is de variatie van rentevoeten met tijd - bijvoorbeeld, is het gebruikelijk voor een overheids band met 10 jaar tot rijpheid lopen om een verschillende YTM van te hebben die slechts één jaar van rijpheid is. De term structuur, vooral wanneer afgeschilderd als grafiek, wordt ook genoemd de opbrengstkromme.

Het is gebruikelijk voor rentevoeten om met tijd te stijgen; langer de tijd tot rijpheid van een nul couponband hoger het winstpercentage op het. Wanneer de term structuur dit gedrag toont, de opbrengstkromme, wanneer omhoog getrokken als grafiek, hellingen.

Een opbrengstkromme die naar beneden morst wordt genoemd een omgekeerde opbrengstkromme.

Er zijn een aantal verklaringen voor de naar boven hellende opbrengstkromme. Belangrijkst is vloeibaarheids voorkeur, dat de investeerders compensatie voor de potentieel lagere vloeibaarheid van banden op lange termijn nodig hebben. Een andere verklaring is dat hogere duur grotere blootstelling aan rentevoetrisico en inflatierisico betekent.

Link6# stelt voor dat de inflatie en de rentevoeten zich samen bewegen, zodat zijn de risico's verbonden.

De meesten van lezers van Term structuur klik op een advertentie

Verwante pagina's: Stroken | Het vrije tarief van het risico | Gewijzigde duur
Verwante categorieën: Financiën

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën