Het bod van de overname

Het bod van de overname

Het bod van de overname

Het bod van de overname

Het bod van de overname

Een overnamebod is een aanbieding aan koop een openlijk bedrijf.

Als een overnamebod de steun van de directeuren van het bedrijf heeft (het „doel“ of „offeree“) over te nemen het wordt genoemd een goedgekeurd overnamebod. Als zij zich verzetten wordt het genoemd een vijandig overnamebod.

Het bod van de overname wordt het meest meestal gemaakt door:

Het bod van de overname leidt gewoonlijk tot belangengeschillen tussen directeuren (die hun banen) kunnen verliezen en aandeelhouders (die waarschijnlijk zullen kunnen verkopen aandelen bij boven de marktwaarde alvorens het bod werd aangekondigd). De overnames kunnen ook tot situaties leiden waarin minderheids aandeelhouders oneerlijk kan worden behandeld.

Wegens dit, is het overnamebod onderworpen aan regelgeving in de meeste markten. De belangrijkste Britse verordening is De Code van de Code van de stad inzake Overnames en Fusies.

Een zeer belangrijke voorziening van de Code van de Stad is dat (tenzij verleend een verklaring van afstand wegens speciale omstandigheden) de koper van een staak in een bedrijf dat hen efficiënte controle geeft verplicht is om een verplichte aanbieding te maken om de rest aandelen te kopen.

De meesten van lezers van Het bod van de overname klik op een advertentie

Verwante pagina's: Privé gelijkheid | Witte ridder | De pil van het vergift | De inval van Dawn | Greenmail
Verwante categorieën: Hoofd markten

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën