Grondstoffen

Grondstoffen

Grondstoffen

Grondstoffen

Grondstoffen

De grondstoffen zijn het deel van voorraden die voor verdere verwerking zijn gekocht, maar waarbij geen werk nog is gedaan.

De waardevaststelling van grondstoffen is ongecompliceerder dan dat van lopende het werk. Er is geen kwestie van kostentoewijzing: de grondstoffen kostten wat de leverancier voor hen werd betaald, en dit is de waarde die in de balans wordt gebruikt.

Dit verlaat ons nog met de zelfde opties zoals voor om het even welke vorm van inventaris: FIFO, LIFO, vervangings kosten, gemiddelde kosten, en specifieke kosten.

De uitzondering op dit komt voor wanneer er reden is te geloven die de grondstoffen kunnen waard zijn minder dan werd betaald voor hen, waarbij zij getaxeerde at netto realiseerbare waarde - in het zelfde als andere elementen van voorraden in de zelfde omstandigheden zijn.

De meesten van lezers van Grondstoffen klik op een advertentie

Verwante pagina's: Voorraad | WIP | Netto realiseerbare waarde
Verwante categorieën: Rekeningen

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën