Post balansgebeurtenissen

Post balansgebeurtenissen

Post balansgebeurtenissen

Post balansgebeurtenissen

Post balansgebeurtenissen

De post gebeurtenissen balans hebben een significant effect op de waarden die in de rekeningen worden, en komen na de balansdatum maar voorafgaand aan de datum getoond voor waarop de rekeningen door de directeuren worden goedgekeurd.

Sommige van die gebeurtenissen stellen meer informatie ter beschikking eerder dan het veranderen van de aantallen als dusdanig. Deze worden genoemd het aanpassen gebeurtenissen. Een voorbeeld van zulk een gebeurtenis is een verkoop van een vast - activa wanneer de verkoop tijdens de financiële periode wordt goedgekeurd maar de definitieve prijs wordt goedgekeurd na het eind van de periode. De definitieve prijs zal in de balans en P & L worden weerspiegeld.

Als een postbalansgebeurtenis geen het aanpassen gebeurtenis maar is het is materieel, dan zou het onthuld afzonderlijk in de resultaten moeten zijn.

De meesten van lezers van Post balansgebeurtenissen klik op een advertentie

Verwante pagina's: Nota's aan de rekeningen | Uitzonderlijke punten
Verwante categorieën: Rekeningen

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën