Recessie

Recessie

Recessie

Recessie

Recessie

Een recessie is een daling in economische activiteit die lang genoeg om een significante gebeurtenis duurt te zijn. Één gemeenschappelijke definitie van een recessie is een daling in het BBP dat twee of meer opeenvolgende kwarten duurt. Sommige economen debatteren dat dergelijke definities willekeurig zijn en dat er geen kwalitatief verschil tussen een recessie en een depressie (die nog meer prolongued is) is.

De recessies zijn vaak globaal aangezien de economieën nu worden ineengestrengeld. Een recessie in één economie beïnvloedt alle landen het van, door vraag naar hun producten te verminderen koopt.

De overheden kunnen handelen om terugwinning te helpen door het besteden te verhogen en rentevoeten te snijden. Welke werken en wanneer een kwestie van één of andere controverse is.

Er is ook een element van automatische stabilisatie die uit de stijging van overheidsuitgaven met betrekking tot belastinginkomsten komt wanneer een economie krimpt.

De meesten van lezers van Recessie klik op een advertentie

Verwante pagina's: Deflatie | Depressie | Stagflation | Het BBP
Verwante categorieën: Economie

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën